Văn bản

 
Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
SỐ: 322/PGDĐT-NGLL
V/v triển khai phát động trồng hoa tạo cảnh quan... Chi tiết
2018-04-27
Số: 595/ SGDĐT-CTTT
V/v tăng cường phòng chống tai nạn đuối, nước... Chi tiết
2018-04-26
Số 370/ UBND-SGDĐT
V/v tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn... Chi tiết
2018-04-24
Số: 48 /KH-UBND
Kế hoạch trồng hoa hai bên đường liên xã, liên... Chi tiết
2018-04-24
Số 566/SGDĐT-CTTT
V/v tăng cường tuyên truyền, giáo dục ATGT cho h... Chi tiết
2018-04-23
Số 473/SGDĐT-CTTT
V/v tổ chức hội thi tin học trẻ tỉnh Hà Nam nă... Chi tiết
2018-04-09
Số: 25/KHLN
KẾ HOẠCH Tổ chức hội thi Tin học trẻ tình Hà... Chi tiết
2018-03-29
Số 159/PGDDT-NGLL
V/v triển khai các hoạt động hưởng ứng giờ tr... Chi tiết
2018-03-05
Số:234 /KH-SGDĐT
Triển khai công tác an toàn giao thông trong trường... Chi tiết
2018-03-02
Số 236/SDGĐT-CTTT
V/v hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất... Chi tiết
2018-03-02
Số 30/KH-UBND
Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quố... Chi tiết
2018-02-23
Số: 1050/PGDĐT-NGLL
V/v tổ chức triển khai, phát động Cuộc thi “G... Chi tiết
2017-12-15
1631/SGDĐT-GDTrH
V/v khảo sát chất lượng học kì I năm hcọ 2017-... Chi tiết
2017-11-20
1606/SGDĐT-CTTT
V/v triển khai sử dụng tài liệu 'Thực hành ... Chi tiết
2017-11-14
988 /PGDĐT-NGLL
V/v triển khai cuộc thi viết thư quốc tế UPU lầ... Chi tiết
2017-11-14
06/KH - ATGT
Hưởng ứng 'Ngày thế giới tưởng niệm các... Chi tiết
2017-10-25
1484/SGĐT-CTTT
V/v triển khai hoạt động hưởng ứng 'Ngày t... Chi tiết
2017-10-23
1269/KH-SGD
Kế hoạch công tác CNTT năm học 2014-2015 của Sở... Chi tiết
2014-09-17
1268/CNTT-CTHSSV
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm họ... Chi tiết
2014-09-17
1254/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
Vê việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên,... Chi tiết
2014-09-15
4709 /BGDĐT-CTHSSV
V/v hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên hoạt ... Chi tiết
2014-08-29
22/TTBGD
cong tac...... Chi tiết
2014-08-28
1166/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v Đôn đốc nhập dữ liệu cho năm học mới 201... Chi tiết
2014-08-27
1151/SGDĐT-VP
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm ... Chi tiết
2014-08-25
1135/SGDĐT-GDTrH
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung ... Chi tiết
2014-08-22
1142/QĐ-GD&ĐT
QĐ về việc thành lập Ban biên tập cổng thông t... Chi tiết
2014-08-20
1117 /SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v: Chuẩn bị các điều kiện và dữ liệu cho n... Chi tiết
2014-08-19
25/2014/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh g... Chi tiết
2014-08-07
Đền Trần Thương - Hà nam
Chùa Long Đọi Sơn - Di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt
Đền Trần Thương - Di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt
Khu tưởng niệm mười cô gái Lam Hạ - Di tích cấp Quốc gia
Đền Bà Vũ - Di tích cấp Quốc gia