tin tức-sự kiện

ĐẠI HỘI CHI BỘ

Trong không khí toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng, chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Thực hiện kế hoạch số 06 -KH/ĐU, ngày 27/8/2019 của Đảng uỷ xã Nguyên Lý về hướng dẫn tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng uỷ nhiệm kỳ 2020 – 2023;

         Được sự đồng ý thống nhất của Đảng uỷ xã Nguyên Lý, của Chi bộ THCS Nguyên Lý.

        Chi bộ trường THCS Nguyên Lý long trọng  tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023, nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Chi bộ trong thời gian qua và quyết định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng thời bầu ra Ban chi uỷ, Bí Thư và phó Bí Thư của Chi bộ để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội trong  nhiệm kỳ 2020 - 2023 .

Tác giả: Nguyễn Tiến Thịnh

Xem thêm

KHAI GIANG
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường