Các thủ tục hành chính

ĐIỂM THI HKII(2018-2019)-KHỐI 6

Trường THCS Nhân Đạo


Phòng thí số : 02
DANH SÁCH VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA  HKII  LỚP 6
Năm học 2018 - 2019
STT SBD Họ Và  Tên Ngày sinh Lớp Điểm thi các môn Ghi chú
Văn Toán Anh Sử
1 21 Nguyễn Văn Hải 27/07/2007 6A 4.00 9.00   3.25  
2 22 Nguyễn Thị Hiền 01/01/2007 6A 6.00 8.75   8.00  
3 23 Trần Thu Hiền 15/01/2007 6A 6.50 9.50   8.50  
4 24 Ngô Văn Hiệp 03/04/2007 6B 2.75 10.00   6.00  
5 25 Trần Đức Hiếu 23/11/2007 6A 6.75 9.25   7.00  
6 26 Nguyễn Văn Huy 21/10/2007 6A 2.75 9.00   6.75  
7 27 Nguyễn Thị Thu Huyền 20/03/2007 6B 7.50 9.75   8.00  
8 28 Phạm Tuấn Kiệt 05/08/2007 6B 4.75 10.00   8.50  
9 29 Phan Quốc Khánh 07/11/2007 6A 6.00 9.25   6.50  
10 30 Nguyễn Vân Khánh 10/02/2007 6A 6.00 9.25   8.25  
11 31 Phạm Văn Khoa 26/04/2007 6B 4.00 9.25   6.75  
12 32 Trần Thị Lan 20/02/2007 6B 6.50 9.00   5.25  
13 33 Phan Khánh Linh 10/02/2007 6B 5.75 9.50   5.75  
14 34 Trần Thị Ngọc Linh 17/03/2007 6A 6.00 10.00   8.00  
15 35 Nguyễn Thị Phương Linh 19/10/2007 6A 6.00 9.50   7.50  
16 36 Trần Khải Lưu 22/11/2007 6B 4.50 9.75   6.00  
17 37 Trần  Cẩm Ly 18/04/2007 6A 5.75 9.50   7.00  
18 38 Ngô Ánh Mai 26/03/2007 6B 6.25 9.25   8.75  
19 39 Trần Giang Nam 27/04/2007 6A 3.25 5.50   5.50  
20 40 Nguyễn Hà Xuân Nam 16/09/2007 6A 3.50 5.00   5.75  
1 41 Nguyễn Phương Thành Nam 14/11/2007 6B 5.00 9.25   7.00  
2 42 Phạm Xuân Nam 15/07/2007 6B 7.50 6.00   3.50  
3 43 Nguyễn Thị Ngân 27/02/2007 6A 3.75 8.75   6.75  
4 44 Phạm Thị Ngọc 17/01/2007 6B 5.75 9.75   7.00  
5 45 Trần Thị Hồng Nhung 10/12/2007 6A 5.50 9.00   7.00  
6 46 Trần Thị Nhung 29/08/2007 6A 5.50 9.50   7.00  
7 47 Trần Đình Phát 09/08/2007 6B 5.25 10.00   6.50  
8 48 Kiều Văn Phong 15/12/2007 6A 4.50 8.50   4.25  
9 49 Phạm Ngọc Phương 04/11/2007 6B 4.00 9.25   6.00  
10 50 Phạm Thị Kim Phượng 19/06/2007 6B 5.00 9.00   7.50  
11 51 Phan Đức Quảng 09/07/2007 6A 4.25 7.50   5.50  
12 52 Nguyễn Đăng Quý 30/04/2007 6A 4.25 8.50   5.75  
13 53 Phan Thị Kim Tuyến 01/01/2007 6A 6.75 9.75   7.25  
14 54 Đặng Thị Tươi 20/12/2007 6A 5.00 4.00   6.75  
15 55 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 22/08/2007 6A 5.25 9.75   7.50  
16 56 Nguyễn Quỳnh Trang 15/04/2007 6B 6.00 8.50   6.25  
17 57 Kiều Thị Thùy Trang 10/11/2007 6A 5.50 9.50   6.50  
18 58 Nguyễn Văn Trung 12/01/2007 6B 5.00 8.00   6.50  
19 59 Trần Minh 08/01/2007 6B 5.00 9.75   6.25  
20 60 Phạm Thị Hải Yến 10/10/2007 6A 5.50 9.50   6.75  
        Tổng   208.75 353.75 0.00 264.50  
TBC
5.22 8.84
6.61

data/7895568662087630147/thongbao/DANH%20SACH%20PHONG%20THI%20HKII-NH%C3%82N%20%C4%90%E1%BA%A0O%20%283%29.xls

Các bài cùng chuyên mục

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trường THCS Nhân Đạo có phải là một môi trường học tập và tu dưỡng tốt?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 5

Hôm nay: 10

Tổng lượng truy cập: 241517