Tin tức : CÔNG NGHỆ THÔNG TIN/

MỐC THỜI GIAN VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA PGD&ĐT LÝ NHÂN NĂM HỌC 2016 - 2017

 

Thời gian

Nội dung

Đơn vị thực hiện

Tháng 9/2016

- Ban hành hướng dẫn nhiệm vụ CNTT năm học 2016-2017

- Kiểm tra việc đưa thông tin lên website của các trường

- Phòng GD&ĐT

 

- Phòng GD&ĐT, các trường MN, TH, THCS.

Tháng

10/2016

 

- Tập huấn sử dụng phần mềm nhận xét đánh giá HS tiểu học.

 

 

- Phòng GD&ĐT, các trường Tiểu học.

Tháng

11/2016

- Kiểm tra thực trạng ứng dụng CNTT tại các trường, sử dụng sổ điểm online tại các trường  THCS, Tiểu học. Tình hình triển khai nhiệm vụ năm học về CNTT. Cập nhật dữ liệu.

- Thu bài giảng điện tử

- Phòng GD&ĐT, các trường MN, TH, THCS.

 

- Phòng GD&ĐT, các trường TH, THCS.

Tháng

12 /2016

- Triển khai đăng ký email cho các trường (những đơn vị chưa sử dụng), khôi phục email nội bộ.

- Nộp bài giảng điện tử về Sở, Bộ GĐ&ĐT

- Phòng GD&ĐT, các trường MN, TH, THCS

Tháng

1/2017

- Báo cáo sơ kết lĩnh vực CNTT

- Kiểm tra, rà soát sự chính xác dữ liệu toàn ngành, đôn đốc nhập và làm sạch dữ liệu các phần mềm trực tuyến.

- Phòng GD&ĐT

GDTrH, GDTH, GDMN

- Phòng GD&ĐT và các trường trực thuộc.

Tháng

2/2017

- Xây dựng thư viện học liệu mở.

 

- Hướng dẫn khóa, in ấn, lưu trữ Sổ điểm trực tuyến và Sổ nhận xét, đánh giá

- Phòng GD&ĐT, các trường MN, TH, THCS

- Phòng GD&ĐT và các trường TH, THCS.

Tháng

3/2017

- Kiểm tra thực trạng ứng dụng CNTT tại các trường, sử dụng sổ điểm online tại các trường  THCS, Tiểu học. Tình hình triển khai nhiệm vụ năm học về CNTT. Cập nhật dữ liệu.

 

- Phòng GD&ĐT, các trường MN, TH, THCS.

 

Tháng 4/2017

Hướng dẫn khóa, in ấn, lưu trữ Sổ điểm trực tuyến và Sổ nhận xét, đánh giá

- Phòng GD&ĐT,các trường TH, THCS.

Tháng

5/2017

 

Báo cáo tổng kết năm học về CNTT.

 

 Phòng và các trường.

 

PGD

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trường THCS Nhân Đạo có phải là một môi trường học tập và tu dưỡng tốt?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 2

Hôm nay: 87

Tổng lượng truy cập: 241047