KHAI GIANG
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  

Văn bản

 
Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
cv 66/PGDĐT-TĐKT
V/v hướng dẫn thi đua khen thưởng cuối năm học... Chi tiết
2019-05-14
645/SGDĐT-CNTT
v/v tăng cường phòng chống tai nạn chống đuối ... Chi tiết
2019-04-26
Số: 542/PGDĐT-THCS
V/v hướng dẫn tổng kết, đánh giá xếp loại v... Chi tiết
2019-04-26
Số: 543/GDĐT-THCS
V/v hướng dẫn công tác tháng 5/2019, cấp THCS ... Chi tiết
2019-04-26
cv 585/SGDĐT-GDTrH
V/v hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2019... Chi tiết
2019-04-18
CV 166/SGDDT- KTKĐCLGD
v/v hướng dẫn thi chon học sinh giỏi lớp 9 THCS c... Chi tiết
2019-01-23
3031/CT
BGDĐT... Chi tiết
2016-08-26
29-NQ/TW
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO... Chi tiết
2013-11-04
47/2012/TT-BGDĐT
Quy Chế Công Nhận Trường Đạt Chuẩn Quốc Gia... Chi tiết
2012-12-07