Bạn cần biết

CẬP NHẬT THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2016 - 2017

TRƯỜNG THCS NHÂN ĐẠO

 

THỜI KHÓA BIỂU HKI ( Thực hiện từ 07/11/2016 )

 

Năm học: 2016-2017

 

Lần 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày

Tiết

6A

6B

7A

8A

8B

9A

9B

Ghi chú

THỨ 2

1

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

 

2

Công dân - Mẫn

Văn- Giang

Địa- Hương

Anh - Thoa

Toán- Nhật

TD- Hùng

Hóa- Cúc

 

3

Anh - Thoa

Toán- Minh

Công dân - Ngoan

Sinh - Tâm

Nhạc - Cúc

Văn- Hương

Lí- Nhật

 

4

Toán - Huy

TD- Hùng

Toán - Đức

Sử- Hương

Văn- Giang

Anh- Tuấn

Toán- Tươi

 

5

Công nghệ- Minh

Anh- Thoa

Sinh- Huệ

Toán- Tươi

Sinh - Tâm

Toán- Huy

Địa- Giang

 

THỨ 3

1

Nhạc - Huệ

TC Toán - Minh

Toán - Đức

TC Toán - Tươi

Sinh - Tâm

Lí- Nhật

Công dân - Ngoan

 

2

TD- Hùng

Công nghệ - Minh

Văn - Ngoan

Sinh - Tâm

Văn - Giang

Văn- Hương

Sinh - Huệ

 

3

Sinh - Huệ

Lý - Tuấn

TD- Hùng

Toán- Tươi

Hóa- Cúc

Văn- Hương

Văn - Hoàn

 

4

Anh - Thoa

Sinh - Huệ

Lý - Tuấn

Nhạc - Cúc

Địa- Giang

Công dân - Ngoan

Toán- tươi

 

5

 

 

 

 

Anh - Thoa

Hóa- Cúc

TC Văn - Hương

 

THỨ 4

1

Văn - Mẫn

Toán- Minh

Văn- Ngoan

TD- Hùng

TC Toán - Nhật

Toán- Huy

Anh- Tuấn

 

2

Toán - Huy

TC Anh - Tuấn

Nhạc - Huệ

Văn - Ngoan

Hóa- Cúc

TD- Hùng

Văn - Hoàn

 

3

Sinh - Huệ

Địa - Mẫn

Anh- Tuấn

Hóa - Cúc

Toán- Nhật

Công nghệ - Chinh

Văn - Hoàn

 

4

Sử - Mẫn

Anh- Thoa

Toán - Đức

Mĩ thuật - Chinh

Công dân - Ngoan

Sinh - Huệ

TD- Hùng

 

5

 

 

Sinh - Huệ

Công dân - Ngoan

Anh - Thoa

Mĩ thuật - Minh

Công nghệ - Chinh

 

THỨ 5

1

Văn- Mẫn

Anh- Thoa

TC Toán - Đức

 Văn - Ngoan

Sử - Hương

Toán- Huy

Toán- tươi

 

2

Văn- Mẫn

Toán- Minh

Sử - Hương

TD- Hùng

Văn - Giang

Anh- Tuấn

Sinh - Huệ

 

3

Công nghệ- Minh

TD- Hùng

Văn- Ngoan

Anh - Thoa

Văn - Giang

Văn- Hương

Văn - Hoàn

 

4

Anh - Thoa

Công nghệ - Minh

Văn- Ngoan

TC Toán - Tươi

TD- Hùng

Địa- Giang

Hóa- Cúc

 

5

 

 

Anh- Tuấn

Địa - Hương

 

 

 

 

THỨ 6

1

TD- Hùng

Văn- Giang

Địa- Hương

Toán- Tươi

TC Toán - Nhật

Sinh - Huệ

Sử - Mẫn

 

2

Văn - Mẫn

Văn- Giang

Công nghệ- Huệ

Văn - Ngoan

Toán- Nhật

TC văn - Hương

TD- Hùng

 

3

Địa - Mẫn

Sinh - Huệ

Toán - Đức

Văn - Ngoan

TD- Hùng

Toán - Huy

Lý - Nhật

 

4

Toán - Huy

Công dân - Mẫn

TD- Hùng

Anh - Thoa

Sử - Hương

Địa- Giang

Toán- Tươi

 

5

TC Toán - Huy

Nhạc - Huệ

Sinh hoạt- Ngoan

Sử- Hương

Anh - Thoa

Lí- Nhật

Địa- Giang

 

THỨ 7

1

Mĩ thuật - Chinh

Văn- Giang

TC Anh - Tuấn

Lý - Tuấn

Lí- Nhật

Sử - Mẫn

Mĩ thuật - Chinh

 

2

Lý - Tuấn

Toán- Minh

Sử - Hương

Toán- Tươi

Mĩ thuật - Chinh

Hóa - Cúc

Anh- Tuấn

 

3

TC Văn - Mẫn

Mĩ thuật - Chinh

Anh- Tuấn

Hóa - Cúc

Công nghệ - Tuấn

TC Toán - Huy

Văn - Hoàn

 

4

Toán- Huy

Sử - Mẫn

Mĩ thuật - Chinh

Công nghê - Tuấn

Toán- Nhật

Văn- Hương

TC Toán- Tươi

 

5

Sinh hoạt- Mẫn

Sinh hoạt- Minh

 

Sinh hoạt - Cúc

Sinh hoạt- Nhật

Sinh Hoạt- Huy

Sinh hoạt- Tươi

 

T/M BGH:

Tải tệp đính kèm
Các tin khác

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trường THCS Nhân Đạo có phải là một môi trường học tập và tu dưỡng tốt?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 2

Hôm nay: 81

Tổng lượng truy cập: 254360