Bạn cần biết

BẢNG LƯƠNG THÁNG 4/2019
Tên đơn vị: Trường THCS Nhân Đạo


Mẫu số: C18-HD
Mã QHNS: 1050456BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG
VÀ CÁC KHOẢN THU NHẬP KHÁC QUA TÀI KHOẢN CÁ NHÂN
Tháng 4 năm 2019
Đơn vị: đồng
STT Họ Và Tên Số Tài Khoản Tiền lương+ pc T4/2019 Truy lĩnh nâng lương, PCTN  Khoán VPP T4/2019   Khoán CTP T4/2019   PCTD T1+2+3/ 2019  Thực Lĩnh
1 Lương Quốc Hoàn  2905215009808          7,473,200          20,000        250,000              7,743,200
2 Trương Ngọc Huỳnh  2905215015449          7,834,100        4,272,400        20,000        150,000            12,276,500
3 Nguyễn Quang Huy 2905215008840         7,741,700        4,272,400        20,000              12,034,100
4 Nguyễn Văn Giang 2905215008942         7,132,000          20,000                7,152,000
5 Nguyễn Văn Đức 2905215008994         6,300,700        4,153,100        20,000              10,473,800
6 Nguyễn Thị Kim Thoa 2905215008857         8,143,100          20,000                8,163,100
7 Trần Thị Thanh Nhàn 2905215015620         7,471,400        4,638,200        20,000              12,129,600
8 Trần Minh Tâm 2905215008834         6,808,000          20,000                6,828,000
9 Bùi Mạnh Hùng 2905215009003         6,625,800           775,400        20,000       2,140,600            9,561,800
10 Chu Thị Thu Hương 2905215033332         5,409,900           261,300        20,000                5,691,200
11 Vũ Thị Mỹ Lệ 2905215009026         5,409,900           261,300        20,000                5,691,200
12 Nguyễn Thành Trung  2905215029000          5,409,900           261,300        20,000                5,691,200
13 Phan Thị Ngoan 2905215009032         4,754,900          20,000                4,774,900
14 Bùi Thị Mẫn 2905205029134         4,003,100          20,000                4,023,100
15 Nguyễn Thị Thùy  2905205170133          3,488,200          20,000                3,508,200
16 Trương Thị Khuyên 2905215008886         2,575,200          20,000        200,000              2,795,200
17 Nguyễn Thị Lan  2905215015432          2,512,900          20,000                2,532,900
18 Trần Thị Vân 2905215008936         1,919,800          20,000        250,000              2,189,800
19 Nguyễn Thị Lan Anh 2905215008913         1,919,800          20,000        150,000              2,089,800
Tổng Cộng    102,933,600   18,895,400    380,000   1,000,000   2,140,600     125,349,600
Số tiền bằng chữ: Một trăm hai mươi lăm triệu, ba trăm bốn mươi chín nghìn, sáu trăm đồng chẵn./.  
Tổng số món: 19 món
Đề nghị AGRIBANK Lý Nhân trích từ tài khoản 2905205080834 chuyển tiền vào tài khoản cho từng cá nhân theo thông tin trên, chúng tôi cam kết mọi thông tin trên là đúng.
Ngày 12 tháng 4 năm 2019

KẾ TOÁN TRƯỞNG THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
 
 
 

Trần Thị Vân Lương Quốc Hoàn
Các tin khác

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trường THCS Nhân Đạo có phải là một môi trường học tập và tu dưỡng tốt?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 81

Tổng lượng truy cập: 254534