Các thủ tục hành chính

KẾ HOẠCH HỘI THI VĂN NGHỆ THỂ DUC THỂ THAO CHÀO MỪNG NGÀY 20 - 11 -2016

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THAO VÀ HỘI THI

VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

- Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2013-2014 của trường THCS Nhân Đạo

- Chào mừng kỷ niệm 31 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2013). LĐ trường THCS Nhân Đạo  xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

I. Mục tiêu:

- Thi đua lập thành tích chào mừng chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Tạo sân chơi giao lưu, học hỏi, bổ ích, thiết thực cho đội viên của trường THCS Nhân Đạo.

- Khuyến khích hình thành và phát triển các năng khiếu thể thao và phát triển giọng ca học sinh đáp ứng nhu cầu sinh hoạt âm nhạc của giới trẻ, tạo môi trường thuận lợi để học sinh tham gia các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần định hướng thẩm mĩ âm nhạc cho học sinh.

- Xây dựng và phát triển cho học sinh trên các mặt Trí - Đức - Thể - Mĩ một cách toàn diện 

II. Văn Nghệ:

1.Thời gian, địa điểm:

a. Thời gian: 13h30’ ngày 19/11/2013.

b. Địa điểm: tại trường trường THCS Nhân Đạo 

2. Nội dung - Thể loại: 

a. Nội dung, chủ đề: Ca ngợi về Bác Hồ, về quê hương đất nước, con người Việt Nam, về tình thầy trò, về mái trường, về Đoàn, Đội...

b. Thể loại: 

- Hát: Đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca, khuyến khích các tiết mục có múa phụ họa, (múa phụ họa được cộng điểm).

- Múa: tập thể, múa dân vũ.

- Kịch và các thể loại khác (không quá 10 phút),……

* Khuyến khích các tiết mục có tính phong cách mới lạ, độc đáo và tuyên truyền, giáo dục cao. Chú ý các tiết mục dự thi nên có sự tư vấn hoặc tham kháo ý kiến của thày cô chủ nhiệm để tránh trường hợp các tiết mục không phù hợp với chủ đề hội thi. Tiết mục có chủ đề không phù hợp sẽ không được chấm điểm.

3. Thành phần tham gia:

Tham gia theo lớp mỗi lớp có 3 tiết mục:

- Đơn ca.

- Tốp ca.

- Tự chọn (hát, múa, kịch…)

4. Kế hoạch thực hiện:

- Ngày đăng kí các tiết mục văn nghệ từ khi có thông báo. Hạn cuối đăng kí và nộp  nhạc beat, đĩa nhạc (usb, thẻ nhớ, băng đĩa…) là ngày: ngày 17/11/2013 đối với các tiết mục hát trên nền nhạc beat (tại phòng Đội cho thầy Đức hoặc thầy Hùng).

- Mỗi lớp đăng kí nhất là 3 tiết mục

- Trang phục biểu diễn: đẹp, lịch sự, có văn hóa, phù hợp với tiết mục biểu diễn.

- Quan điểm đánh giá: BGK dựa vào hiệu quả của thí sinh biểu diễn trên sân khấu để đánh giá. Đó là sự tổng hợp từ giọng ca, trang phục đến phong cách biểu diễn.

5. Cơ cấu giải thưởng văn nghệ:

* Giaûi thöôûng:

+ 01 giaûi Nhaát.

+ 01 giaûi Nhì.

+ 01 giaûi Ba.

III. THỂ THAO:

A. Caùc noäi dung thi

1. Khoái 8,9:

- Caàu loâng ñôn nam, ñôn nöõ.

- Neùm boùng: nam, nöõ.

- Chaïy ngaén: nam, nöõ.

- Chaïy beàn: nam, nöõ.

- Nhaûy xa: nam, nöõ.

- Nhaûy cao: nam, nöõ.

- Keùo co: 10 thaønh vieân 5 nam + 5 nöõ

2. Khoái 6,7

- Neùm boùng: nam, nöõ.

- Chaïy ngaén: nam, nöõ.

- Chaïy beàn: nam, nöõ.

- Nhaûy xa: nam, nöõ.

- Côø vua: nam, nöõ.

- Keùo co: 10 thaønh vieân 5 nam + 5 nöõ

B. Cô caáu giaûi thöôûng với mỗi nội dung thi

+ 01 giaûi Nhaát.

+ 01 giaûi Nhì.

+ 01 giaûi Ba.

C. Hình thöùc thi ñaáu.

- Caùc moân thi seõ ñöôïc thaøy Huøng höôùng daãn noäi quy vaø theå leä thi ñaáu.

* Ghi chuù:

- Moät hoïc sinh chæ ñöôïc pheùp tham gia 1 moân côø vua, caàu loâng hoaëc khoâng quaù 2 noäi dung ñoái vôùi moân ñieàn kinh.

- Khi thi đấu, các vận động viên phải tuân thủ quyết định của trọng tài điều khiển trận đấu.

- Moïi vi phaïm BTC seõ töôùc quyeàn thi ñaáu cuûa caùc caù nhaân VÑV hoaëc caû ñoäi.

D. Thời gian thi: do BGH nhà trường quyết định (trước 20/11)

Các lớp nộp danh sách học sinh dự thi về cho thày Hùng trước ngày 11/11/2013

    Nhân Đạo, ngày 07 tháng 11 năm 2013

Kí duyệt của BGH

 

 

TM.BCH LIÊN ĐỘI

TPT

Nguyễn Văn Đức

Các bài cùng chuyên mục

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trường THCS Nhân Đạo có phải là một môi trường học tập và tu dưỡng tốt?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 28

Tổng lượng truy cập: 256020