02/06/2020

ĐỀ KIỂM TRA 24 TUẦN NĂM HỌC 2019-2020

Tác giả: Đào Minh Đông

28/05/2020

ĐỀ KIỂM TRA MÔN VĂN 9 VÀO THPT NĂM HỌC 2019-2020

Tác giả: Đào Minh Đông

28/05/2020

ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT VĂN 9 VÀO THPT NĂM HỌC 2018-2019

Tác giả: Đào Minh Đông

27/05/2020

ĐỀ KIỂM TRA 8 TUẦN VĂN 6 NĂM HỌC 2019-2020

Tác giả: Đào Minh Đông

27/05/2020

Đề kiểm tra 8 tuần môn Toán 6 năm học 2019-2020

Tác giả: Đào Minh Đông

27/05/2020

Đề kiểm tra 8 tuần năm học 2019-2020

Tác giả: Đào Minh Đông

27/05/2020

Đề kiểm tra 8 tuần môn Toán 7 năm học 2019-2020

Tác giả: Đào Minh Đông

27/05/2020

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ VĂN 9 NĂM HỌC 209- 2020

Tác giả: Đào Minh Đông

27/05/2020

ĐỀ KIỂM TRA 8 TUẦN TOÁN 9 NĂM HỌC 2019-2020

Tác giả: Đào Minh Đông

Văn bản mới

Trường THCS Nguyên Lý tuyên truyền Luật giao thông đường bộ
Trường THCS Nguyên Lý tập huấn phòng chống đuối nước và ứng phó biến đổi khí hậu
Kiểm tra thân nhiệt, rửa tay trước khi đón học sinh đến trường sau đợt nghỉ phòng chống Covd-19
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo
Website Đơn vị