Tin tức : HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN/

NGHI QUYẾT SINH HOẠT CÔNG ĐOÀN (2018-2019)

LĐLĐ HUYỆN LÝ NHÂN    

   CĐCS THCS NHÂN ĐẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

NGHỊ QUYẾT

 Họp Ban chấp hành Công đoàn cơ sở  tháng 8/2018

 

I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự

- Thời gian bắt đầu:  ngày  31  tháng 8  năm 2018

- Địa điểm: Tại phòng họp trường THCS Nhân Đạo

- Thành phần tham dự: BCHCĐ; 3 đ/c tổ trưởng CĐ, TPT, Kế toán công đoàn. Mời HT- BT.

- Chủ trì: Đồng chí Lương Quốc Hoàn chủ tịch Công đoàn.

- Thư kí ghi Nghị quyết: Nguyễn Thị Kim Thoa

II. Nội dung

1.  Đánh giá hoạt động công tác tháng 8/2018

- Tiếp tục triển khai các cuộc vận động lớn của Đảng và của ngành.

- Thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, chủ trương, kế hoạch của ngành Giáo dục và Đào tạo.

- Tổ chức tốt ngày tựu trường cho học sinh toàn trường theo đúng công văn chỉ đạo của UBND Tỉnh ngày 20 tháng 8 năm 2016, có ý nghĩa giáo dục tốt, tạo ra không khí vui vẻ phấn khởi cho các em nhân ngày tựu trường.

 - Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của công đoàn các cấp, tham gia tốt các cuộc vận động từ thiện…

- Cùng với chuyên môn  phân công công việc, giảng dạy phù hợp với GV, nhân viên trong cơ quan đợn vị.

- Bàn giao chất lượng lớp chủ nhiệm giữa GV năm trước và năm nay.

- Học tập chuyên môn nghiệp vụ trong hè tại trường như: tổ chức chuyên đề giữa các khối, học hỏi kinh nghiệm trong đồng nghiệp.

- Tập huấn các lớp do phòng giáo dục tổ chức.

- Phối hợp phân công GV điều tra phổ cập theo mẫu năm 2015 (Mẫu xóa mù)

- Động viên thăm hỏi, thai sản, ốm đau kịp thời ( 1 trường hợp).

2. Thống nhất kế hoạch hoạt động công đoàn tháng 9/ 2018

Chủ đề:       - Chào mừng năm học mới,  kỷ niệm Quốc khánh 2/9

BCH CĐ phối hợp cùng chính quyền thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Phối hợp cùng chuyên môn tổ chức tốt lễ khai giảng năm học 2016 - 2017 theo đúng chỉ đạo của Phòng GD và công đoàn GD TPTN

2. Cùng với chuyên môn triển khai nhiệm vụ năm học tới 100% CBGV-CNV.

3. Phối hợp cùng chuyên môn tổ chức tốt Hội nghị công chức, viên chức và Hội nghị CĐCS theo đúng quy định hiện hành (căn cứ Thông tư Liên tịch số 09/1998/TTLT-TLĐLĐ ngày 04 /12/1998 của Ban tổ chức - Cán bộ Chính phủ - (Bộ nội vụ) và Tổng LĐLĐ VN về việc HD tổ chức và Nội dung Hội nghị cán bộ - công chức trong cơ quan”; Công văn số 254/CĐN ngày 26/9/2003 của CĐ GD VN hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ công chức ngành GD –ĐT và HD của Phòng  GD Lý Nhân;

Báo cáo kết quả Hội nghị CB,CC,VC và công đoàn về Công đoàn GD gồm: Nghị quyết Hội nghị, Bản đăng kí các danh hiệu thi đua của đơn vị.

Đăng kí thi đua năm học 2016 -2017:

Đăng kí trong tháng 10 (các đơn vị không đăng kí sẽ không được xét thi đua công nhận ở cuối năm học)

4. Xây dựng kế hoạch hoạt động Công đoàn năm học 2016-2017; kế hoạch hoạt động tháng 9/2016;

- Tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua: “ Xây dựng trường học thân thiện- HS tích cực.”; “ Dạy tốt- Học tốt”; “ Giỏi việc trường- Đảm việc nhà”; Các cuộc vận động: “ Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM”;  Phong trào xây dựng cơ quan văn hóa; phong trào xây dựng nông thôn mới,…

- Tổ chức cho đoàn viên kí cam kết thực hiện các cuộc vận động theo quy định của phòng GD- Công đoàn GD huyện.

- Triển khai thực hiện chương trình công tác công đoàn cơ sở và chương trình công tác nữ công năm học 2016- 2017.

- Vận động đoàn viên công đoàn thực hiện nghiêm túc kế hoạch chuyên môn trong tháng.

5. Triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động nhân đạo từ thiện do các cấp phát động:

- Phối hợp với chuyên môn khảo sát, nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng hoàn cảnh, đời sống của CB-GV để có kế hoạch động viên và hỗ trợ kịp thời.

- Tiếp tục hưởng ứng tổ chức thu gom và bán giáy vụn xây dựng Quỹ khuyến học tại công đoàn cơ sở.

6. Chuẩn bị tham gia TDTT do phòng GD và CĐ tổ chức trong tháng 11/2016- kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam.

7. Chuẩn bị  hồ sơ, điều kiện cơ sở vật chất đón đoàn kiểm tra công nhận cơ quan văn hóa trong tháng 10,11 -2016 (Nộp hồ sơ đề nghị trước tháng 10 -2016 theo hướng dẫn mới số 01/HD-BCĐ ngày 9/7/2012).

8. Kiểm tra đôn đốc  thực hiện tài chính công đoàn cơ sở (Thu- nộp kinh phí, đoàn phí 9 tháng đầu năm; có chứng từ thanh quyết toán đầy đủ).

-Nhận kinh phí công đoàn cấp trên cấp đợt 2/2016.

9. Động viên thăm hỏi, thai sản, ốm đau; Tặng quà con GV đỗ đại học 01 trường hợp.

- Phối hợp cùng chính quyền tổ chức tốt lễ khai giảng năm học 2016- 2017 theo đúng chỉ đạo của Phòng GD và công đoàn GD.

- Cùng với chuyên môn triển khai nhiệm vụ năm học tới 100% CBGV-CNV.

- Phối hợp cùng chuyên môn tổ chức tốt Hội nghị công chức, viên chức và Hội nghị CĐCS theo đúng quy định hiện hành.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động Công đoàn; đăng kí các danh hiệu thi đua;

- Phát động các phong trào thi đua: “ Xây dựng trường học thân thiện- HS tích cực.”; “ Dạy tốt- Học tốt”; “ Giỏi việc trường- Đảm việc nhà”; Các cuộc vận động: “ Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM”;  Phong trào xây dựng cơ quan văn hóa; phong trào xây dựng nông thôn mới,…

- Đoàn viên kí cam kết thực hiện các cuộc vận động theo quy định.

- Triển khai thực hiện chương trình công tác công đoàn và chương trình công tác nữ công năm học 2016- 2017.

- Triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động nhân đạo từ thiện do các cấp phát động; khảo sát, năm bắt tình hình tư tưởng hoàn cảnh, đời sống của CB-GV để có kế hoạch động viên .

- Giám sát thực hiện thu, chi đúng quy định.

Nghị quyết được thông qua  vào hồi 17 giờ 00, ngày  31  tháng 8 năm 2016 và biểu quyết nhất trí 100% /.

CHỦ TRÌ

 

 

 

Lương Quốc Hoàn

 

                                             THƯ KÝ

 

 

 

                                              Nguyễn Thị Kim Thoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC LÝ NHÂN

       CĐCS THCS NHÂN ĐẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

NGHỊ QUYẾT

 Họp Ban chấp hành Công đoàn cơ sở  tháng 9/2016

I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự

- Ngày họp:  Ngày 29  tháng 09  năm 2016

- Địa điểm: Tại phòng họp trường THCS Nhân Đạo

- Chủ tọa buổi họp: Đồng chí Lương Quốc Hoàn - CT Công đoàn.

- Thư kí ghi Nghị quyết: Nguyễn Thị Kim Thoa

- Nội dung chính: Sơ kết công tác tháng 9 và triển khai công tác tháng 10.

II. Nội dung

1. Đánh giá công tác tháng 9/2016

- Tổ chức tốt lễ khai giảng năm học 2016- 2017 theo đúng chỉ đạo của Phòng GD và công đoàn GD

- Cùng chuyên môn tổ chức tốt Hội nghị công chức, viên chức và Hội nghị CĐCS theo đúng quy định .

- Xây dựng kế hoạch hoạt động BCH Công đoàn, các tổ CĐ, Ban TTND

- Triển khai thực hiện chương trình công tác công đoàn và chương trình công tác nữ công năm học 2016- 2017.

- Thực hiện tốt các cuộc vận động nhân đạo từ thiện do các cấp phát động; 

- Nộp hồ sơ đề nghị công nhận cơ quan văn hóa theo hướng dẫn mới số 01/HD -BCĐ ngày 9/7/2012).

- Nhận kinh phí cấp trên cấp lần 2 tại CĐ phòng GD.

- Động viên thăm hỏi, thai sản, ốm đau kịp thời (2 trường hợp ốm, sản hiếu).

2. Thống nhất kế hoạch  hoạt động công đoàn tháng 10/ 2016

          - Phối hợp với chính quyền chỉ đạo hội nghị cán bộ, viên chức và lao động ở các tổ; tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và lao động của trường, kí giao ước thi đua, nộp hồ sơ Hội nghị, đăng ký thi đua về phòng GD-ĐT.

          - Động viên cán bộ đoàn viên đăng kí thi đua Công đoàn, đăng ký thi Nhà nước, đăng ký thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, nữ nhà giáo và lao động đăng ký danh hiệu “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”.

          - Tuyên truyền về các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của địa phương. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10. Tuyên truyền vận động chị em thực hiện Pháp lệnh dân số, công tác kế hoạch hóa gia đình, nuôi con khoẻ, dạy con ngoan.

          - Triển khai kế hoạch hoạt động Công đoàn.

          - Xây dựng Dự toán thu chi ngân sách công đoàn năm 2017.

          - Phối hợp với chính quyền triển khai các nhiệm vụ chuyên môn, bồi dưỡng đội ngũ, ổn định nề nếp, tổ chức Hội thi giáo viên Giỏi cấp trường, phát động phong trào làm đồ dùng dạy học, viết sáng kiến kinh nghiệm.

          - Sinh hoạt công đoàn, tổ công đoàn; đánh giá công tác hoạt động công đoàn tháng 10 triển khai công tác công đoàn  tháng 11. 

3. Ý kiến đóng góp:

................................................................................................................................................................................................................................................

4. Nghị quyết:

- 100% công đoàn viên có mặt nhất trí với kết quả hoạt động công tác công đoàn tháng 9 và phương hướng hoạt động công đoàn tháng 10.

5. Phân công thực hiện:

- BCH công đoàn chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường triển khai công tác tháng.

          Buổi họp kết thúc vào lúc 17 giờ cùng ngày.

 

CHỦ TRÌ

 

 

 

Lương Quốc Hoàn

 

                                             THƯ KÝ

 

 

 

                                              Nguyễn Thị Kim Thoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC LÝ NHÂN

       CĐCS THCS NHÂN ĐẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

NGHỊ QUYẾT

 Họp Ban chấp hành Công đoàn cơ sở  tháng 10/2016

I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự

- Ngày họp:  Ngày 31  tháng 10  năm 2016

- Địa điểm: Tại phòng họp trường THCS Nhân Đạo

- Chủ tọa buổi họp: Đồng chí Lương Quốc Hoàn - CT Công đoàn.

- Thư kí ghi Nghị quyết: Nguyễn Thị Kim Thoa

- Nội dung chính: Sơ kết công tác tháng 10 và triển khai công tác tháng 11.

II. Nội dung

1. Đánh giá công tác tháng 10/2016

          - Công đoàn đã phối hợp với chính quyền chỉ đạo hội nghị cán bộ, viên chức và lao động ở các tổ; tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và lao động của trường, kí giao ước thi đua, nộp hồ sơ Hội nghị, đăng ký thi đua về phòng GD-ĐT.

          - Động viên cán bộ đoàn viên đăng kí thi đua Công đoàn, đăng ký thi Nhà nước, đăng ký thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, nữ nhà giáo và lao động đăng ký danh hiệu “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”.

          - Tuyên truyền về các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của địa phương. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10. Tuyên truyền vận động chị em thực hiện Pháp lệnh dân số, công tác kế hoạch hóa gia đình, nuôi con khoẻ, dạy con ngoan.

          - Triển khai kế hoạch hoạt động Công đoàn.

          - Xây dựng Dự toán thu chi ngân sách công đoàn năm 2017.

          - Phối hợp với chính quyền triển khai các nhiệm vụ chuyên môn, bồi dưỡng đội ngũ, ổn định nề nếp, tổ chức Hội thi giáo viên Giỏi cấp trường, phát động phong trào làm đồ dùng dạy học, viết sáng kiến kinh nghiệm.

2. Thống nhất kế hoạch  hoạt động công đoàn tháng 11/ 2016

          - Tuyên truyền về các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của địa phương. Tuyên truyền về ngày Nhà giáo Việt Nam, tổ chức các hoạt động văn nghệ, TDTT, các hoạt động tôn vinh nghề dạy học; phối hợp với Đoàn thanh niên, Đội TNTP phát động phong trào viết báo tường chào mừng kỷ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

- Tham gia tổ chức, tổng kết Hội thi giáo viên giỏi, làm đồ dùng dạy học, viết sáng kiến kinh nghiệm cấp trường.

          - Phối hợp với chính quyền tổ chức kỉ niệm 34 năm ngày nhà giáo Việt Nam, thăm hỏi gia đình Nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn, Nhà giáo nghỉ hưu; Tham mưu với chính quyền, các tổ chức, cá nhân có quà tặng cho CB, GV, NV nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.

          - Tuyên truyền về các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của địa phương.

          - Phối hợp với chính quyền triển khai các nhiệm vụ chuyên môn, bồi dưỡng đội ngũ, ổn định nề nếp.

          - Sinh hoạt công đoàn, tổ công đoàn; đánh giá công tác hoạt động công đoàn tháng 11 triển khai công tác công đoàn  tháng 12.

3. Ý kiến đóng góp:

................................................................................................................................................................................................................................................

4. Nghị quyết:

- 100% công đoàn viên có mặt nhất trí với kết quả hoạt động công tác công đoàn tháng 9 và phương hướng hoạt động công đoàn tháng 10.

5. Phân công thực hiện:

- BCH công đoàn chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường triển khai công tác tháng.

          Buổi họp kết thúc vào lúc 17 giờ cùng ngày.

 

CHỦ TRÌ

 

 

 

Lương Quốc Hoàn

 

                                             THƯ KÝ

 

 

 

                                              Nguyễn Thị Kim Thoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC LÝ NHÂN

       CĐCS THCS NHÂN ĐẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

NGHỊ QUYẾT

 Họp Ban chấp hành Công đoàn cơ sở  tháng 11/2016

I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự

- Ngày họp:  Ngày 30  tháng 11  năm 2016

- Địa điểm: Tại phòng họp trường THCS Nhân Đạo

- Chủ tọa buổi họp: Đồng chí Lương Quốc Hoàn - CT Công đoàn.

- Thư kí ghi Nghị quyết: Nguyễn Thị Kim Thoa

- Nội dung chính: Sơ kết công tác tháng 11 và triển khai công tác tháng 12.

II. Nội dung

1. Đánh giá công tác tháng 11/2016

          - Tuyên truyền về các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của địa phương. Tuyên truyền về ngày Nhà giáo Việt Nam, tổ chức các hoạt động văn nghệ, TDTT, các hoạt động tôn vinh nghề dạy học; phối hợp với Đoàn thanh niên, Đội TNTP phát động phong trào viết báo tường chào mừng kỷ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

- Tham gia tổ chức, tổng kết Hội thi giáo viên giỏi, làm đồ dùng dạy học, viết sáng kiến kinh nghiệm cấp trường.

          - Phối hợp với chính quyền tổ chức kỉ niệm 34 năm ngày nhà giáo Việt Nam, thăm hỏi gia đình Nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn, Nhà giáo nghỉ hưu; Tham mưu với chính quyền, các tổ chức, cá nhân có quà tặng cho CB, GV, NV nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.

          - Tuyên truyền về các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của địa phương.

          - Phối hợp với chính quyền triển khai các nhiệm vụ chuyên môn, bồi dưỡng đội ngũ, ổn định nề nếp.

2. Thống nhất kế hoạch  hoạt động công đoàn tháng 12/ 2016

          - Tổ chức cho CB, GV, NV nắm chắc Thông tư 08/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ về chế độ nâng bậc lương. Rà soát điều kiện, tiêu chuẩn; Tham gia với chính quyền xét duyệt tăng lương sớm, tăng lương thường xuyên, tăng thâm niên nghề, tăng thâm niên vượt khung kỳ 2 năm 2016.

          - Tuyên truyền về các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của địa phương, về lực lượng vũ trang, ngày hội Quốc phòng toàn dân, ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2016).

          - Sơ kết việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – năm 2016.

          - Phối hợp với chính quyền, đội TNTP tổ chức nói chuyện về ngày 22/12. Tổ chức cho học sinh chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ.

          - Phối hợp với chính quyền triển khai các nhiệm vụ chuyên môn.

          - Tổ chức cho CB, GV, NV nắm chắc Thông tư 08/2014/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về Tiêu chuẩn của Đơn vị đạt chuẩn Văn hoá; Thông tư 12/2011/TT-BVHTTDL về tiêu chuẩn Gia đình văn hoá. Tự kiểm tra đối chiếu các tiêu chuẩn của đơn vị đạt chuẩn văn hoá.

          - Sinh hoạt công đoàn, tổ công đoàn; đánh giá công tác hoạt động công đoàn tháng 12/2016 triển khai công tác công đoàn tháng 01/2017.

3. Ý kiến đóng góp:

................................................................................................................................................................................................................................................

4. Nghị quyết:

- 100% công đoàn viên có mặt nhất trí với kết quả hoạt động công tác công đoàn tháng 9 và phương hướng hoạt động công đoàn tháng 10.

5. Phân công thực hiện:

- BCH công đoàn chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường triển khai công tác tháng.

          Buổi họp kết thúc vào lúc 17 giờ cùng ngày.

 

CHỦ TRÌ

 

 

 

Lương Quốc Hoàn

 

                                             THƯ KÝ

 

 

 

                                              Nguyễn Thị Kim Thoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC LÝ NHÂN

       CĐCS THCS NHÂN ĐẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

NGHỊ QUYẾT

 Họp Ban chấp hành Công đoàn cơ sở  tháng 12/2016

I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự

- Ngày họp:  Ngày 31  tháng 12  năm 2016

- Địa điểm: Tại phòng họp trường THCS Nhân Đạo

- Chủ tọa buổi họp: Đồng chí Lương Quốc Hoàn - CT Công đoàn.

- Thư kí ghi Nghị quyết: Nguyễn Thị Kim Thoa

- Nội dung chính: Sơ kết công tác tháng 12 và triển khai công tác tháng 1/2017.

II. Nội dung

1. Đánh giá công tác tháng 12/2016

          - Tổ chức cho CB, GV, NV nắm chắc Thông tư 08/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ về chế độ nâng bậc lương. Rà soát điều kiện, tiêu chuẩn; Tham gia với chính quyền xét duyệt tăng lương sớm, tăng lương thường xuyên, tăng thâm niên nghề, tăng thâm niên vượt khung kỳ 2 năm 2016.

          - Tuyên truyền về các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của địa phương, về lực lượng vũ trang, ngày hội Quốc phòng toàn dân, ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2016).

          - Sơ kết việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – năm 2016.

          - Phối hợp với chính quyền, đội TNTP tổ chức nói chuyện về ngày 22/12. Tổ chức cho học sinh chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ.

          - Phối hợp với chính quyền triển khai các nhiệm vụ chuyên môn.

          - Tổ chức cho CB, GV, NV nắm chắc Thông tư 08/2014/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về Tiêu chuẩn của Đơn vị đạt chuẩn Văn hoá; Thông tư 12/2011/TT-BVHTTDL về tiêu chuẩn Gia đình văn hoá. Tự kiểm tra đối chiếu các tiêu chuẩn của đơn vị đạt chuẩn văn hoá.

2. Thống nhất kế hoạch  hoạt động công đoàn tháng 1/ 2017

          - Tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân, tết trồng cây.

          - Chăm lo đời sống đoàn viên và lao động chuẩn bị đón tết nguyên đán vui vẻ, an toàn và tiết kiệm; thăm hỏi gia đình Nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn, Nhà giáo nghỉ hưu.

          - Sơ kết hoạt động công đoàn học kì I đề ra phương hướng phấn đấu học kì II. Sơ kết thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” học kỳ I.

          - Phối hợp với chính quyền triển khai các nhiệm vụ chuyên môn; Sơ kết học kỳ I.

          - Quyết toán thu chi ngân sách công đoàn năm 2016.

          - Sinh hoạt công đoàn, tổ công đoàn; đánh giá công tác hoạt động công đoàn tháng 01 triển khai công tác công đoàn  tháng 02.

3. Ý kiến đóng góp:

................................................................................................................................................................................................................................................

4. Nghị quyết:

- 100% công đoàn viên có mặt nhất trí với kết quả hoạt động công tác công đoàn tháng 9 và phương hướng hoạt động công đoàn tháng 10.

5. Phân công thực hiện:

- BCH công đoàn chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường triển khai công tác tháng.

          Buổi họp kết thúc vào lúc 17 giờ cùng ngày.

 

CHỦ TRÌ

 

 

 

Lương Quốc Hoàn

 

                                             THƯ KÝ

 

 

 

                                              Nguyễn Thị Kim Thoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC LÝ NHÂN

       CĐCS THCS NHÂN ĐẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

NGHỊ QUYẾT

 Họp Công đoàn cơ sở  tháng 1/2017

I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự

- Ngày họp:  Ngày 31  tháng 1  năm 2017

- Địa điểm: Tại phòng họp trường THCS Nhân Đạo

- Chủ tọa buổi họp: Đồng chí Lương Quốc Hoàn - CT Công đoàn.

- Thư kí ghi Nghị quyết: Nguyễn Thị Kim Thoa

- Nội dung chính: Sơ kết công tác tháng 1 và triển khai công tác tháng 2/2017.

II. Nội dung

1. Đánh giá công tác tháng 1/2017

          - Tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân, tết trồng cây.

          - Chăm lo đời sống đoàn viên và lao động chuẩn bị đón tết nguyên đán vui vẻ, an toàn và tiết kiệm; thăm hỏi gia đình Nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn, Nhà giáo nghỉ hưu.

          - Sơ kết hoạt động công đoàn học kì I đề ra phương hướng phấn đấu học kì II. Sơ kết thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” học kỳ I.

          - Phối hợp với chính quyền triển khai các nhiệm vụ chuyên môn; Sơ kết học kỳ I.

          - Quyết toán thu chi ngân sách công đoàn năm 2016.

 

2. Thống nhất kế hoạch  hoạt động công đoàn tháng 2/ 2017

          - Rà soát điều kiện, tiêu chuẩn; Tham gia với chính quyền xét duyệt tăng lương thường xuyên, tăng thâm niên nghề, tăng thâm niên vượt khung kỳ 1 năm 2017.

          - Tuyên truyền về các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của địa phương; Tuyên truyền về Đảng, ngày thành lập Đảng CS Việt Nam (03/02/1930).

          - Tổ chức cho CB, GV, NV đăng ký việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – năm 2017. Xây dựng Kế hoạch thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – Chuyên để năm 2017” của đơn vị; Đăng ký danh hiệu “Gia đình văn hoá”.

          - Giới thiệu đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng.

          - Tự kiểm tra Công đoàn cơ sở.

          - Họp BCH đánh giá rút kinh nghiệm sau kiểm tra.

          - Phối hợp với chính quyền triển khai các nhiệm vụ chuyên môn.

          - Sinh hoạt công đoàn, tổ công đoàn; đánh giá công tác hoạt động công đoàn tháng 02 triển khai công tác công đoàn  tháng 3.

3. Ý kiến đóng góp:

................................................................................................................................................................................................................................................

4. Nghị quyết:

- 100% công đoàn viên có mặt nhất trí với kết quả hoạt động công tác công đoàn tháng 9 và phương hướng hoạt động công đoàn tháng 10.

5. Phân công thực hiện:

- BCH công đoàn chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường triển khai công tác tháng.

          Buổi họp kết thúc vào lúc 17 giờ cùng ngày.

 

CHỦ TRÌ

 

 

 

Lương Quốc Hoàn

 

                                             THƯ KÝ

 

 

 

                                              Nguyễn Thị Kim Thoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC LÝ NHÂN

       CĐCS THCS NHÂN ĐẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

NGHỊ QUYẾT

 Họp Công đoàn cơ sở  tháng 2/2017

I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự

- Ngày họp:  Ngày 28  tháng 2  năm 2017

- Địa điểm: Tại phòng họp trường THCS Nhân Đạo

- Chủ tọa buổi họp: Đồng chí Lương Quốc Hoàn - CT Công đoàn.

- Thư kí ghi Nghị quyết: Nguyễn Thị Kim Thoa

- Nội dung chính: Sơ kết công tác tháng 2 và triển khai công tác tháng 3/2017.

II. Nội dung

1. Đánh giá công tác tháng 2/2017

          - Rà soát điều kiện, tiêu chuẩn; Tham gia với chính quyền xét duyệt tăng lương thường xuyên, tăng thâm niên nghề, tăng thâm niên vượt khung kỳ 1 năm 2017.

          - Tuyên truyền về các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của địa phương; Tuyên truyền về Đảng, ngày thành lập Đảng CS Việt Nam (03/02/1930).

          - Tổ chức cho CB, GV, NV đăng ký việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – năm 2017. Xây dựng Kế hoạch thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – Chuyên để năm 2017” của đơn vị; Đăng ký danh hiệu “Gia đình văn hoá”.

          - Giới thiệu đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng.

          - Tự kiểm tra Công đoàn cơ sở.

          - Họp BCH đánh giá rút kinh nghiệm sau kiểm tra.

          - Phối hợp với chính quyền triển khai các nhiệm vụ chuyên môn.

2. Thống nhất kế hoạch  hoạt động công đoàn tháng 3/ 2017

          - Tuyên truyền về các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của địa phương; Tuyên truyền về ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; Sinh hoạt chuyên đề về bình đẳng giới, công tác nữ công; Tổ chức các hoạt động văn nghệ, TDTT, nữ công gia chánh... chào mừng ngày 8/3; Tổ chức kỉ niệm ngày  8/3.

          - Tuyên truyền về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; phối hợp với chi đoàn tổ chức các hoạt động hướng về ngày 26/3.

          - Phối hợp với chính quyền triển khai các nhiệm vụ chuyên môn.

          - Sinh hoạt công đoàn, tổ công đoàn; đánh giá công tác hoạt động công đoàn tháng 3 triển khai công tác công đoàn  tháng 4.

3. Ý kiến đóng góp:

................................................................................................................................................................................................................................................

4. Nghị quyết:

- 100% công đoàn viên có mặt nhất trí với kết quả hoạt động công tác công đoàn tháng 9 và phương hướng hoạt động công đoàn tháng 10.

5. Phân công thực hiện:

- BCH công đoàn chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường triển khai công tác tháng.

          Buổi họp kết thúc vào lúc 17 giờ cùng ngày.

 

CHỦ TRÌ

 

 

 

Lương Quốc Hoàn

 

                                             THƯ KÝ

 

 

 

                                              Nguyễn Thị Kim Thoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC LÝ NHÂN

       CĐCS THCS NHÂN ĐẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

NGHỊ QUYẾT

 Họp Công đoàn cơ sở  tháng 3/2017

I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự

- Ngày họp:  Ngày 31  tháng 3  năm 2017

- Địa điểm: Tại phòng họp trường THCS Nhân Đạo

- Chủ tọa buổi họp: Đồng chí Lương Quốc Hoàn - CT Công đoàn.

- Thư kí ghi Nghị quyết: Nguyễn Thị Kim Thoa

- Nội dung chính: Sơ kết công tác tháng 3 và triển khai công tác tháng 4/2017.

II. Nội dung

1. Đánh giá công tác tháng 3/2017

          - Tuyên truyền về các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của địa phương; Tuyên truyền về ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; Sinh hoạt chuyên đề về bình đẳng giới, công tác nữ công; Tổ chức các hoạt động văn nghệ, TDTT, nữ công gia chánh... chào mừng ngày 8/3; Tổ chức kỉ niệm ngày  8/3.

          - Tuyên truyền về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; phối hợp với chi đoàn tổ chức các hoạt động hướng về ngày 26/3.

          - Phối hợp với chính quyền triển khai các nhiệm vụ chuyên môn.

2. Thống nhất kế hoạch  hoạt động công đoàn tháng 4/ 2017

          - Tuyên truyền về các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của địa phương; Tuyên truyền về ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975; ngày Quốc tế Lao động 01/5.

          - Phối hợp với chính quyền triển khai các nhiệm vụ chuyên môn.

          - Sinh hoạt công đoàn, tổ công đoàn; đánh giá công tác hoạt động công đoàn tháng 4 triển khai công tác công đoàn  tháng 5.

3. Ý kiến đóng góp:

................................................................................................................................................................................................................................................

4. Nghị quyết:

- 100% công đoàn viên có mặt nhất trí với kết quả hoạt động công tác công đoàn tháng 9 và phương hướng hoạt động công đoàn tháng 10.

5. Phân công thực hiện:

- BCH công đoàn chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường triển khai công tác tháng.

          Buổi họp kết thúc vào lúc 17 giờ cùng ngày.

 

CHỦ TRÌ

 

 

 

Lương Quốc Hoàn

 

                                             THƯ KÝ

 

 

 

                                              Nguyễn Thị Kim Thoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC LÝ NHÂN

       CĐCS THCS NHÂN ĐẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

NGHỊ QUYẾT

 Họp Công đoàn cơ sở  tháng 4/2017

I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự

- Ngày họp:  Ngày 29  tháng 4  năm 2017

- Địa điểm: Tại phòng họp trường THCS Nhân Đạo

- Chủ tọa buổi họp: Đồng chí Lương Quốc Hoàn - CT Công đoàn.

- Thư kí ghi Nghị quyết: Nguyễn Thị Kim Thoa

- Nội dung chính: Sơ kết công tác tháng 4 và triển khai công tác tháng 5/2017.

II. Nội dung

1. Đánh giá công tác tháng 4/2017

          - Tuyên truyền về các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của địa phương; Tuyên truyền về ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975; ngày Quốc tế Lao động 01/5.

          - Phối hợp với chính quyền triển khai các nhiệm vụ chuyên môn.

2. Thống nhất kế hoạch  hoạt động công đoàn tháng 5/ 2017

          - Tuyên truyền về các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của địa phương;

          - Tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2016 – 2017; Sơ kết thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” năm học 2016 – 2017.

          - Phối hợp với chính quyền triển khai các nhiệm vụ chuyên môn, tổ chức tốt kiểm tra định kì cuối năm học, xét duyệt lên lớp, tốt nghiệp; Tổ chức tổng kết năm học.

          - Tổ chức cho CB, GV, NV nắm chắc các văn bản về công tác thi đua khen thưởng, các điều kiện tiêu chuẩn danh hiệu, hình thức thi đua khen thưởng.

          - Phối hợp với chính quyền làm tốt việc bình xét thi đua cuối năm, làm hồ sơ thi           đua khen thưởng nộp về phòng GD-ĐT; Xây dựng chương trình tham quan học tập hè 2017 cho CB, GV, NV. Tổ chức bàn giao học sinh nghỉ hè về thôn xóm.

          - Sinh hoạt công đoàn, tổ công đoàn; đánh giá công tác hoạt động công đoàn tháng 5, triển khai công tác công đoàn  tháng 6. Tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2016 – 2017.

3. Ý kiến đóng góp:

................................................................................................................................................................................................................................................

4. Nghị quyết:

          - 100% công đoàn viên có mặt nhất trí với kết quả hoạt động công tác công đoàn tháng 9 và phương hướng hoạt động công đoàn tháng 10.

5. Phân công thực hiện:

          - BCH công đoàn chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường triển khai công tác tháng.

          Buổi họp kết thúc vào lúc 17 giờ cùng ngày.

 

CHỦ TRÌ

 

 

 

Lương Quốc Hoàn

 

                                             THƯ KÝ

 

 

 

                                              Nguyễn Thị Kim Thoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC LÝ NHÂN

           CĐCS THCS NHÂN ĐẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

NGHỊ QUYẾT

 Họp Công đoàn cơ sở  tháng 5/2017

I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự

- Ngày họp:  Ngày 31  tháng 5  năm 2017

- Địa điểm: Tại phòng họp trường THCS Nhân Đạo

- Chủ tọa buổi họp: Đồng chí Lương Quốc Hoàn - CT Công đoàn.

- Thư kí ghi Nghị quyết: Nguyễn Thị Kim Thoa

- Nội dung chính: Sơ kết công tác tháng 5 và triển khai công tác tháng 6/2017.

II. Nội dung

1. Đánh giá công tác tháng 5/2017

          - Tuyên truyền về các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của địa phương;

          - Tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2016 – 2017; Sơ kết thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” năm học 2016 – 2017.

          - Phối hợp với chính quyền triển khai các nhiệm vụ chuyên môn, tổ chức tốt kiểm tra định kì cuối năm học, xét duyệt lên lớp, tốt nghiệp; Tổ chức tổng kết năm học.

          - Tổ chức cho CB, GV, NV nắm chắc các văn bản về công tác thi đua khen thưởng, các điều kiện tiêu chuẩn danh hiệu, hình thức thi đua khen thưởng.

          - Phối hợp với chính quyền làm tốt việc bình xét thi đua cuối năm, làm hồ sơ thi           đua khen thưởng nộp về phòng GD-ĐT; Xây dựng chương trình tham quan học tập hè 2017 cho CB, GV, NV. Tổ chức bàn giao học sinh nghỉ hè về thôn xóm.

          - Sinh hoạt công đoàn, tổ công đoàn; đánh giá công tác hoạt động công đoàn tháng 5, triển khai công tác công đoàn  tháng 6. Tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2016 – 2017.

2. Thống nhất kế hoạch  hoạt động công đoàn tháng 6,7,8/ 2017

         

- Nghỉ hè

- Phối hợp với chính quyền tổ chức ôn tập hè cho học sinh; Tổ chức học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho CB, GV, NV.

- Tuyên truyền về các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của địa phương; về cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9;

- Phối hợp với chính quyền xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, cảnh quan trường lớp, chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới.

- Phối hợp với chính quyền triển khai các nhiệm vụ chuyên môn.

- Sinh hoạt công đoàn, tổ công đoàn; đánh giá công tác hoạt động công đoàn tháng 6,7,8 triển khai công tác công đoàn tháng 9/2017.

 

3. Ý kiến đóng góp:

................................................................................................................................................................................................................................................

4. Nghị quyết:

          - 100% công đoàn viên có mặt nhất trí với kết quả hoạt động công tác công đoàn tháng 9 và phương hướng hoạt động công đoàn tháng 10.

5. Phân công thực hiện:

          - BCH công đoàn chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường triển khai công tác tháng.

          Buổi họp kết thúc vào lúc 17 giờ cùng ngày.

 

CHỦ TRÌ

 

 

 

Lương Quốc Hoàn

 

                                             THƯ KÝ

 

 

 

                                              Nguyễn Thị Kim Thoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TNH

Các tin khác

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trường THCS Nhân Đạo có phải là một môi trường học tập và tu dưỡng tốt?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 3

Hôm nay: 101

Tổng lượng truy cập: 256093