Bạn cần biết

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI (2020)

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

DỰ TOÁN THU - CHI (2019)

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

KẾT QUẢ ĐỀ THI ĐỀ XUẤT

Tổng hợp kết quả đề thi đề xuất năm học 2019-2020

Kết quả Học sinh giỏi lớp 9

Kết quả Học sinh giỏi lớp 9 năm học 2019-2020

Văn nghệ 'Mừng Đảng - Mừng Xuân'

Kết quả các tiết mục văn nghệ ngành giáo dục các xã, Thị trấn

THI GIÁO VIÊN GIỎI

Kết quả Hội thi GV giỏi năm học 2019-2020

THI KHOA HỌC KỸ THUẬT

Kết quả cuộc thi KHKT năm học 2019-2020

Công khai thông tin chất lượng giáo dục

Công khai thông tin chất lượng giáo dục, cơ sở giáo dục, đội ngũ nhà giáo

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39 NĂM HỌC 2018 - 2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39 NĂM HỌC 2018 - 2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38 NĂM HỌC 2018 - 2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38 NĂM HỌC 2018 - 2019

BẢNG LƯƠNG THÁNG 4/2019

THCS NHÂN ĐẠO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

THCS NHÂN ĐẠO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 NĂM 2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31 NĂM 2018 -2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31 NĂM 2018 -2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30 NĂM 2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29 NĂM 2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29 NĂM 2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 NĂM 2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 NĂM 2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 NĂM 2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 NĂM 2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 NĂM 2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 NĂM 2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 NĂM 2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 NĂM 2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25 NĂM 2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25 NĂM 2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24 NĂM 2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24 NĂM 2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 NĂM 2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 NĂM 2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 NĂM 2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 NĂM 2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 NĂM 2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 NĂM 2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17 NĂM 2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17 NĂM 2019

LỊCH THI HẾT HKI-2018-2019

THCS NHÂN ĐẠO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16

THCS NHÂN ĐẠO

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trường THCS Nhân Đạo có phải là một môi trường học tập và tu dưỡng tốt?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 3

Hôm nay: 101

Tổng lượng truy cập: 256093