Lịch công tác tuần 10 ( 2018 - 2019)

data/7895568662087630147/thongbao/L%E1%BB%8Bch%20c%C3%B4ng%20t%C3%A1c%20tu%E1%BA%A7n%2010.doc

LỊCH LÀM VIỆC MÙA HÈ NĂM 2019

data/7895568662087630147/thongbao/l%E1%BB%8Bch%20LV%20mua%20he.doc

KẾ HOẠCH LĐ THÁNG 4/2019

data/7895568662087630147/thongbao/Ph%C3%A2n%20c%C3%B4ng%20lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20chi%E1%BB%81u%2013h30%20chi%E1%BB%81u%20th%E1%BB%A9%207%28%2009.4.2019%29.doc

ĐIỂM THI GIỮA HKII- 2018-2019

data/7895568662087630147/thongbao/DS%C4%90T%2024T%2018-19-THCS%20NH%C3%82N%20%C4%90%E1%BA%A0O.rar

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN BIÊN HOÀ NĂM HỌC 2018 -2019

data/7895568662087630147/thongbao/6-Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o%20tuy%E1%BB%83n%20sinh%20g%E1%BB%ADi%20c%C3%A1c%20PGD.doc%20%28%202018-2019%29%20%283%29.doc

Học sinh tiếp tục nghỉ học do dịch bệnh Covid-19

data/7895568662087630147/thongbao/vv%20cho%20HS%20tiep%20tuc%20nghi%20hoc%20do%20dich%20benh%20Covid-19%20%28Pngay%2028.02.2020%29%20%281%29.pdf

KQ XẾP HẠNG THI GIỮA HKII-2018-2019

data/7895568662087630147/thongbao/THONG%20KE%20KIEM%20TRA%20GIUA%20KY%20I%20I%2018-19%20MAU%20PHONG.xlsx

Học sinh tiếp tục nghỉ học do dịch bệnh Covid-19

data/7895568662087630147/thongbao/vv%20cho%20HS%20tiep%20tuc%20nghi%20hoc%20do%20dich%20benh%20Covid-19%20%2813-3%29.PDF

LỊCH LAO ĐỘNG THÁNG 5/2019

data/7895568662087630147/thongbao/lao%20%C4%91%E1%BB%99ng.jpg

Lịch kiểm tra hồ kiểm tra nội bộ, tố cao, khiếu lại...(2018-2019)

data/7895568662087630147/thongbao/CV%20650%20Kiem%20tra%20ho%20so%20kiem%20tra%20noi%20bo%2C%20VTLT.pdf

LỊCH THI HKII- 2018-2019

data/7895568662087630147/thongbao/l%E1%BB%8Bch%20thi%20HKII.doc

KẾ HOẠCH LĐ THÁNG 2/2019

data/7895568662087630147/thongbao/Ph%C3%A2n%20c%C3%B4ng%20lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20chi%E1%BB%81u%2013h30%20chi%E1%BB%81u%20th%E1%BB%A9%207%28%2009.2.2019%29.doc

KẾ HOẠCH LĐ THÁNG 3/2019

data/7895568662087630147/thongbao/K%E1%BA%BE%20HO%E1%BA%A0CH%20L%C4%90%20CHU%E1%BA%A8N%20B%E1%BB%8A%20L%E1%BA%BC%20PH%C3%81T%20L%C6%AF%C6%A0NG.doc

LỊCH KIỂM TRA HỒ SƠ XÉT TNHTCS 2018-2019

data/7895568662087630147/thongbao/Cv%20542%20Huong%20dan%20tong%20ket%20danh%20gia%20xep%20loai%20va%20xet%20tot%20nghiep%20THCS.pdf

Thông báo thi học kì I năm học 2016 - 2017

data/7895568662087630147/thongbao/HD%20BO%20SUNG%20KIEM%20TRA%20HOC%20KY%20I%20NAM%20HOC%202016-2017.pdf

ĐIỂM THI HKII(2018-2019)-KHỐI 7

data/7895568662087630147/thongbao/DANH%20SACH%20PHONG%20THI%20HKII-NH%C3%82N%20%C4%90%E1%BA%A0O%20%282%29.xls

ĐIỂM THI HKII(2018-2019)- KHỐI 8

data/7895568662087630147/thongbao/DANH%20SACH%20PHONG%20THI%20HKII-NH%C3%82N%20%C4%90%E1%BA%A0O%20%281%29.xls

THỐNG KẾ KQ THI THỬ LẦN 2( THÁNG 5/2019)

data/7895568662087630147/thongbao/TK%20THI%20TH%E1%BB%AC%20L%E1%BB%9AP%2010%20l%E1%BA%A7n%202-%20th%C3%A1ng%205.xls

ĐIỂM THI GIỮA HKI-2018-2019

data/7895568662087630147/thongbao/DANH%20SACH%20PHONG%20THI%20GI%E1%BB%AEA%20HKI%20-NH%C3%82N%20%C4%90%E1%BA%A0O%20%282%29.xls

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI HSG LỚP 9 NĂM HỌC 2016 - 2017

data/7895568662087630147/thongbao/KET%20QUA%20THI%20HSG.JPG

LỊCH NGHỈ TẾT 2016

data/7895568662087630147/thongbao/Thong%20bao%20lich%20nghi%20tet%20nam%202016.pdf

KẾT QUẢ THI TOÁN QUA MẠNG CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2016 - 2017

data/7895568662087630147/thongbao/K%C3%8AT%20QUA%20THI%20QUA%20INTERNET%20%28%20TO%C3%81N%2C%20V%E1%BA%ACT%20l%C3%9D%2C%20TI%E1%BA%BENG%20ANH%29.xls

KẾT QUẢ THI CÁC MÔN QUA MẠNG CẤP TỈNH

data/7895568662087630147/thongbao/V%E1%BA%ADt%20l%C3%BD%209.xls

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT LÝ NHÂN NĂM 2018

data/7895568662087630147/thongbao/Thong%20bao%20TS%202018.jpg

KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG THÁNG 1/2019

data/7895568662087630147/thongbao/Ph%C3%A2n%20c%C3%B4ng%20lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20chi%E1%BB%81u%2014h%20chi%E1%BB%81u%20th%E1%BB%A9%205%28%2010.1.2019.doc

LỊCH HSG KHỐI 6,7,8(2018-2019)

data/7895568662087630147/thongbao/HSG1.7z

ĐIỂM THI HKII(2018-2019)-KHỐI 6

data/7895568662087630147/thongbao/DANH%20SACH%20PHONG%20THI%20HKII-NH%C3%82N%20%C4%90%E1%BA%A0O%20%283%29.xls

Học sinh tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Virus Corona

data/7895568662087630147/thongbao/vv%20cho%20HS%20tiep%20tuc%20nghi%20hoc%20do%20dich%20benh%20viem%20duong%20ho%20hap%20cap%20do%20chung%20moi%20cua%20virut%20corona%20%28ngay%2008.02.2020%29.pdf

LỊCH THI HẾT HKI-2018-2019

data/7895568662087630147/thongbao/cv%201035%20thi%20hk%201%20thcs%202018.pdf

KẾT QUẢ THI TOÁN TUỔI THƠ

data/7895568662087630147/thongbao/Tong%20hop%20ket%20qua%20thi%20Olympic%20Toan%20tuoi%20tho%20%281%29.pdf

THÔNG BÁO CỦA PGDĐT VỀ NGHỈ ĐỢT 30/4 VÀ 1/5 NĂM 2019

data/7895568662087630147/thongbao/Thu%20cong%20tac%20nghi%20ngay%20le%20Chien%20thang%2030-4%20v%C3%A0%20Quoc%20te%20Lao%20dong%201-5-2019.doc

HỌC SINH NGHỈ HỌC DO DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VIRUT CORONA (Covid -19)

data/7895568662087630147/thongbao/vv%20cho%20HS%20tiep%20tuc%20nghi%20hoc%20do%20dich%20benh%20Covid-19%20%28ngay%2015.02.2020%29.pdf

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trường THCS Nhân Đạo có phải là một môi trường học tập và tu dưỡng tốt?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 4

Hôm nay: 13

Tổng lượng truy cập: 241520