Bạn cần biết

THỐNG KÊ ĐIỂM THI HKI- 2018-2019
Khối Môn Số HS Số HS dự KT Số học sinh có điểm 0 Tổng số điểm đạt được của học sinh cả khối/môn Đạt điểm BQ/HS dự kiểm tra Số HS dự KT Số học sinh có điểm 0 Tổng số điểm đạt được của học sinh cả khối/môn Đạt điểm BQ/HS dự kiểm tra
6 Ngữ văn   60 0 283.75 4.7292 60 0 283.75 4.73
Toán 60 0 459.25 7.6542 60 0 459.25 7.65
Tiếng Anh 60 0 298.83 4.9805 60 0 298.83 4.98
Địa Lý 60 0 352.25 5.8708 60 0 352.25 5.87
KHXH 0 0 0 #DIV/0!        
7 Ngữ văn   45 0 208.24 4.6276 45 0 208.24 4.63
Toán 45 0 297 6.6000 45 0 297 6.60
Tiếng Anh 45 0 152.15 3.3811 45 0 152.15 3.38
Sinh học 45 0 283 6.2889 45 0 283 6.29
KHTN 0 0 0 #DIV/0!        
8 Ngữ văn   49 0 295.5 6.0306 49 0 295.5 6.03
Toán 49 0 318.25 6.4949 49 0 318.25 6.49
Tiếng Anh 49 0 191.6 3.9102 49 0 191.6 3.91
Vật lý 49 0 247.25 5.0459 49 0 247.25 5.05
KHTN 0 0 0 #DIV/0!        
9 Ngữ văn   43 0 242 5.6279 43 0 242 5.63
Toán 43 0 296.75 6.9012 43 0 296.75 6.90
Tiếng Anh 43 0 195.03 4.5356 43 0 195.03 4.54
Lịch sử 43 1 179.6 4.1767 43 1 179.6 4.18
KHXH 0 0 0 #DIV/0!
Tải tệp đính kèm
Các tin khác

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trường THCS Nhân Đạo có phải là một môi trường học tập và tu dưỡng tốt?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 58

Tổng lượng truy cập: 254337