KHAI GIANG
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  

Tổ chức

  • Tổ khoa học tự nhiên

  • Địa chỉ: Xóm 2- Thư Lâu - Nguyên Lý
  • Email: c2nguyenly@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 01639006246
TT Thông tin
1
Họ tên: Đỗ Thị Hà
Vị trí:
Email: c2nguyenly@hanam.vn
Điện thoại: 0987654345
2
Họ tên: Nguyễn Thị Thủy
Vị trí:
Email: c2nguyenly@hanam.vn
Điện thoại: 0987123456
3
Họ tên: Nguyễn Quang Điện
Vị trí: Tổ trưởng
Email: quangkimhanam@gmail.com
Điện thoại: 0976441226
4
Họ tên: Nguyễn Thị Hồng Nhung
Vị trí: Tổ phó
Email: c2nguyenlylynhan@hanam.vn
Điện thoại: 01639006246
5
Họ tên: Phạm Thị Xuyền
Vị trí: 3
Email: truonghien792@gmail.com
Điện thoại: 0912456456
6
Họ tên: Nguyễn Thị Lụa
Vị trí: 4
Email: truonghien792@gmail.com
Điện thoại: 0913456345
7
Họ tên: Nguyễn Duy Thanh
Vị trí: 5
Email: truonghien792@gmail.com
Điện thoại: 0945456456
8
Họ tên: Vũ Tuấn Đạt
Vị trí: 6
Email: tuanminh151010@gmail.com
Điện thoại: 0912708648
9
Họ tên: Vũ Thị Huyền
Vị trí: 7
Email: truonghien792@gmail.com
Điện thoại: 0912456456
10
Họ tên: Nguyễn Thị Như Đào
Vị trí: 8
Email: truonghien792@gmail.com
Điện thoại: 0912478478