Các thủ tục hành chính

ĐIỂM THI HKII(2018-2019)-KHỐI 7

DANH SÁCH VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA HKII  LỚP 7
Năm học 2018 - 2019
STT SBD Họ Và  Tên Ngày sinh Lớp Điểm thi các môn Ghi chú
Văn Toán Anh
1 1 Nguyễn Quốc Anh 16/09/2006 7B 5.75 5.25   8.75  
2 2 Phạm Tuấn Anh 28/06/2006 7A 6.75 5.75   7.00  
3 3 Nguyễn Trọng Hoàng Anh 01/11/2006 7A 5.25 5.75   5.50  
4 4 Trần Văn Bình 14/12/2006 7B 5.00 2.00   4.75  
5 5 Kiều Xuân Chiến 08/01/2006 7B 7.00 6.50   9.25  
6 6 Nguyễn Tiến Dũng 04/12/2006 7A 6.75 8.25   7.00  
7 7 Phan Việt Dũng 15/08/2006 7A 6.50 6.25   8.50  
8 8 Trần Thị Thùy Dương 05/03/2006 7B 5.25 6.50   8.75  
9 9 Nguyễn Quang  Duy 05/06/2006 7A 6.25 5.25   7.75  
10 10 Trần Khắc Điền 01/07/2005 7A 3.75 1.50   3.75  
11 11 Đào Thị  Hằng 25/08/2006 7B 6.00 3.50   7.00  
12 12 Trần Thu Hằng 02/04/2006 7B 7.25 4.25   9.25  
13 13 Kiều Phương Hòa 26/01/2006 7B 7.00 5.00   9.50  
14 14 Nguyễn Lâm Việt  Hoàng 09/01/2006 7A 7.25 7.00   9.25  
15 15 Trần Khắc Huân 25/08/2006 7B 3.50 2.25   4.50  
16 16 Đặng Thị Hồng 25/09/2005 7A 6.50 3.75   6.00  
17 17 Vũ Thế Hùng 03/05/2006 7B 6.75 6.50   8.75  
18 18 Trần Đình Hùng 23/03/2006 7B 5.25 6.25   6.50  
19 19 Phạm Thị Hương 15/10/2006 7A 4.75 3.00   5.25  
20 20 Trần Văn Huy 12/05/2006 7B 6.50 6.25   9.00  
21 21 Nguyễn Đăng Khoa 18/09/2006 7B 5.50 5.25   5.75  
22 22 Trần Đăng Khôi 20/07/2006 7A 6.50 5.25   4.75  
23 23 Phạm Trung Kiên 06/10/2006 7B 5.25 6.75   8.00  
24 24 Trần Khắc Long 12/06/2006 7A 7.00 4.75   8.00  
1 25 Trần Văn Long 26/07/2006 7B 8.75 7.75   9.25  
2 26 Kiều Đức Lộc 24/10/2006 7A 6.00 5.50   6.25  
3 27 Trần Thị  Lương 17/04/2006 7A 7.50 6.75   8.25  
4 28 Trần Thị Hương Ly 09/11/2006 7A 7.00 3.75   5.00  
5 29 Ngô Văn  Minh 05/09/2005 7B 4.50 0.75   3.00  
6 30 Trần Xuân Quang 06/10/2006 7A 4.00 2.00   5.75  
7 31 Trần Thị Diễm Quỳnh 08/09/2006 7A 7.25 6.75   6.25  
8 32 Nguyễn Thị Như Quỳnh 07/04/2006 7B 8.75 4.75   9.50  
9 33 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 23/05/2006 7B 7.25 5.25   6.25  
10 34 Nguyễn Tú Tài 19/08/2006 7B 5.00 5.25   6.25  
11 35 Nguyễn Ngân Thơ 12/01/2006 7A 8.00 7.25   8.25  
12 36 Phạm Văn Thuần 02/10/2006 7B 6.75 4.75   9.50  
13 37 Trần Quang Thuận 04/05/2006 7A 6.00 5.75   5.00  
14 38 Đào Thu Thủy 12/09/2006 7A 8.75 7.25   7.25  
15 39 Phan Kim Thủy 01/09/2006 7B 8.00 6.50   9.50  
16 40 Phạm Thị  Thương 12/03/2006 7A 7.75 6.50   8.50  
17 41 Nguyễn Minh Trí 07/02/2006 7B 6.25 4.25   8.25  
18 42 Trần Khắc Trọng 22/08/2006 7A 7.25 5.25   9.50  
19 43 Nguyễn Văn Trung 07/03/2006 7B 4.75 2.25   5.75  
20 44 Ngô Mạnh Trường 11/05/2006 7A 7.00 6.75   7.25  
21 45 Nguyễn Anh Tuấn 26/09/2006 7A 4.75 6.75   8.50  
Tổng 284.50 234.50
325.50
Giám thị 1:……………………..
TBC 6.32 5.21
7.23

data/7895568662087630147/thongbao/DANH%20SACH%20PHONG%20THI%20HKII-NH%C3%82N%20%C4%90%E1%BA%A0O%20%282%29.xls

Các bài cùng chuyên mục

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trường THCS Nhân Đạo có phải là một môi trường học tập và tu dưỡng tốt?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 3

Hôm nay: 5

Tổng lượng truy cập: 241512