Bạn cần biết

THỐNG KÊ ĐIỂM THI GIỮA HKII- 2018-2019
UBND HUYỆN LÝ NHÂN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẢNG THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG KIỂM TRA 
GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018 - 2019
Stt Trường Khối 6 Khối 7 Khối 8 Khối 9 Tổng    thứ tự Xếp thứ Ghi chú
Ngữ văn Toán Tiếng Anh Ngữ văn Toán Tiếng Anh Ngữ văn Toán Tiếng Anh Ngữ văn Toán Tiếng Anh
1 Văn Lý 12 23 7 19 15 9 12 6 10 10 10 14 147.0 11  
2 Hợp Lý 19 22 18 8 21 22 21 16 21 24 12 12 216.0 24  
3 Chính Lý 10 15 23 18 18 25 18 23 20 12 6 20 208.0 22  
4 Công Lý 2 17 19 14 6 17 5 15 18 5 13 17 148.0 12  
5 Nguyên Lý 15 7 24 5 2 18 15 8 15 4 3 18 134.0 9  
6 Đức Lý  21 24 4 17 9 5 19 25 9 20 23 3 179.0 14  
7 Đồng Lý 9 25 16 10 7 2 9 19 3 7 14 10 131.0 8  
8 Vĩnh Trụ 13 9 13 24 24 12 20 11 6 11 7 4 154.0 13  
9 Nhân Khang 20 11 22 12 17 14 17 14 2 21 20 15 185.0 15  
10 Nhân Chính 16 16 21 20 8 24 11 7 25 17 19 23 207.0 21  
11 Nhân Nghĩa 6 19 11 23 23 16 24 10 7 22 8 16 185.0 15  
12 Nhân Bình 5 5 10 3 25 20 8 13 16 8 2 9 124.0 7  
13 Xuân Khê 25 2 14 9 16 21 7 24 24 25 21 25 213.0 23  
14 Nhân Mỹ 7 8 6 13 4 4 22 3 13 14 11 8 113.0 4  
15 Tiến Thắng 23 20 3 21 14 13 6 18 12 15 18 24 187.0 17  
16 Nhân Hậu  3 6 8 6 5 3 10 5 4 3 9 5 67.0 2  
17 Nhân Hoà 13 18 25 22 13 15 25 21 22 23 22 19 238.0 25  
18 Phú Phúc 8 3 9 16 10 7 16 12 23 13 17 6 140.0 10  
19 Nhân Thịnh  4 10 2 15 3 11 2 9 14 6 15 2 93.0 3  
20 Nhân Hưng 24 12 5 25 20 10 4 22 5 18 25 21 191.0 19  
21 Nhân Đạo 22 4 17 11 12 23 1 4 8 2 5 11 120.0 6  
22 Đạo Lý 18 21 20 4 22 6 23 17 11 19 16 13 190.0 18  
23 Chân Lý 17 14 15 7 11 19 14 20 17 16 24 22 196.0 20  
24 Bắc Lý 11 13 12 2 19 8 13 2 19 9 4 7 119.0 5  
25 Nam Cao 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 14.0 1  
Lý Nhân, ngày        tháng 3  năm 2019
TRƯỞNG PHÒNG
Người lập biểu TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Anh Tuấn
Khối Môn          
6 Ngữ văn 60 60   258.5 4.31
Toán 60   416.5 6.94
Tiếng Anh 60   206.71 3.45
7 Ngữ văn 45 45   233.8 5.20
Toán 45 1 259.75 5.77
Tiếng Anh 45   120.5 2.68
8 Ngữ văn 50 50   308 6.16
Toán 50   323.5 6.47
Tiếng Anh 49   210.75 4.30
9 Ngữ văn 43 43   249.5 5.80
Toán 43   250 5.81
Tiếng Anh 43   163.8 3.81
Nguyễn Thị ThuCác tin khác

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trường THCS Nhân Đạo có phải là một môi trường học tập và tu dưỡng tốt?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 3

Hôm nay: 101

Tổng lượng truy cập: 256093