Các thủ tục hành chính

ĐIỂM THI HKII(2018-2019)- KHỐI 8

STT SBD Họ Và tên Ngày sinh Lớp Điểm thi các môn
Văn Toán Anh Địa
1 1 Nguyễn Thị An 19/04/2005 8B      6.50         8.00          7.00  
2 2 Phạm Tùng An 13/11/2005 8B      6.50         6.75          8.00  
3 3 Nguyễn Ngọc Anh 08/02/2005 8A      4.75         6.00          5.50  
4 4 Nguyễn T Ngọc Ánh 29/06/2005 8A      7.50         7.75          7.00  
5 5 Phạm Văn Bắc 07/06/2005 8A      4.50         4.00          3.50  
6 6 Phạm Xuân Bắc 07/07/2005 8A      6.00         7.25          5.00  
7 7 Ngô Quý Công 03/11/2005 8A      5.50         4.00          3.50  
8 8 Đoàn Mạnh Dũng 27/09/2005 8B      5.50         6.00          3.25  
9 9 Nguyễn Tiến Đạt 24/12/2005 8A      8.25         8.25          7.50  
10 10 Trần Xuân Đạt 03/12/2005 8A      5.00         8.25          6.00  
11 11 Trần Dương Định 09/04/2005 8B      7.00         7.50          5.75  
12 12 Trần Thị Hồng Gấm 13/12/2005 8B      5.00         6.00          1.50  
13 13 Trần Thị Gấm 04/05/2005 8A      6.00         7.75          4.50  
14 14 Trần Văn Hậu 28/07/2005 8B      6.00         7.00          4.25  
15 15 Nguyễn Thị Hoàn 10/10/2005 8A      7.25         8.00          7.25  
16 16 Trần Hoàng Hùng 24/05/2005 8A      5.50         6.50          6.25  
17 17 Trần Thị Hường 13/07/2005 8A      8.25         8.25          6.75  
18 18 Nguyễn Minh Khoa 12/01/2005 8B      7.00         8.25          6.00  
19 19 Trần Thị Mỹ Kim 28/02/2005 8A      7.00         8.25          5.00  
20 20 Nguyễn T Diệu Linh 10/04/2005 8A      6.25         8.50          7.50  
21 21 Phạm Thị Duy Lĩnh 06/05/2005 8A      7.25         7.25          7.00  
22 22 Phan T Khánh Linh 29/10/2005 8B      5.75         6.75          5.00  
23 23 Phạm Thị Mai Linh 13/02/2005 8B      6.00         9.25          6.25  
24 24 Nguyễn Ngọc Linh 28/06/2005 8A      6.50         8.25          7.75  
25 25 Trần Văn Long 30/03/2005 8A      5.00         7.50          3.75  
1 26 Nguyễn Thị Mùa 28/11/2005 8A 4.50 6.25   5.50
2 27 Nguyễn T Bích Nga 29/04/2005 8B 5.75 6.00   6.25
3 28 Trần Phát 15/01/2005 8B 5.50 5.75   4.25
4 29 Nguyễn Trần  Huyền Phượng 28/02/2005 8B 5.50 4.00   3.75
5 30 Phạm Văn Quân 10/11/2005 8A 5.00 7.00   5.00
6 31 Kiều Thị Diễm Quỳnh 29/04/2005 8B 5.75 7.75   3.50
7 32 Phạm Thị Tâm 30/05/2005 8B 5.00 4.75   3.00
8 33 Phan Đức Thắng 08/06/2005 8B 6.75 7.00   7.00
9 34 Nguyễn Ngọc Thành 02/07/2005 8B 6.50 5.50   3.50
10 35 Trần Thanh Thảo 17/11/2005 8B 4.25 5.00   4.50
11 36 Nguyễn Thị Thu 16/10/2005 8A 6.75 7.00   5.00
12 37 Trần Trọng Thủy 21/04/2005 8A 4.50 4.50   1.50
13 38 Kiều Thị Toan 14/05/2005 8B 7.00 7.25   3.00
14 39 Nguyễn Mạnh Toàn 04/03/2005 8B 4.25 6.50   3.75
15 40 Phạm Thị Đoan Trang 16/05/2005 8B 5.00 5.50   4.00
16 41 Trần Thị Quỳnh Trang 15/12/2005 8B 8.00 5.25   6.00
17 42 Nguyễn Thị Thu Trang data/7895568662087630147/thongbao/DANH%20SACH%20PHONG%20THI%20HKII-NH%C3%82N%20%C4%90%E1%BA%A0O%20%281%29.xls

Các bài cùng chuyên mục

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trường THCS Nhân Đạo có phải là một môi trường học tập và tu dưỡng tốt?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 4

Hôm nay: 169

Tổng lượng truy cập: 242173