Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
500/PGDĐT-TCCB
Vv nâng lương và phụ cấp kì I năm 2020 Chi tiết
2020-06-01
345/PGDĐT-NGLL
VV tăng cường công tác đảm bảo an toàn trường học Chi tiết
2020-06-01
281/PGDĐT-NGLL
V/v hưởng ứng các hoạt động triển khai “Tháng hành... Chi tiết
2020-05-28
451/SGDĐT-CTTT
V/v tăng cường công tác đảm bảo an toàn trường học Chi tiết
2020-05-28
581/UBND-NV
Về việc nâng bậc lương và phụ cấp kỳ I năm 2020 Chi tiết
2020-05-27
485/UBND- LĐTBXH
Vận động đóng góp xây dựng Quỹ bảo trợ trẻ em năm... Chi tiết
2020-05-21
324/GD&ĐT-KHTV
Thực hiện một số khoản thu thuộc lĩnh vực giáo dục... Chi tiết
2020-05-21
332/PGDĐT-THCS
Vv: Hướng dẫn tổng kết, đánh giá xếp loại, xét tốt... Chi tiết
2020-05-21
2559-QĐ-UBN
Về việc thành lập Hội đồng đánh giá Sáng kiến... Chi tiết
2020-05-08
327/SGDĐT/CTTT
V/v triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực... Chi tiết
2020-05-06
327/SGDĐT-CTTT
V/v triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực... Chi tiết
2020-05-06
3609/QĐ-BCA-V03
Ban hành kế hoạch thực hiện đề án 'Tăng cường... Chi tiết
2020-05-05
1502
Về việc góp ý Dự thảo Thông tư quy định việc lựa... Chi tiết
2020-04-29
226/PGDĐT-NGLL
Tăng cường tuyên truyền phòng ngừa, đấu tranh với các... Chi tiết
2020-04-17
191/SGDĐT-VP
vv: Hướng dẫn công tác Sáng kiến kinh nghiệm thực... Chi tiết
2020-03-09
15/KH-UBND
Thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự và xây... Chi tiết
2020-01-17
cv 66/PGDĐT-TĐKT
V/v hướng dẫn thi đua khen thưởng cuối năm học 2018 -... Chi tiết
2019-05-14
645/SGDĐT-CNTT
v/v tăng cường phòng chống tai nạn chống đuối nước... Chi tiết
2019-04-26
Số: 542/PGDĐT-THCS
V/v hướng dẫn tổng kết, đánh giá xếp loại và xét... Chi tiết
2019-04-26
Số: 543/GDĐT-THCS
V/v hướng dẫn công tác tháng 5/2019, cấp THCS Chi tiết
2019-04-26
cv 585/SGDĐT-GDTrH
V/v hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2019- 2020 Chi tiết
2019-04-18
CV 166/SGDDT- KTKĐCLGD
v/v hướng dẫn thi chon học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp... Chi tiết
2019-01-23
3031/CT 2016-08-26
29-NQ/TW
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Chi tiết
2013-11-04
47/2012/TT-BGDĐT
Quy Chế Công Nhận Trường Đạt Chuẩn Quốc Gia Chi tiết
2012-12-07
Trường THCS Nguyên Lý tuyên truyền Luật giao thông đường bộ
Trường THCS Nguyên Lý tập huấn phòng chống đuối nước và ứng phó biến đổi khí hậu
Kiểm tra thân nhiệt, rửa tay trước khi đón học sinh đến trường sau đợt nghỉ phòng chống Covd-19
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo
Website Đơn vị