Tin tức : KẾ HOẠCH, BÁO CÁO NHÀ TRƯỜNG/

KẾ HOẠCH Tổ chức dạy thêm, học thêm năm học 2017-2018

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NHÂN ĐẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         SỐ:     /KH-DT,HT                                   Nhân Đạo,  ngày 28 tháng 11 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức dạy thêm, học thêm năm học 2017-2018

.

 

Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BGD&ĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GD&ĐT Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm; 

Căn cứ Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

Căn cứ Công văn 1820/SGDĐT-GDTrH V/v hướng dẫn thực hiện Quy định dạy thêm, học thêm đối với GDTrH, GDTX của Sở GD&ĐT Hà Nam;

Căn cứ nhu cầu học thêm của học sinh và Nghị quyết Hội nghị BCH hội cha mẹ học sinh toàn trường THCS Nhân Đạo ngày 27 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018, trường THCS Nhân Đạo. xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm của cơ sở như sau:

I. Đặc điểm tình hình.

1. Cơ sở vật chất

 - Trường  có 7 lớp, 7 phòng học cao tầng, diện tích mỗi phòng 50m2

 - Các yêu cầu của phòng học được đảm bảo theo quy định (an toàn, đủ ánh sáng, có đủ đèn, quạt trần, bảng chống lóa, bàn ghế theo quy định).

2. Học sinh.

Khối

T.số HS

Số học sinh học thêm

Xếp loại Hạnh kiểm

Xếp loại Học lực

Tốt

Khá

TB

Yếu

Giỏi

Khá

TB

Yếu, kém

6

47

47

40

7

 

 

9

18

23

5

7

50

50

45

5

0

0

6

16

20

1

8

44

44

38

6

0

0

5

20

22

6

9

49

49

40

9

0

0

9

18

23

 

Cộng

190

190

195

27

 

0

0

29

78

82

12

3. Số lượng  giáo viên đăng ký dạy thêm (Ghi rõ số lượng  giáo viên dạy theo môn học sinh đăng ký học thêm).

- Môn học:     Văn; số giáo viên dạy: 05

Toán; số giáo viên dạy: 06

Tiếng Anh; số giáo viên dạy: 02

Môn thứ tư theo lịch thi định kì; số giáo viên dạy: 01GV/môn

4. Kết quả các hoạt động giáo dục của đơn vị 2015-2016:

- Trường xếp loại chung thứ 9/25

- Kết quả kiểm tra cuối năm học theo đề của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT: 2/25

II. Kế hoạch dạy thêm, học thêm.

1.Tổ chức dạy thêm, học thêm trong năm học 2016-2017:

1.1.Thời gian dạy thêm trong năm học:

 

 

Tháng

 

Số tuần dạy thêm, học thêm/ tháng

 

Số buổi chiều dạy/ tuần

 

Số tiết học/ buổi.

 

Tổng số buổi dạy/ tháng

10

3

3

4

9

11

4

3

4

12

12

4

3

4

12

1

3

3

4

9

2

2

3

4

6

3

3

3

4

9

4

4

3

4

12

5

2

3

4

6

Tổng

25

 

 

75

1.2. Thời gian dạy thêm, học thêm trong mỗi  buổi chiều hàng tuần:

- Thời gian dạy thêm tính trên một buổi là 4 tiết/ buổi (không quá 180 phút).

- Thời gian dạy thêm cho một môn học/ tuần:

+ Môn Văn 1 buổi/ tuần.       

+ Môn Toán 1 buổi/ tuần.

+ Môn  Tiếng Anh 0,75 buổi/ tuần

+ Môn  Thứ tư theo nguyện vọng HS 0,25 buổi/ tuần

- Thời gian dạy thêm, học thêm trong cả năm học là: 75 buổi /25 tuần,

 

1.3. Địa điểm tổ chức dạy thêm, học thêm: Tại trường THCS Nhân Đạo

1.4.Thành phần tham gia học thêm, dạy thêm.

a. Đối tượng học thêm.

- Là học sinh hiện đang học tập tại trường năm học 2016-2017, có nhu cầu tự nguyện học thêm và được gia đình đồng ý.

- Số lớp, số học sinh  tổ chức dạy thêm, học thêm:

 

 

Khối

 

Số lớp

 

Số HS

 

Số buổi/tuần

Số tuần học/năm

Số buổi học/năm

6

2

50/55

3

25

75

7

1

38/43

3

25

75

8

2

50/53

3

25

75

9

2

50/50

3

25

75

Cộng

7

188/201

12

100

300

b. Giáo viên dạy thêm.

- Là  những giáo viên hiện đang công tác tại trường có phẩm chất đạo đức, nghề nghiệp tốt, trình độ chuyên môn vững vàng, tâm huyết với nghề có nguyện vọng đăng ký dạy thêm trong nhà trường và được Hiệu trưởng nhà trường chọn cử, phân công dạy thêm  tại các lớp phù hợp với  nguyện vọng của đối tượng học sinh học thêm.

- Phương án phân công:

 

 

Khối

 

Lớp

 

Số HS

 

Môn học sinh đăng ký học thêm

 

Họ và tên giáo viên

Điều chỉnh

6

A1

 

27

Văn, Toán, T. Anh và môn theo lịch thi định kì

Văn: Bùi Thị Mẫn

Toán: Nguyễn Quang Huy

Anh: Ng. Thị Kim Thoa

 

B1

28

Văn: Nguyễn Văn Giang

Toán: Ng. Thị Nguyệt Minh

Anh: Ng. Thị Kim Thoa

 

7

A1

22

Văn, Toán, T. Anh và môn theo lịch thi định kì

Văn: Phan Thị Ngoan

Toán: Nguyễn Văn Đức

Anh: Trần Quang Tuấn

 

B1

21

Văn: Phan Thị Ngoan

Toán: Nguyễn Văn Đức

Anh: Trần Quang Tuấn

 

8

A1

25

Văn, Toán, T. Anh

 và môn theo lịch thi định kì

Văn: Phan Thị Ngoan

Toán: Lương Thị Tươi

Anh: Ng. Thị Kim Thoa

 

B1

28

Văn: Nguyễn Văn Giang

Toán: Đặng Quốc Nhật

Anh: Ng. Thị Kim Thoa

 

9

A1

 

27

Văn, Toán, T. Anh và môn theo lịch

thi định kì

Văn: Chu Thị Thu Hương

Toán: Nguyễn Quang Huy Anh: Trần Quang Tuấn

 

B1

23

Văn; Lương Quốc Hoàn

Toán: Lương Thị Tươi

Anh: Trần Quang Tuấn

 

 

1.5. Kế hoạch  thu, chi tiền dạy thêm, học thêm.

- Mức thu đã được thống nhất và thông qua trước toàn thể cha mẹ học sinh toàn trường tại cuộc họp ngày 25/ 08 / 2016 với mỗi học sinh/buổi  học là: 10.000đồng/ buổi.

- Định mức chi tiền dạy thêm, học thêm với nội dung cụ thể sau:

+ Chi trả  cho giáo viên trực tiếp dạy là: 75% mức thu

+ Chi công tác quản lý  là: 20% mức thu

+ Chi khác: 5%

2. Dạy ôn tập thi tuyển  sinh  vào lớp 10 THPT cho học sinh lớp 9.

2.1. Số môn: 3 môn: Theo thông báo của Sở

2.2. Thời gian: 4 tuần của tháng 6 năm 2016

2.3. Số lớp, số học sinh, số buổi dạy:

Khối

Số lớp

Số HS

Số buổi/tuần

Số buổi học cả đợt

9

2

50

5

20

Cộng

2

50

5

20

2.4. Kế hoạch thu, chi:

-  Mức thu đã được thống nhất và thông qua trước toàn thể cha mẹ học sinh toàn trường  tại cuộc họp ngày  25 / 08 /2016 với mỗi học sinh học/ tiết là: 3.500 đồng / tiết x 4 tiết/ buổi = 14.000 đồng/ buổi.

- Mức chi: Thực hiện theo Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 12 tháng12 năm 2012 của UBND tỉnh Hà Nam cụ thể như sau:

+ Chi trả người trực tiếp dạy trên lớp: 75%

+ Chi người trực tiếp quản lý: 20%

+ Chi khác: 5%

3. Dạy ôn tập hè cho học sinh khối 6,7,8:

 Nhà trường thực hiện trong tháng 7/2017 theo văn bản chỉ đạo của UBND huyện Lý Nhân và hướng dẫn của Phòng GD&ĐT.

III. Phương án tổ chức dạy thêm, học thêm.

1. Số học sinh/ lớp/ khối ; phương án sắp xếp theo diện cùng học lực.

- Phân loại học sinh từng khối, lớp theo học lực: GV xây dựng kế hoạch và giáo án dạy đảm bảo phụ đạo HS TB, Yếu và  bồi dưỡng nâng cao cho HS Khá, Giỏi

2.  Nội dung dạy thêm, học thêm đối với mỗi  giáo viên dạy thêm ( Do giáo viên dạy xây dựng;  tổ chuyên môn thẩm định và Hiệu trưởng nhà trường phê duyệt)

3.Thời  khóa biểu dạy thêm. (sắp xếp theo từng đợt ôn tập)

IV. Công tác quản lý, chỉ đạo.

             4.1. Quản lý dạy thêm, học thêm của BGH:

- Hiệu trưởng có trách nhiệm quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm theo quy định của Thông tư 17 BGD&ĐT ngày 16/05/2012 của Bộ GDĐT, Quy định của UBND tỉnh Hà Nam, Quy định của UBND huyện Lý Nhân, Phòng GD&ĐT Lý Nhân gồm quản lý, kiểm tra hoạt động dạy thêm học thêm trong và ngoài nhà trường của cán bộ, giáo viên; xét duyệt, chấp thuận cho cán bộ, giáo viên của đơn vị có đủ tiêu chuẩn quy định.

  - Phó hiệu trưởng (đ/c Lương Quốc Hoàn) chịu trách nhiệm bố trí thời khoá biểu, quản lý CSVC, tổng hợp buổi dạy, quản lý hồ sơ, chương trình dạy thêm; tổng hợp danh sách cán bộ, giáo viên của đơn vị đăng ký tham gia dạy để quản lý và báo cáo với cấp trên; chịu trách nhiệm phòng học, ánh sáng, vệ sinh, an ninh trật tự, công tác phục vụ cho hoạt động dạy thêm, đôn đốc, kiểm soát hoạt động thu, chi tiền dạy thêm.

- BGH có trách nhiệm quản lý tổ chức tốt việc dạy và học chính khóa; đảm bảo tuyệt đối không cắt xén nội dung, chương trình dạy học đã được quy định để dành cho dạy thêm học thêm. Thực hiện quản lý chặt chẽ việc cho điểm, đánh giá HS nhằm ngăn chặn hiện tượng tiêu cực trong dạy thêm học thêm; kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm các quyết định về dạy thêm học thêm; chịu sự thanh tra, kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo về chất lượng dạy học, về thu chi tài chính; định kỳ tổng kết và báo cáo tình hình dạy thêm học thêm với cơ quan quản lý và hội đồng trường.

4.2. Trách nhiệm của giáo viên tham gia thực hiện dạy thêm:

- Chịu trách nhiệm thực hiện các quy định tại văn bản DTHT, các quy định chung của ngành và các quy định liên quan.

- Nêu cao ý thức, đạo đức nghề nghiệp. Hoàn thành trách nhiệm giảng dạy và giáo dục học sinh trong và ngoài giờ chính khóa. Chuẩn bị kỹ nội dung, phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng học thêm.

- Không có bất cứ hình thức nào ép buộc học sinh lớp mình đang giảng dạy phải tham gia học thêm. Đặc biệt không có sự phân biệt đối với những em không tham gia học thêm.

-  Lên kế hoạch và soạn giáo án đầy đủ trước khi lên lớp dạy thêm.

- Theo dõi sự tiến bộ của học sinh, phối hợp cùng gia đình, cùng GVCN có biện pháp để nâng cao chất lượng cho những học sinh chậm tiến.

4.3. Trách nhiệm của Ban thanh tra, kế toán, thủ quỹ:

- Tài vụ thực hiện thu, chi theo đúng mức và tỷ lệ đã nêu ở mục 7. Đảm bảo mọi khoản thu, chi đều phải có kế hoạch, khi quyết toán phải có đầy đủ chứng từ hợp lệ, báo cáo đầy đủ với Hiệu trưởng và công khai trước Hội đồng nhà trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh từng học kỳ, từng năm.

- Ban Thanh tra nhân dân kiểm tra thu chi quỹ học thêm. Ban thanh tra nhân dân cùng kế toán, thủ quỹ chịu trách nhiệm chung về thu chi quỹ học thêm.

Kế hoạch dạy thêm, học thêm đã được thông qua tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và CMHS đầu năm học 2016 - 2017.

Trên đây là nội dung  kế hoạch tổ chức dạy thêm, học thêm  trong năm học 2016-2017, trường THCS Nhân Đạo trân trọng báo cáo và đề nghị Phòng GD&ĐT Lý Nhân phê duyệt. 

  PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN         UBND XÃ NHÂN ĐẠO                   

      KT. TRƯỞNG PHÒNG                     

      PHÓ TRƯỞNG PHÒNG                                                            HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

        Nguyễn Thị Thu                                                                           Trương Quốc Hà

         

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NHÂN ĐẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH TRÍCH NGANG

 GIÁO VIÊN  ĐĂNG KÝ DẠY THÊM

__________

 

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Trú quán

Đào tạo chính quy

Đào tạo tại chức, liên thông

Giáo viên Giỏi cấp

Ghi chú

Thôn/Xóm/Khu phố

Xã/TT

Trình độ

Chuyên ngành

Trình độ

Chuyên ngành

1

Lương Quốc Hoàn

10/27/1978

X2 Quang Ốc

Bắc Lý

CĐSP

Văn - Sử

ĐHSP

Sử

H

 

2

Nguyễn Quang Huy

3/3/1981

Xóm 1

Nhân Đạo

CĐSP

Toán - Lý

ĐHSP

Toán - Tin

H

 

3

Nguyễn Văn Đức

8/20/1983

Khu Hoàng

Nhân Đạo

CĐSP

Toán - Lý

 

 

H

 

4

Nguyễn Văn Giang

9/18/1979

Văn An

Bắc Lý

CĐSP

Văn - Địa

ĐHSP

Địa

H

 

5

Trần Quang Tuấn

5/9/1977

Xóm 1 Nhân Thắng

Tiến Thắng

CĐSP

Tiếng anh

ĐHSP

Tiếng anh

H

 

6

Nguyễn Thị Kim Thoa

12/19/1976

Đồng Lư Hạ

Chân Lý

CĐSP

Tiếng anh

ĐHSP

Tiếng anh

H

 

7

Nguyễn Thị Nguyệt Minh

1/14/1981

Đội Xuyên

Nhân Đạo

CĐSP

Toán - MT

ĐHSP

Toán - Tin

H

 

8

Đặng Quốc Nhật

1/7/1983

Đồng Lư Hạ

Chân Lý

CĐSP

Toán - Lý

ĐHSP

Toán - Tin

H

 

9

Lương Thị Tươi

6/19/1981

Xóm 2

Nhân Đạo

CĐSP

Toán - Lý

ĐHSP

Toán

H

 

10

Chu Thị Thu Hương

1/6/1983

Nội Rối

Bắc Lý

CĐSP

Văn - Sử

ĐHSP

Văn

H

 

11

Phan Thị Ngoan

2/22/1986

Cao Hào

Chân Lý

CĐSP

Văn - CD

 

 

H

 

12

Bùi Thị Mẫn

9/17/1988

Đồng Lư Hạ

Chân Lý

ĐHSP

Văn - Sử

 

 

 

 

 

 

 

………………, ngày……..tháng…….năm……..

                                                  Hiệu trưởng

                                                                            (Ký, đóng dấu))

 

 

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÝ NHÂN

TRƯỜNG THCS NHÂN ĐẠO

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỒ SƠ

XIN CẤP PHÉP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

DẠY THÊM HỌC THÊM NĂM HỌC 2016-2017

 

(Theo Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 12/12/2012  của  UBND tỉnh  Hà Nam)

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Hồ sơ gồm:

 

1. Tờ trình  về việc tổ chức dạy ôn năm học 2016-2017.

2. Kế hoạch tổ chức dạy ôn năm học 2016-2017.

3.Thời khóa biểu ôn năm học 2016-2017.

4. Danh sách trích ngang giáo viên dạy thêm.

 

 

 

 

 

 

 

Lý Nhân, tháng 9 năm 2016

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NHÂN ĐẠO

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 18 /TTr- THCS

             

               Nhân Đạo, ngày 28  tháng 11 năm 2017

         

TỜ TRÌNH

V/v tổ chức dạy thêm, học thêm năm học 2017-2018

                                                                                                                                    

Kính gửi:

-  UBND huyện Lý Nhân

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân

- UBND xã Nhân Đạo

Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BGD&ĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GD&ĐT Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm; 

Căn cứ Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

Căn cứ Công văn 1820/SGDĐT-GDTrH V/v hướng dẫn thực hiện Quy định dạy thêm, học thêm đối với GDTrH, GDTX của Sở GD&ĐT Hà Nam;

Căn cứ  nhu cầu nguyện vọng của của phụ huynh học sinh nhà trường  trong năm học 2017-2018 đã được thống nhất và thông qua trước toàn thể cha mẹ học sinh toàn trường  tại cuộc họp ngày 27/ 11 /2017;  trường THCS Nhân Đạo kính trình và đề nghị  UBND huyện Lý Nhân, Phòng GD&ĐT, UBND xã Nhân Đạo cho phép  nhà trường tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường năm học 2017-2018 với nội dung như sau:

 

I.Thời gian  và môn học tổ chức dạy thêm, học thêm trong năm học 2017-2018:

1.Thời gian tổ chức dạy thêm, học thêm được thực hiện vào các buổi chiều  trong tuần (theo  kế hoạch và thời khóa biểu  gửi kèm) .

- Thời gian dạy thêm tính trên một buổi  tối đa là 4 tiết ( 180 phút).

- Thời gian tổ chức dạy thêm trong năm học tập trung vào các tháng: 12, 1, 2, 3, 4; 5.

2. Môn học tổ chức dạy thêm:  Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và các môn học trong chương trình GDPT mà học sinh có nguyện vọng.

 II. Địa điểm tổ chức dạy thêm, học thêm: Tại trường THCS Nhân Đạo

III.Thành phần tham gia học thêm, dạy thêm.

1. Đối tượng học thêm:

Là học sinh hiện đang học tập tại trường trong năm học 2017-2018 có nhu cầu học thêm, tự nguyện và được gia đình đồng ý.

2. Giáo viên dạy.

Là  những giáo viên hiện đang công tác tại trường có phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp tốt, trình độ chuyên môn vững vàng, tâm huyết với nghề có nguyện vọng đăng ký dạy thêm trong nhà trường và được Hiệu trưởng nhà trường chọn cử, phân công dạy thêm  tại các lớp phù hợp với chuyên môn được đào tạo,  có kế hoạch dạy thêm, học thêm đáp ứng yêu cầu của trường (có danh sách kèm theo).

IV.Tổ chức dạy thêm.

1. Dạy thêm, học thêm trong năm học 2017-2018.

1.1.Số môn dạy thêm, học thêm trong năm học với các khối lớp như sau:

- Khối 6: 4 môn (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và một môn học trong chương trình GDPT mà học sinh có nguyện vọng)

- Khối 7: 4 môn (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và một môn học trong chương trình GDPT mà học sinh có nguyện vọng)

- Khối 8: 4 môn (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và một môn học trong chương trình GDPT mà học sinh có nguyện vọng)

- Khối 9: 4 môn (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và một môn học trong chương trình GDPT mà học sinh có nguyện vọng)

1.2. Số  lớp, số học sinh học thêm (có số liệu trong kế hoạch kèm theo).

1.3. Kế hoạch  thu, chi tiền dạy thêm, học thêm trong năm học 2017-2018.

- Mức thu đã được thống nhất và thông qua trước toàn thể cha mẹ học sinh toàn trường tại cuộc họp ngày 27/11/2017 là:  không quá 2.500,0 đồng / tiết/ học sinh .

- Mức chi: Thực hiện theo Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Hà Nam.

2. Dạy ôn tập thi tuyển  sinh  vào lớp 10 THPT cho học sinh lớp 9.

2.1. Số môn: 3 môn: Văn, Toán và một môn thông báo sau

2.2. Thời gian: 4 tuần sau khi kết thúc năm học

2.3. Số lớp, số học sinh, số buổi dạy ( có số liệu trong kế hoạch kèm theo).

2.4. Kế hoạch thu, chi:

-  Mức thu đã được thống nhất và thông qua trước toàn thể cha mẹ học sinh toàn trường  tại cuộc họp ngày 27/11/2017 với mỗi học sinh học/ buổi là: không quá 3.500 đồng/ tiết/học sinh.

- Mức chi: Thực hiện theo Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Hà Nam.

3. Dạy ôn tập hè cho học sinh khối 6,7,8:

 Nhà trường thực hiện theo văn bản chỉ đạo của UBND huyện Lý Nhân và hướng dẫn của Phòng GD&ĐT.

Nhà trường cam kết thực hiện nghiêm túc các văn bản quy định của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh, UBND huyện, Phòng GD&ĐT Lý Nhân về việc  quản lý dạy thêm, học thêm và chịu trách nhiệm trước các cơ quan quản lý cấp trên về chất  lượng  hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường  trong năm học 2017-2018 theo kế hoạch đã được các cấp phê duyệt, góp phần nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, giảm tỷ lệ học sinh học yếu, học kém trong nhà trường.

Vậy trường THCS Nhân Đạo kính trình và đề nghị UBND huyện, Phòng GD&ĐT Lý Nhân và UBND  xã Nhân Đạo  phê duyệt.

UBND XÃ NHÂN ĐẠO

HIỆU TRƯỞNG

                    

 

 

 

 

       UBND HUYỆN LÝ NHÂN

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

 

 

 

TNH

Tải tệp đính kèm

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trường THCS Nhân Đạo có phải là một môi trường học tập và tu dưỡng tốt?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 49

Tổng lượng truy cập: 235406