Tổ chức

  • Địa chỉ: Nhân Chính
  • Email: c2nhanchinh@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 03513871858
TT Thông tin
1
Họ tên: Cao Văn Tuấn
Vị trí: Hiệu trưởng - Bí thư chi bộ
Email: cvtuan1980h@gmail.com
Điện thoại: 0917128828
2
Họ tên: Nguyễn Văn Quyết
Vị trí: Hiệu phó phụ trách chuyên môn, phó bí thư chi bộ
Email: vanquyet1978@gmail.com
Điện thoại: 0919771449
3
Họ tên: Nguyễn Thị Huyền
Vị trí: Cấp ủy
Email: nguyenhuyen@gmail.com
Điện thoại: 01686674900
Đền Trần Thương - Hà nam
Chùa Long Đọi Sơn - Di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt
Đền Trần Thương - Di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt
Khu tưởng niệm mười cô gái Lam Hạ - Di tích cấp Quốc gia
Đền Bà Vũ - Di tích cấp Quốc gia