Tin tức: HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN/

18

09-2019

QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế Khen thưởng của Liên đoàn Lao động tỉnh

LDĐLĐ

Chi tiết

15

05-2019

Tổ chức Tổng kết Công đoàn năm học 2018-2019

LĐLĐ

Chi tiết

01

05-2019

Luật Thanh tra 2016

CĐCS

Chi tiết

01

05-2019

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 04/2015/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 01 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

CĐCS

Chi tiết

01

05-2019

PHỤ LỤC MẪU VĂN BẢN HỒ SƠ, THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

LĐLĐ

Chi tiết

28

04-2019

LUẬT CÔNG ĐOÀN 2012

LĐLĐ huyện

Chi tiết

25

04-2019

V/v vận động ủng hộ xây dựng Quỹ xã hội Công đoàn tỉnh Hà Nam

CĐCS

Chi tiết

23

04-2019

Vận động ủng hộ xây dựng Quỹ xã hội Công đoàn tỉnh Hà Nam

LĐLĐ huyện Lý Nhân

Chi tiết

22

04-2019

HD BC sơ kết HKI năm học 2018-2019

LĐLĐ Huyện

Chi tiết

22

04-2019

HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN

LĐLĐ

Chi tiết

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trường THCS Nhân Đạo có phải là một môi trường học tập và tu dưỡng tốt?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 5

Hôm nay: 216

Tổng lượng truy cập: 241176