19/05/2019

TIN TỨC

Tác giả: thcsnguyenly

17/05/2019

TIN TỨC

Tác giả: thcsnguyenly

25/04/2019

TIN TƯC

Tác giả: thcsnguyenly

06/04/2019

TIN TỨC

Tác giả: thcsnguyenly

27/03/2019

TIN TUC

Tác giả: thcsnguyenly

09/03/2019

TIN TUC

Tác giả: thcsnguyenly

14/02/2019

TIN TỨC

Tác giả: thcsnguyenly

01/02/2019

TIN TUC

Tác giả: thcsnguyenly

17/01/2019

TIN TỨC

Tác giả: thcsnguyenly

09/01/2019

TIN TUC

Tác giả: thcsnguyenly

Văn bản mới

Trường THCS Nguyên Lý tuyên truyền Luật giao thông đường bộ
Trường THCS Nguyên Lý tập huấn phòng chống đuối nước và ứng phó biến đổi khí hậu
Kiểm tra thân nhiệt, rửa tay trước khi đón học sinh đến trường sau đợt nghỉ phòng chống Covd-19
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo
Website Đơn vị