Tin tức : PCCM-THỜI KHÓA BIỂU/

PCCM TUẦN 1- 18-19

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN   BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2017 - 2018
TRƯỜNG THCS NHÂN ĐẠO   Tổ khoa học tự nhiên
                       
TT Họ và tên Ngày sinh GVG cấp  Trình độ       CM Phân công giảng dạy ( môn, lớp, số tiết/ lớp) Số tiết thực dạy Công tác kiêm nhiệm T.Số giờ Ký Tên    
1 Trương Ngọc Huỳnh   X ĐHSP Toán Toán 7A(4), TC Toán 7A(1) 5 PC, HĐ3, LĐVS, CTCĐ        
2 Nguyễn Quang Huy 03/03/1981 X     ĐHSP          Toán - Tin Toán 6B(4), Toán 9A(4), TC Toán 6B(1), TC Toán 9A(1), Lý 8(2) 12 CN 9A (4,5), BD Toán 9(1), BD Lý 8 (2), Tổ trưởng(3) 22,5      
3 Trần Minh Tâm 03/06/1977 X ĐHSP Sinh Hóa 8 (2), Hóa 9 (4), MT 7B(1) 7 BD Hóa 8,9 (3),Phụ trách GDTX(13) 23      
4 Nguyễn Văn Đức 20/08/1983 X ĐHSP Toán Toán 6A(4), Toán 8A(4),Lý 9(2), TC Toán 6A (1), TC Toán 8A(1) 12 TPT Đội (9,5), BD Toán 6(2), BD Lý 9(1) 24,5      
5 Nguyễn Thị Thùy 29/10/1991      ĐHSP         Toán Toán 7B(4), Toán 8B(4), TC Toán 7B(1), TC Toán 8B(1) 10 CN 7B(4,5), BD Toán 7,8 (4), CNTT (2), Thư ký(2) 22,5      
6 Bùi Mạnh Hùng 02/12/1983 X   ĐHSP  TDTT Thể dục 6,7,8,9 (14) 14 BD Thể dục (3), Thanh tra (2), Bí thư Đoàn(2) 21      
7 Trần Thị Thanh Nhàn 22/09/1976 X ĐHSP Công nghệ Công nghệ 6(4), Công nghệ 7(3), Công nghệ 8(3), Công nghệ 9(1), Lý 6(2), Lý 7(2), MT 6(2) 17 CN 6A(4,5) 21,5      
8 Nguyễn Thành Trung 18/12/1985 X ĐHSP Sinh Sinh 6,7,8,9 (14), MT 8(2), MT 9(0,5), MT 7A(1) 17,5 BD Sinh 8,9(3) 20,5      
                       
              Nhân Đạo, ngày 15 tháng 08 năm 2018      
  TỔ TRƯỞNG           HIỆU TRƯỞNG        
                       
                       
                       
                       
  Nguyễn Quang Huy         Lương Quốc Hoàn      
PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN   BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2018 - 2019
TRƯỜNG THCS NHÂN ĐẠO   Tổ khoa học xã hội
                       
TT Họ và tên Ngày sinh GVG cấp  Trình độ CM Môn được phân công giảng dạy Số tiết thực dạy Công tác kiêm nhiệm T.Số giờ Ký Tên    
1 Lương Quốc Hoàn 27/10/1978 X ĐHSP Sử Phụ trách chung, TC, CSVC, CM, Hướng nghiệp   Bí thư chi bộ        
2 Nguyễn Văn Giang 18/09/1979 X ĐHSP Địa Văn 8B(4), TC Văn 8B(1), Địa 6,7,8,9(10,5) 15,5 BD Địa 8,9 (3), TT(3) 21,5      
3 Nguyễn Thị Kim Thoa 19/12/1976 X ĐHSP Anh Anh 6,7,8,9(21) 21 BD Anh 6,7,8,9 (7) 28      
4 Phan Thị Ngoan 22/02/1986 X ĐHSP Văn Văn 9A (5), TC Văn 9A (1), Văn 7A(4), TC Văn 7A(1), CD 9A(1), Nhạc 9A(0,5) 12,5 BD văn 7,9 (3), CN 7A (4,5) 20      
5 Chu Thị Thu Hương 07/01/1983 X ĐHSP Văn Văn 8A (4), Văn 6B(4), TC Văn 8A(1), TC Văn 6B(1), Sử 6,8 (2), Nhạc 7(2) 14 CN 8A(4,5), BD văn 8 (2) 20,5      
6 Bùi Thị Mẫn 17/09/1988 X ĐHSP Văn - Sử Văn 6A(4), Văn 7B(4), Sử 7(2), TC Văn 6A(1), TC Văn 7B(1), Nhạc 6(2)  14 CN 6A (4,5), BD Văn 6 (2) 20,5      
7 Vũ Thị Mỹ Lệ 22/08/1983 X ĐHSP Sử CD 6,7,8,(6), Sử 9A (1,5), Sử 8(3),  Nhạc 8(2), Nhạc 6(2) 14,5 Sử 8(2), BD Sử 9(1), CN 8B(4,5) 22      
                       
              Nhân Đạo, ngày 15 tháng 08 năm 2018      
  TỔ TRƯỞNG           HIỆU TRƯỞNG        
                       
                       
                       
                       
                       
  Nguyễn Văn Giang         Lương Quốc Hoàn        
                       

TNH

Tải tệp đính kèm

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trường THCS Nhân Đạo có phải là một môi trường học tập và tu dưỡng tốt?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 3

Hôm nay: 101

Tổng lượng truy cập: 256093