Tin tức : THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ/

GIÁO ÁN HKII TOÁN 9-PTNLPC

 

 

HỌC KÌ II

 Ngày soạn:  1 /1/                                                     Ngày giảng: 9/1/

Tuần:             20       

Tiết  : 37                                                LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU :

1. Kiến thức:

- Học sinh biết:  Củng cố các bước giải hệ phương trình bằng phương pháp thế.

- Học sinh hiểu:Cách giải HPT bằng phương pháp thế

2.Kỹ năng

 - Học sinh thực hiện được: Rèn luyện  kỹ năng giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.

 -  Học sinh thực hiện thành thạo: giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

3.Thái độ:

-Tính cách: Rèn luyện tính cẩn thận

- Thói quen: HS tự giác tích cực chủ động trong  học tập

4. Năng lực, phẩm chất  :

4.1. Năng lực

- Năng lực chung: năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, chủ động sáng tạo

- Năng lực chuyên biệt: HS được rèn năng lực tính toán, năng lực sử dụng ngôn ngữ toán học, năng lực vận dụng                                         

4.2. Phẩm chất: Tự tin, tự chủ, tự lập.

II. CHUẨN BỊ :

1. Giáo viên: bảng phụ, các dạng bài tập                       

2.Học sinh:  cách giải hệ phương trình bằng phương pháp thế và các bài tập về nhà.

III. CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC:

* Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp, đặt và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm

* Kĩ thuật: Kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật đặt câu hỏi, hỏi đáp, động não,

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 

1. Hoạt động khởi động: 

a. Ổn định tổ chức :

b. Kiểm tra bài cũ:

                    HS1: Nêu cách giải hệ p.trình bằng phương pháp thế.

                     HS 2: Giải hệ phương trình sau bằng pp thế:   

* Yêu cầu lớp trưởng hỏi đáp các bạn nội dung của bài giải hpt bằng pp thế

2. Hoạt động luyện tập:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS

NỘI DUNG CẦN ĐẠT

* Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp, đặt và giải quyết vấn đề

* Kĩ thuật: Kĩ thuật đặt câu hỏi, hỏi đáp, động não,

* Năng lực: Tự học, hợp tác, tính toán, tự giải quyết vấn đề, giao tiếp

HĐ 1: Dạng 1: Hệ phương trình có hệ số nguyên.

GV giới thiệu dạng hệ pt có hệ số nguyên.

GV nêu đề bài 16b/sgk và ghi đề bài lên bảng.

HS đứng tại chỗ trình bày hướng giải bài toán.

GV cho 1 HS lên bảng trình bày bài giải

- Yêu cầu HS về nhà làm ý a

HĐ2: Dạng 2: Hệ pt có hệ số hữu tỉ.

* Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp, đặt và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm

* Kĩ thuật: Kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật đặt câu hỏi, hỏi đáp, động não,

* Năng lực: Tự học, hợp tác, tính toán, tự giải quyết vấn đề, giao tiếp

GV giới thiệu dạng hệ pt có hệ số hữu tỉ (Hệ số là phân số hoặc số thập phân)

GV nêu đề bài 13b/sgk

GV nêu cách giải:

- Quy đồng khử bỏ mẫu đưa mỗi phương trình của hệ về pt có hệ số nguyên.

- Giải hệ pt có hệ số nguyên.

HS làm việc cặp đôi .

- Về nhà làm câu a

 

HĐ3: Dạng 3: Hệ pt có hệ số chứa căn bậc hai.

* Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp, đặt và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm

* Kĩ thuật: Kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật đặt câu hỏi, hỏi đáp, động não,

* Năng lực: Tự học, hợp tác, tính toán, tự giải quyết vấn đề, giao tiếp

 

GV Giới thiệu dạng hệ pt có hệ số chứa căn bậc hai.

GV nêu đề bài 17a/sgk và ghi đề bài lên bảng.

GV: Việc thực hành giải hệ pt có hệ số chứa căn bậc hai ta tiến hàmh tương tự như hệ pt có hệ số nguyên.

GV hd HS thực hành giải.

HĐ4:Dạng 4: Hệ pt chứa ẩn ở mẫu:

* Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp, đặt và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm

* Kĩ thuật: Kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật đặt câu hỏi, hỏi đáp, động não,

* Năng lực: Tự học, hợp tác, tính toán, tự giải quyết vấn đề, giao tiếp

 

GV gt dạng hệ pt chứa ẩn ở mấu.

GV nêu đề bài 16c/sgk và ghi đề bài lên bảng

GV nêu cách giải:

- Điều kiện xác định của hệ pt: Mẫu chứa ẩn 0.

- Quy đồng và khử bỏ mẫu đưa hệ pt về hệ pt có hệ số nguyên.

- Giải hệ pt có hệ số nguyên.

- Đối chiếu nghiệm với đkxđ, chọn nghiệm và kl nghiệm.

- HS làm việc theo cặp đôi hoàn thành vào vở

 

 

 

 

HĐ5: Dạng 5: Hệ pt chứa tham số.

* Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp, đặt và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm

* Kĩ thuật: Kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật đặt câu hỏi, hỏi đáp, động não,

* Năng lực: Tự học, hợp tác, tính toán, tự giải quyết vấn đề, giao tiếp

GV yêu cầu nửa lớp làm ý a, còn lại làm ý b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dạng 1: Hệ phương trình có hệ số nguyên.

Bài 16b/sgk. Giải hệ pt sau bằng pp thế:

 

 

 

Dạng 2: Hệ pt có hệ số hữu tỉ.

 

 

 

 

 

Bài 13b/sgk. Giải hệ pt sau bằng pp thế:

Giải:

 

(HS thực hành giải tiếp)

 

Dạng 3: Hệ pt có hệ số chứa căn bậc hai.

 

 

 

 

 

 

 

Bài 17a/sgk.Giải hệ pt sau bằng pp thế:

 

 

 

 

 

Dạng 4: Hệ pt chứa ẩn ở mẫu:

 

 

 

 

 

 

Bài 16c/ sgk. Giải hệ pt sau bằng pp thế:

Giải:

     ĐKXĐ: y0

Vậy hệ pt có một nghiệm duy nhất:

 

Dạng 5: Hệ pt chứa tham số.

 

 

 

 

Bài 15/sgk. Giải hệ pt

a) a = -1.

Với a = -1 . Thay vào hệ pt, ta được:

b) với a = 0

3.Hoạt động vận dụng:  Các dạng HPT thường gặp

Câu1: Hệ phương trình nào sau đây vô nghiệm?       

A.                                  C.  

B.                                      D.

 Câu 2: Cho phương trình x-y=1 (1). Phương trình nào dưới đây có thể kết hợp với (1) để được một hệ phương trình bậc nhất một ẩn có vô số nghiệm ?

A. 2y = 2x-2;       B. y = x+1;        C.  2y = 2 - 2x;       D. y = 2x - 2.

Câu 3: Phương trình nào dưới đây có thể kết hợp với phương trình

 x+ y = 1 để được một hệ p.trình bậc nhất một ẩn có nghiệm duy nhất

A. 3y = -3x+3;      B. 0x+ y =1;     C.  2y = 2 - 2x;        D. y + x =1.

4. Hoạt động tìm tòi mở rộng

- Ôn cách giải hệ p.trình bằng phương pháp thế

- Làm các bài tập còn lại trong sgk/15-16.

                        __________________________________________

 

Ngày soạn: 2/1/                                                        Ngày dạy: 10 /1/

Tuần 20                                                                  

Tiết 38                                                                    

Bài 4. GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH

BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỘNG ĐẠI SỐ

I. MỤC TIÊU :

1. Kiến thức:

- HS biết thế nào là giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số.

- HS hiểu cách biến đổi hệ phương trình bằng qui tắc cộng đại số và nắm vững cách giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp cộng đại số.

2. Kỹ năng : -HS thực hiện được giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng pp cộng đai số.

- HS thực hiện thành thạo trên các hệ phương trình cụ thể.

3. Thái độ: Tích cực hợp tác tham gia hoạt động học, tự giác làm bài tập.

4. Năng lực, phẩm chất

* Năng lực: Tự học, hợp tác, tính toán, tự giải quyết vấn đề, giao tiếp

4. Năng lực, phẩm chất  :

4.1. Năng lực

- Năng lực chung: năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, chủ động sáng tạo

- Năng lực chuyên biệt: HS được rèn năng lực tính toán, năng lực sử dụng ngôn ngữ toán học, năng lực vận dụng                                        

4.2. Phẩm chất: Tự tin, tự chủ, tự lập.

II. CHUẨN BỊ :

1. GV: Phấn màu, SGK, SBT

2. HS:  ôn cách giải hệ phương trình bằng phương pháp thế.

III.CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC:

* Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp, đặt và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm

* Kĩ thuật: Kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật đặt câu hỏi, hỏi đáp, động não.

IV.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

1.Hoạt động khởi động: 

    1.1.  Nắm sĩ số:

    1.2. Kiểm tra bài cũ:Giải hệ p.trình sau bằng phương pháp thế:

* Giờ trước ta đã học xong giải hpt bằng pp thế. Hôm nay chúng ta học thêm 1 pp giải hpt bằng pp cộng đại số

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS

NỘI DUNG CẦN ĐẠT

HĐ1:  1. Quy tắc cộng đại số.

* Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp, đặt và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm

* Kĩ thuật: Kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật đặt câu hỏi, hỏi đáp, động não,

* Năng lực: Tự học, hợp tác, tính toán, tự giải quyết vấn đề, giao tiếp

GV: xét hệ p.trình: (I)

GV: Cộng từng vế 2 phương trình ta được phương trình nào ?

GV: đó là bước 1 của quy tắc cộng đại số.

Dùng ptrình mới ấy thay thế cho 1 trong 2 ptrình của hệ ta có hệ p.trình nào?

GV gọi 1 HS làm ?1,

HĐ2: 2. Áp dụng.

* Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp, đặt và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm

* Kĩ thuật: Kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật đặt câu hỏi, hỏi đáp, động não,

* Năng lực: Tự học, hợp tác, tính toán, tự giải quyết vấn đề, giao tiếp

a.  Trường hợp thứ nhất: Các hệ số của cùng 1 ẩn nào đó trong hai phương trình bằng nhau hoặc đối nhau.

Ví dụ 2: Xét hệ p.trình: (II)

Các hệ số của y trong 2 ptrình của hệ (II) có đặc điểm gì ?

Áp dụng quy tắc cộng đại số ta được hệ p.trình bậc nhất trong đó có 1 ptrình bậc nhất 1 ẩn tương đương với hệ (II).

Tìm nghiệm của hệ p.trình (III).

Ví dụ 3:

Dựa vào ?3. Tìm nghiệm của hệ p.trình (III).

 

 

 

 

b. Trường hợp thứ 2: Các hệ số của cùng một ẩn trong 2 phương trình không bằng nhau cũng không đối nhau.

GV cho HS đọc ví dụ 4.

GV hướng dẫn HS nhân 2 vế của ptrình (1) với 3 và ptrình (2) với (-2).

HS làm ?4.

Qua các bài tập. hãy tóm tắt cách giải hệ p.trình bằng phương pháp cộng đại số.

 

HĐ3: 3. Các bước giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng

* Phương pháp: Thuyết trình

* Kĩ thuật: Kĩ thuật  đặt câu hỏi, hỏi đáp, động não,

* Năng lực: Tự học, giao tiếp

 

 

 

1. Quy tắc cộng đại số.

                       (sgk)

Ví dụ:

 

(I) 

Cộng vế theo vế của (1)và (2) ta có

(I)

         

 

 

2. Áp dụng.

 

 

 

 

 

 

 

a.  Trường hợp thứ nhất: Các hệ số của cùng 1 ẩn nào đó trong hai phương trình bằng nhau hoặc đối nhau.

 

(II)   

Vậy hệ phương trình (II) có nghiệm duy nhất

 ( x ; y) = (3, -3)

 

 Ví dụ 3:

 Các hệ số của x trong hai phương trình của (III) là các số bằng nhau.

Trừ từng vế ta được: 5y = 5   y = 1

Thay y =1 vào phương trình 2x + 2 = 9

                                               x = 3,5

Vậy hệ phương trình (III) có nghiệm duy nhất : (x ; y) = ( 3,5 ; 1).

b. Trường hợp thứ 2: Các hệ số của cùng một ẩn trong 2 phương trình không bằng nhau cũng không đối nhau.

Giải.

HS thực hiện: nhân 2 vế của p.trình (1) với (-2) và ptrình (2) với 3. ta có;

Vậy hệ phương trình (IV) có nghiệm duy nhất (x ; y) = ( 3 ; -1).

 

3. Các bước giải hệ phương trình bằng pp cộng: (sgk)

 

 

* Luyện tập, củng cố:

b. 

3.Hoạt động luyện tập:   

- So sánh 2 phương pháp giải hệ phương trình?

Bài 20 nửa lớp làm câu a, còn lại làm câu b

a)

b)

4.Hoạt động vận dụng:  Hãy lấy VD về hệ phương trình rồi giải hệ đó bằng 2 cách.

5. Hoạt động tìm tòi mở rộng

- Học kỹ phần tóm tắt cách giải bằng phương pháp cộng đại số.

- Giải bài tập 20 b, d, e. bài 21, 22 SGK.                

- Tiết sau LUYỆN TẬP

 

                                                                        Hùng Cường, ngày 8 tháng 1 năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày soạn: 08/1/                                                       Ngày dạy: 16 /1/

Tuần 21.                                                               

Tiết 39                                                                 

                                                 LUYỆN TẬP

 

I. MỤC TIÊU :

1. Kiến thức: Củng cố các bước giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số.

2. Kỹ năng: Rèn luyện  kỹ năng giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.

3. Thái độ: Tích cực hợp tác tham gia hoạt động học, tự giác làm bài tập.

4. Năng lực, phẩm chất  :

4.1. Năng lực

- Năng lực chung: năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, chủ động sáng tạo

- Năng lực chuyên biệt: HS được rèn năng lực tính toán, năng lực sử dụng ngôn ngữ toán học, năng lực vận dụng                                        

4.2. Phẩm chất: Tự tin, tự chủ, tự lập.

II. CHUẨN BỊ :

1. GV: bảng phụ, các dạng bài tập.

2. HS:  cách giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số. các bài tập về nhà.

III. CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC:

* Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp, đặt và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm

* Kĩ thuật: Kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật đặt câu hỏi, hỏi đáp, động não,

IV.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

1.Hoạt động khởi động: 

a. Ổn định lớp

b. Kiểm tra bài cũ

* Tổ chức chơi trò chơi mở hộp quà: Có 3 hộp trong đó có 1 hộp may mắn được điểm 8,  hai hộp chứa nội dung câu hỏi

1. Nêu cách giải hệ p.trình bằng phương pháp cộng đại số.

2.  Giải hệ phương trình:     a.        có nghiệm là

A. ( 2/3; 1)                             B. ( 1, 3/2)                             C. ( 3/2; 1)                 D. (1;2/3)

- Bạn nào trả lời đúng được 10 điểm

2. Hoạt động luyện tập:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS

NỘI DUNG CẦN ĐẠT

* Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp, đặt và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm

* Kĩ thuật: Kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật đặt câu hỏi, hỏi đáp, động não,

* Năng lực: Tự học, hợp tác, tính toán, tự giải quyết vấn đề, giao tiếp

 

Bài 22/sgk

Giải các phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số:

a. 

b. 

HS làm bài tập theo nhóm trong thời gian 5p.

 lớp làm câu a.

lớp  làm câu b.

GV gọi 2 HS lên bảng giải.

1 HS khác lên bảng giải câu c.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 24/sgk Giải hệ p.trình.

a.

GV: có thể thu gọn về dạng hệ p.trình đơn giản được không?

Hãy thực hiện

1 HS lên bảng giải hệ p.trình:

Bài 26/sgk

GV yêu cầu HS đọc đề bài 26/19. Xác định a, b để đồ thị hàm số y = ax + b đi qua 2 điểm A và B biết:

a.  A( 2 ; -2)   và  B( -1 ; 3)

GV hướng dẫn HS:

Đồ thị hàm số qua A ( 2 ; -2) cho ta phương trình nào ?

Tương  tự đồ thị hàm số qua B (-1 ; 3) ta có phương trình nào ?

GV: a, b là nghiệm của hệ p.trình :

Hãy tìm a, b.

 

 

 

 

 

 

 

Bài 22/sgk: Giải.

a. 

Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất

( x ; y ) =

b.

Vậy hệ đã cho vô nghiệm.

c.

Hệ phương trình đã cho có vô số nghiệm. Nghiệm tổng quát

Bài 24/sgk

a. 

Bài 26/sgk

a. Vì A(2; -2 ) thuộc đồ thị hàm số y = ax + b nên : 2a + b = - 2.

B( -1; 3) thuộc đồ thị hàm số y = ax + b nên:

 - a + b = 3.

Ta có hệ pt:

 

3. Hoạt động vận dụng        

 - Nhắc lại các bước giải hệ pt bằng pp thế, cộng đại số.

- HS trả lời câu hỏi

Câu 1: Hai hệ phương trình  là tương đương khi k bằng:

 A. k = 3.                 B. k = -3                        C. k = 1                D. k= -1

Câu 2: Hệ phương trình:  có nghiệm là:

A. (2;-3)                   B. (2;3)                     C. (0;1)                   D. (-1;1)

Câu 3: Hệ phương trình:  có nghiệm là:

A. (2;-1)                 B. ( 1; 2 )               C. (1; - 1 )                  D. (0;1,5)

Câu 4: Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ p.trình

A. (2;3)                B. ( 3; 2 )               C. ( 0; 0,5 )                 D. ( 0,5; 0 )

Câu 5: Hai hệ phương trình  là tương đương khi k bằng:

A. k = 3.                 B. k = -3                        C. k = 1               D. k = -1

4. Hoạt động tìm tòi mở rộng

-Ôn cách giải hệ p.trình bằng phương pháp cộng đại số.

-  Làm các bài tập 24(b), 25, 26 / 19 SGK.

Bài 25 ( a, b, c, d) /8 SBT.

- Đọc trước bài GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày soạn: 9/1/                                                         Ngày dạy:  17/1/

Tuần 21.                                                                 

Tiết 40                                                                     

 

                                              GIẢI BÀI TOÁN BẰNG

                                   CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH

I. MỤC TIÊU :

1. Kiến thức:

 - HS biết thế nào là giải bài toán bằng cách lập hệ pt.

 - HS nắm được phương pháp giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.

2. Kỹ năng:

- HS thực hiện được các bước giải bài toán bằng cách lập pt.

- Bước đầu có kỹ  năng giải các bài toán: toán về phép viết số, quan hệ số, toán chuyển động.

3.Thái độ: - Thói quen: Tích cực hợp tác tham gia hoạt động học.

                 - Tính cách:  Tự giác làm bài.

4. Năng lực, phẩm chất  :

4.1. Năng lực

- Năng lực chung: năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, chủ động sáng tạo

- Năng lực chuyên biệt: HS được rèn năng lực tính toán, năng lực sử dụng ngôn ngữ toán học, năng lực vận dụng                                        

4.2. Phẩm chất: Tự tin, tự chủ, tự lập.

II. CHUẨN BỊ :

1. GV: bảng phụ,phấn màu

2. HS:  Ôn lại các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình.

  Cách giải hệ p.trình bằng phương pháp cộng, phương pháp thế.

III. CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC:

* Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp, đặt và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm

* Kĩ thuật: Kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật đặt câu hỏi, hỏi đáp, động não,

IV. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

1.Hoạt động khởi động: 

 a.  Ổn định lớp:

 b. Kiểm tra bài cũ:  Nêu các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.

- Giải hệ phương trình sau

 Đs    x=7; y = 4

* Lớp 8 ta đã học xong giải bài toán bằng cách lập phương trình tuy nhiên vẫn còn cách khác để giải bài toán đó

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS

NỘI DUNG CẦN ĐẠT

HĐ1: Giải bài toán bằng cách cách lập hệ phương trình.

* Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp, đặt và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm

* Kĩ thuật: Kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật đặt câu hỏi, hỏi đáp, động não,

* Năng lực: Tự học, hợp tác, tính toán, tự giải quyết vấn đề, giao tiếp

 HS nhắc lại các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình

GV: để giải bài toán bằng cách lập hệ p.trình chúng ta cũng làm tương tự như giải bài toán bằng cách lập phương trình nhưng khác ở chỗ:

Bước 1: Ta  phải chọn 2 ẩn. Lập 2 p.trình từ đó lập hệ p.trình.

Bước 2: Giải hệ p.trình.

 

 

 

 

Ví dụ 1: GV cho HS đọc ví dụ 1 SGK/20.

GV: ví dụ trên thuộc dạng toán nào?

- Hãy nhắc lại cách viết số tự nhiên  sang hệ thập phân

-  Bài toán có những đại lượng nào chưa biết.

 

GV: ta nên chọn ẩn số và nêu đkiện của ẩn.

GV: vì sao x, y phải  0 ?

 

Biểu thị số cần tìm theo x, y.

Khi viết 2 số theo thứ tự ngược lại ta được số nào ?

Đề toán cho gì ? Lập phương trình biểu thị mối quan hệ đó.

Từ đó ta có hệ p.trình nào ?

Giải hệ p.trình ta được x, y.

Hãy trả lời bài toán đã cho.

 

 

 

 

Ví dụ 2: GV cho HS đọc ví dụ 2/ 21 SGK.

GV vẽ sơ đồ bài toán ( bảng phụ) và nêu tóm tắc đề bài toán.

Đề toán cho gì ?

Em hãy chọn ẩn và đặt điều kiện cho ẩn. Sau đó GV cho HS hoạt động nhóm thực hiện ?3, ?4, ? 5 ( GV ghi câu hỏi ở bảng phụ).

Sau 5p, GV yêu cầu lần lượt đại diện các nhóm trình bày. GV Nội dung cần đạt.

 

 

HS nhận xét bài làm của bạn.

 

 

 

 

 

1. Ví dụ:

a) Các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình:

 

 

 

 

 

Bước 1: Lập hệ phương trình

- Chọn ẩn số (2 ẩn) và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn.

- Biểu diễn các đại lượng chưa biết teo ẩn và các đại lượng đã biết.

- Lập phương trình biểu thị các mối quan hệ giữa các đại lượng (2 phương trình)

- Lập hệ phương trình.

Bước 2: Giải hệ phương trình.

Buớc 3: Trả lời: Kiểm tra nghiệm của hệ phương trình với điều kiện rồi kết luận.

b) Ví dụ1: (sgk)

Giải:

Gọi x là chữ số hàng chục, y là chữ số hàng đơn vị, số cần tìm:  

(0 < x,y 9;  x,yN)

hai lần chữ số hàng đơn vị lớn hơn chữ số hàng chục 1 đơn vị, ta có phương trình:

                    2y – x = 1- x + 2y = 1(1)

Số được viết ngược lại là: 

Số mới bé hơn số ban đầu là 27 đơn vị , ta có phương trình:

(10x + y) – (10y + x) = 27 x – y = 3 (2)

Từ 1 và 2 ta cóhệ p.trình:

Giải hệ p.trình ta có:

x=7; y = 4 ( TMĐK)

Vậy số phải tìm là 74.

 

c) Ví dụ 2: (sgk)

Giải:

Gọi  x(km/h) là vận tốc xe tải  ( x > 0)   

        y(km/h) là vận tốc xe khách ( y > 0)

Mỗi giờ xe khách đi nhanh hơn xe tải 13km.

    y – x = 13.                                      

Quãng đường xe tải đi được:

   (1h + 1h48’).x = ( 1+ )x =  x (km).

Quãng đường xe khách đi được: .y(km).

Ta có hệ phương trình: x +y= 189.

                                      -x +y = 13

Giải hệ p.trình ta được :  

Vậy vận tốc xe tải là 36 km/h, vận tốc xe khách là 49 km/h.

 

3.Hoạt động luyện tập:   

Bài 28/sgk    

- Yêu cầu thảo luận cặp đôi hoàn thành bài 28. Cử đại diện lên làm

                            Gọi x là số tự nhiên lớn , y là số tự nhiên nhỏ ( x, y  N, x > y)

Theo đề ta có :  x + y = 1006.            

                          x – 2. y = 124.             

Giải hệ p.trình ta được x = 712; y = 294.

Vậy số lớn là 712, số nhỏ là 294.

4.Hoạt động vận dụng: Nhắc lại các bước giải bài toán bằng cách lập hệ PT

5. Hoạt động tìm tòi mở rộng

- Nắm vững các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.

- Làm các bài tập 29, 30 trang 22 SGK. Đọc ví dụ 3/22. Xem lại các bài toán làm chung, làm riêng giải bằng cách lập hệ phương trình ở lớp 8.

 

                                                                Hùng Cường, ngày 15 tháng 1 năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày soạn: 15/1/                                                       Ngày dạy:  23 /1/

Tuần 22                                                              

Tiết 41                                                                

                                                  GIẢI BÀI TOÁN BẰNG

                                CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH (TT)

 

I. MỤC TIÊU :

1. Kiến thức: HS hiểu sâu được phương pháp giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình. Nắm được các bài toán có dạng “làm chung, làm riêng công việc”. “hai vòi nước”.

2. Kỹ năng: Luyện kỹ năng giải hệ phương trình.

3.Thái độ: Tích cực hợp tác tham gia hoạt động học.

4. Năng lực, phẩm chất  :

4.1. Năng lực

- Năng lực chung: năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, chủ động sáng tạo

- Năng lực chuyên biệt: HS được rèn năng lực tính toán, năng lực sử dụng ngôn ngữ toán học, năng lực vận dụng                                        

4.2. Phẩm chất: Tự tin, tự chủ, tự lập.

 

II. CHUẨN BỊ :

1.GV:  Thước thẳng, phấn màu.

2. HS:  Nghiên cứu trước bài mới, giải bài tập về nhà đã dặn ở tiết trước.

III. CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC:

* Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp, đặt và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm

* Kĩ thuật: Kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật đặt câu hỏi, hỏi đáp, động não,

IV. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

1. Hoạt động khởi động: 

a. Nắm sĩ số:

b. Kiểm tra bài cũHS1: Nêu các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.

- Chọn ẩn và lập hệ phương trình bài 30 SGK.

- Lớp nhận xét, GV hoàn chỉnh và cho điểm và giải thích cho cả lớp.

*

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS

NỘI DUNG CẦN ĐẠT

* Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp, đặt và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm

* Kĩ thuật: Kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật đặt câu hỏi, hỏi đáp, động não,

* Năng lực: Tự học, hợp tác, tính toán, tự giải quyết vấn đề, giao tiếp

 

GV ghi sẵn đề bài ví dụ 3 trên bảng phụ.

HS giải ?3.

Gợi mở: đề bài hỏi gì ?

Đầu tiên ta làm gì ?

Chọn ẩn như thế nào ?

Khối lượng công việc được biểu thị như thế nào ?

 ( 1 công việc  ).

Mỗi ngày cả hai đội làm được một việc là bao nhiêu?

Phần của đội A làm được trong một ngày là bao nhiêu ? đội B bao nhiêu ?

HS lập hệ phương trình.

HS giải ?6.

 

 

HS tham gia giải.

 

Lớp nhận xét.

 

GV hoàn chỉnh lại và giải thích cho cả lớp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

? Em nµo lµm ®­îc ? 7

 

 

 

HS giải ?7 theo hoạt động nhóm.

 

 

Đại diện nhóm trình bày lời giải.

 

Lớp nhận xét.

 

GV hoàn chỉnh và giải thích cho cả lớp.

HS nhận xét phương pháp giải.

 

 Ví dụ 3: (sgk)

Giải

Gọi x là số ngày để đội A làm một mình hoàn thành toàn bộ công việc; y là số ngày để đội B làm một mình hoàn thành toàn bộ công việc.

(đk: x, y > 24)

Mỗi ngày, đội A làm được (công việc), đội B làm được (công việc), cả hai đội cùng làm được(công việc). Ta có phương trình:

(1)

Do mỗi ngày, phần việc đội A làm được nhiều gấp rưỡi  đội B nên ta có phương trình: (2)

Từ 1 và 2 ta có hệ phương trình:

Đặt  u = ; v =

Giải hệ phương trình ta có

 (thỏa mãn điều kiện).

Vậy nếu làm một mình thì:

          Đội A làm xong trong 40 ngày.

          Đội B làm xong trong 60 ngày.

?7. Giải.

Gọi x, y lần lượt là số phần công việc làm trong một ngày của đội A, đội B.

                     Điều kiện  0 . x, y < 1.

Trong 1 ngày cả hai làm chung được  (công việc ) .

Theo đề bài ta có hệ phương trình:

 

                          ( thỏa mãn điều kiện)

Vậy nếu làm một mình thì:

          Đội A làm xong trong 40 ngày.

          Đội B làm xong trong 60 ngày.

Nhận xét: giải theo ?7 việc giải hệ phương trình dễ dàng, nhanh gọn.

3.Hoạt động luyện tập :

Bài 32. SGK/ 23

Hai vòi ( Þ đầy bể

Vòi I (9h) + Hai vòi () Þ đầy bể

Hỏi mỗi vòi chảy trong bao lâu thì đầy bể

 

 x, y >

(2) Û

Û  Û x = 12

Thay x = 12 vào (1)

 Þ y = 8

Vậy vòi 1 chảy một mình mất 12h, vòi 2 mất 8h thì đầy bể (12; 8).

 

 

 

4.Hoạt động vận dụng:

- Nêu các dạng toán về giải bài toán bằng cách lập hệ PT

5. Hoạt động tìm tòi mở rộng

- HS giải lại các bài tập đã giải.

- Làm các bài tập 31, 33 34, 35  trang 24 SGK.

* Chuẩn bị tiết sau luyện tập

 

__________________________________________________________

 

 

Ngày soạn: 16/1/2017                                                          Ngày dạy: 24 /1/2017

 

Tuần 22.                                                                            

Tiết 42                                                                               

                                                LUYỆN TẬP            

 

I. MỤC TIÊU :

1. Kiến thức: Củng cố các bước giải bài toán bằng cách lập hệ PT

2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng giải toán bằng cách lập hệ phương trình, tập trung vào dạng phép viết số, quan hệ số, chuyển động. HS biết cách phân tích các đại lượng trong bài bằng cách thích hợp, lập được các hệ p.trình và biết cách trình bày bài toán.

3.Thái độ: Tích cực hợp tác tham gia hoạt động học

4. Năng lực, phẩm chất  :

4.1. Năng lực

- Năng lực chung: năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, chủ động sáng tạo

- Năng lực chuyên biệt: HS được rèn năng lực tính toán, năng lực sử dụng ngôn ngữ toán học, năng lực vận dụng                                         

4.2. Phẩm chất: Tự tin, tự chủ, tự lập.

II. CHUẨN BỊ :

1. GV: - Phương tiện: Thước thẳng, phấn màu.

2. HS:  ôn các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình. Bài tập về nhà.

III. CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC:

* Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp, đặt và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm

* Kĩ thuật: Kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật đặt câu hỏi, hỏi đáp, động não,

IV.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

1. Hoạt động khởi động: 

a. Ổn định lớp:

b. Tổ  chức trò chơi mở hộp quà. Cả lớp hát bài lớp chúng mình hết bài hát bạn nào cầm hộp quà thì bạn đó trả lời. Nêu các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

2.Hoạt động luyện tập:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS

NỘI DUNG CẦN ĐẠT

* Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp, đặt và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm

* Kĩ thuật: Kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật đặt câu hỏi, hỏi đáp, động não,

* Năng lực: Tự học, hợp tác, tính toán, tự giải quyết vấn đề, giao tiếp

 

Bài 34/sgk

GV yêu cầu 1 HS đọc lớn đề.

Hỏi: trong bài toán này có những đại lượng nào ?

Hãy điền vào bảng phân tích đại lượng, nêu điều kiện của ẩn.

 

Số luống

Số cây/luống

Số cây cả vườn

Ban đầu

x

y

x.y

T.đổi 1

x + 8

y -3

(x + 8)(y - 3)

T.đổi 2

x - 4

y + 2

(x - 4)(y + 2)

 

GV gợi ý: Đề hỏi gì ? Muốn tìm số cây của cả vườn cần biết gì ?

Hãy chọn các điều đó làm ẩn ?

Làm thế nào để tính số cây của cả vườn ?

Dựa vào giả thiết (1) và (2) ta có hệ p.trình nào ?

GV yêu cầu HS trình bày miệng lời giải bài toán.

- GV chốt đây là dạng toán thay đổi các số hạng vì vậy khi giải dạng này ta phải biế đổi để đưa về dạng cơ bản

HS §äc ®Ò suy nghÜ lµm bµi tËp 38

 

 

 

 

 

Chú ý nghe sù h­íng dÉn cña GV

 

 

1HS lªn b¶ng tr×nh bµy lêi gi¶i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV chốt dạng toán vòi nước ta đưa về 1 đơn vị

 

 

 

 

 

 

 

Bài 34/sgk

Giải:

Gọi x, y lần lượt là số luống, số cây mỗi luống. x, y  N, x > 4 , y > 3.

Số cây trong cả vườn là:  x.y

Số luống sau khi thay đổi lần 1: x + 8.

Số cây / luống sau khi thay đổi lần 1: y -3.

Số cây cả vườn sau khi thay đổi lần 1:

          ( x + 8 ) ( y -3)

Số cây cả vườn sau khi thay đổi lần 2:

          ( x - 4 ) ( y + 2)

Theo đề bài ta có hệ phương trình:

 ( nhận)

Vậy số cây rau bắp cải trong vườn nhà Lan là   15. 50 = 750 ( cây).

 

 

 

 

Bµi tËp 38 SGK:

Gi¶i

- Gäi thêi gian m×nh vßi thø nhÊt ch¶y ®Çy bÓ lµ x(h), m×nh vßi 2 ch¶y ®Çy bÓ lµ y(h) (x,y > 0)

- Trong 1h vßi ch¶y ®­îc  bÓ, vßi 2 ®­îc bÓ.  Trong 1h c¶ 2 vßi ch¶y ®­îc  nªn ta cã ph­¬ng tr×nh

+ Vßi 1 trong  ch¶y ®­îc bÓ  Vßi 2 trong ch¶y ®­îc bÓ ta cã ph­¬ng tr×nh:

Ta cã hÖ ph­¬ng tr×nh:

 (TM§K)

- V©y vßi 1 ch¶y 1 m×nh sau 2h ®Çy bÓ vßi 2 ch¶y 1 m×nh sau 4h ®Çy bÓ

 

3.Hoạt động vận dụng        

 Nêu lại các dạng toán vừa luyện tập và cách giải.

4. Hoạt động tìm tòi mở rộng

- Ôn các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.

- Bài 38/sgk. Làm các bài tập trong SBT.

                                                                         Hùng Cường, ngày 22 tháng 1 năm

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày soạn: 22/1/                                           Ngày dạy: 30 /1/

Tuần 23.                                                                            

Tiết 43                                                                               

                                                LUYỆN TẬP            

 

I. MỤC TIÊU :

1. Kiến thức: Củng cố các bước giải bài toán bằng cách lập hệ PT

2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng giải toán bằng cách lập hệ phương trình, tập trung vào dạng phép viết số, quan hệ số, chuyển động. HS biết cách phân tích các đại lượng trong bài bằng cách thích hợp, lập được các hệ p.trình và biết cách trình bày bài toán.

3.Thái độ: Tích cực hợp tác tham gia hoạt động học

4. Năng lực, phẩm chất  :

4.1. Năng lực

- Năng lực chung: năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, chủ động sáng tạo

- Năng lực chuyên biệt: HS được rèn năng lực tính toán, năng lực sử dụng ngôn ngữ toán học, năng lực vận dụng                                        

4.2. Phẩm chất: Tự tin, tự chủ, tự lập.

II. CHUẨN BỊ :

1. GV: - Phương tiện: Thước thẳng, phấn màu.

2. HS:  ôn các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình. Bài tập về nhà.

III. CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC:

* Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp, đặt và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm

* Kĩ thuật: Kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật đặt câu hỏi, hỏi đáp, động não,

IV.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

1.Hoạt động khởi động: 

a. Nắm sĩ số:

b. Khởi động: Tổ chức trò chơi truyền quà. GV đưa hộp quà có chứa câu hỏi cả lớp cùng hát một bài. Bạn nào cầm cuối cùng bạn đó trả lời nêu các bước giải bài toán bằng cách lập hệ PT.

2.Hoạt động luyện tập:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS

NỘI DUNG CẦN ĐẠT

* Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp, đặt và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm

* Kĩ thuật: Kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật đặt câu hỏi, hỏi đáp, động não,

* Năng lực: Tự học, hợp tác, tính toán, tự giải quyết vấn đề, giao tiếp

 

Bài 34/sgk

GV yêu cầu 1 HS đọc lớn đề.

Hỏi: trong bài toán này có những đại lượng nào ?

Hãy điền vào bảng phân tích đại lượng, nêu điều kiện của ẩn.

 

Số luống

Số cây/luống

Số cây cả vườn

Ban đầu

x

y

x.y

T.đổi 1

x + 8

y -3

(x + 8)(y - 3)

T.đổi 2

x - 4

y + 2

(x - 4)(y + 2)

 

GV gợi ý: Đề hỏi gì ? Muốn tìm số cây của cả vườn cần biết gì ?

Hãy chọn các điều đó làm ẩn ?

Làm thế nào để tính số cây của cả vườn ?

Dựa vào giả thiết (1) và (2) ta có hệ p.trình nào ?

GV yêu cầu HS trình bày miệng lời giải bài toán.

 

HS §äc ®Ò suy nghÜ lµm bµi tËp 38

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 phút, cử đại diện lên trình bày.

 

1HS lên bảng trình bày lời giải

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 34/sgk

Giải:

Gọi x, y lần lượt là số luống, số cây mỗi luống. x, y  N, x > 4 , y > 3.

Số cây trong cả vườn là:  x.y

Số luống sau khi thay đổi lần 1: x + 8.

Số cây / luống sau khi thay đổi lần 1: y -3.

Số cây cả vườn sau khi thay đổi lần 1:

          ( x + 8 ) ( y -3)

Số cây cả vườn sau khi thay đổi lần 2:

          ( x - 4 ) ( y + 2)

Theo đề bài ta có hệ phương trình:

 ( nhận)

Vậy số cây rau bắp cải trong vườn nhà Lan là   15. 50 = 750 ( cây).

 

 

Bµi tËp 38 SGK:

Gi¶i

- Gäi thêi gian m×nh vßi thø nhÊt ch¶y ®Çy bÓ lµ x(h), m×nh vßi 2 ch¶y ®Çy bÓ lµ y(h) (x,y > 0)

- Trong 1h vßi ch¶y ®­îc  bÓ, vßi 2 ®­îc bÓ.  Trong 1h c¶ 2 vßi ch¶y ®­îc  nªn ta cã ph­¬ng tr×nh  

+ Vßi 1 trong  ch¶y ®­îc bÓ  Vßi 2 trong ch¶y ®­îc bÓ ta cã ph­¬ng tr×nh:

Ta cã hÖ ph­¬ng tr×nh:

 (TM§K)

- Vậy với 1 chảy 1 mình sau 2h đầy bể , vòi 2 chảy một mình sau 4h thì đầy bể

 

3.Hoạt động vận dụng        

 Nêu lại các dạng toán vừa luyện tập và cách giải.

4. Hoạt động tìm tòi mở rộng

- Ôn các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.

- Bài 38/sgk

- Ôn tập chương III: soạn các câu hỏi ôn tập chương /sgk và ghi vào vở học các kiến thức cần nhớ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quí thày cô liên hệ số 0989.832560 (có zalo)

để có trọn bộ cả năm bộ giáo án trên nhé

Description: D:sao khue.PNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TNH

Tải tệp đính kèm

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trường THCS Nhân Đạo có phải là một môi trường học tập và tu dưỡng tốt?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 2

Tổng lượng truy cập: 254281