• CHI BỘ ĐẢNG
  • Địa chỉ: Thị trấn Bình Mỹ - Bình Lục - Hà Nam
  • Email: thcsngkhuyen@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 02263861658
  • Lãnh đạo trường gồm 3 đồng chí: 1. đ/c Đào Duy Cung - Hiệu trưởng 2. đ/c Nguyễn Xuân Bình - Phó hiệu trưởng 3. đ/c Trần Thị Lan - Phó hiệu trưởng
TT Thông tin
1 Họ tên: Đào Duy cung Anh
Năm sinh: 10/07/1969
Vị trí: Bí thư chi bộ
Email: ddcung69c2nguyenkhuyen@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0912891256
2 Họ tên: Trần Thị Lan Anh
Năm sinh: 21/11/1976
Vị trí: Phó bí thư chi bộ
Email: ttlan76c2nguyenkhuyen@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0919956445
3 Họ tên: Nguyễn Thị Hồng Thăm Anh
Năm sinh: 30/03/1973
Vị trí: Chi ủy viên
Email: nththam73c2nguyenkhuyen@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0363455516

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 10

Tổng lượng truy cập: 233417