Tin tức : HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN/

THỂ LỆ Hội thi “Tiếng hát Công đoàn huyện Lý Nhân năm 2018” chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN LÝ NHÂN

BAN TỔ CHỨC

HỘI THI “TIẾNG HÁT CÔNG ĐOÀN”

    

Sè: 01/TL-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 

Lý Nhân, ngày 09 tháng 8 năm 2018

 

THỂ LỆ

Hội thi “Tiếng hát Công đoàn huyện Lý Nhân năm 2018”

chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

 
 

 

 

          Căn cứ kế hoạch số 07/KH-LĐLĐ ngày 25 tháng 7 năm 2018 của Liên đòan Lao động huyện Lý Nhân về việc tổ chức Hội thi “Tiếng hát Công đoàn huyện Lý Nhân năm 2018” chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII. Ban Tổ chức thông báo Thể lệ Hội thi như sau:

          1. Chủ đề   

           - Hội thi “Tiếng hát Công đoàn huyện Lý Nhân năm 2018” chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

          2. Đối tượng tham gia

          - Các thí sinh tham gia Hội thi phải là cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ đang làm việc trong các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn trên địa bàn huyện Lý Nhân.

3. Nội dung và hình thức

3.1. Nội dung

- Ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, giai cấp công nhân lao động. Các tác phẩm tham gia hội thi phải được các cơ quan chức năng cho phép biểu diễn.

- Khuyến khích các cơ quan, đơn vị có tiết mục tự biên, tự diễn độc đáo, sáng tạo có nội dung phù hợp với ngành nghề; ca ngợi truyền thống vẻ vang của huyện, tỉnh, của tổ chức công đoàn.

3.2. Hình thức và thời lượng chương trình

          - Chương trình tham gia Hội thi bằng các hình thức:

          + Hát: Đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca, ca múa, tổ khúc, hợp xướng

          + Múa: Múa đơn, múa đôi, múa tập thể

          + Nhạc: Độc tấu, song tấu, tam tấu, hòa tấu

          + Sân khấu: Kịch, tiểu phẩm

          - Mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia Hội thi xây dựng một chương trình độc lập, thời lượng không quá 7 phút.

          - Nội dung tiết mục bám sát chủ đề, các tiết mục phải biểu diễn trực tiếp, được sử dụng phần nhạc đĩa đệm cho hát, múa; không được hát nhép.

          - Khuyến khích các cơ quan, đơn vị có những loại hình nghệ thuật độc đáo, sáng tạo, dàn dựng công phu, hấp dẫn.

           - Các đơn vị biểu diễn theo thứ tự bốc thăm.

          4. Thời gian và các bước tiến hành

          Hội thi cấp huyện được tổ chức hai giai đoạn:

          - Giai đoạn 1: Tổ chức thi tại 3 cụm:

          + Cụm 1: Thời gian: 7 giờ 30 phút, Ngày 18/8/2018 tại Nhà văn hóa xã Công Lý. Gồm các đơn vị:

TT

Tên đơn vị

Tiết mục đăng ký

Cụm 1: Miền Công Lý

     1.     

Xã Công Lý

Hát, múa phụ họa:

     2.     

THCS Chân Lý

Tốp ca, múa phụ họa: Khúc ca người giáo viên nhân dân

     3.     

TH Đức Lý

Đơn ca, múa phụ họa: Đất nước lời ru

     4.     

MN Đạo Lý

Hoạt cảnh: Cúc ơi

     5.     

TH Chân Lý

Song ca: Trên công trường rộn tiếng ca

     6.     

Xã Nguyên Lý

Đơn ca: Hà Nam đất mẹ anh hùng

     7.     

Phòng GD&ĐT

Tốp ca nam, nữ:

     8.     

MN Công Lý

Múa tập thể: Vui hội mùa

     9.     

MN Chính Lý

Múa đôi: Hồn Sen Việt

 10.     

THCS Nguyên Lý

Hát, múa phụ họa: Bên dòng sông Cái

 11.     

THCS Văn Lý

Đơn ca, múa phụ họa: Áo mới Cà Mau

 12.     

MN Văn Lý

Hát, múa phụ họa: Quê hương tuổi thơ

 13.     

THCS Công Lý

Song ca: Tình ca Tây Bắc

 14.     

THCS Chính Lý

Tốp ca: Vì đàn em thân yêu

 15.     

TH Đạo Lý

Hát, múa phụ họa: Cô giáo về bản

 16.     

MN Hợp Lý

Múa đôi: Dáng Sen

 17.     

MN Đức Lý

Múa đôi: Bức họa đồng quê

 18.     

MN Nguyên Lý

Múa tập thể: Nét Việt

 19.     

MN Chân Lý

Múa tập thể: Chiều lên bản Thượng

         

+ Cụm 2: Thời gian: 13 giờ 30 phút, Ngày 18/8/2018 tại Nhà văn hóa xã Đồng Lý. Gồm các đơn vị:

TT

Tên đơn vị

Tiết mục đăng ký

Cụm 2: Miền Đồng Lý

     1.     

THCS Đồng Lý

Hát, múa: Mái đình làng biển

     2.     

TH Vĩnh Trụ

Tốp ca (hát-múa): Cô gái mở đường

     3.     

MN Đồng Lý

Múa tập thể: Việt Nam quê hương tôi

     4.     

THCS Nam Cao

Đơn ca: Điệu ví dặm là em

     5.     

MN Bắc Lý

Đơn ca, múa phụ họa: Bài ca thống nhất

     6.     

Xã Đồng Lý

Đơn ca: Đất nước lời ru

     7.     

THCS Bắc Lý

Đơn ca: Tấm gương Bác Hồ

     8.     

MN Vĩnh Trụ

Múa tập thể: Em là cô giáo Mầm non

     9.     

TH Bắc Lý

Đơn ca: Ngồi tựa song đào

 10.     

TH Nhân Khang

Đơn ca, múa phụ họa: Những cô gái trên quê hương Quan họ

 11.     

MN Nhân Khang

Múa tập thể: Dáng Sen

 12.     

MN Nhân Chính

Múa tập thể: Mưa trên quê hương

 13.     

TH Nhân Đạo

Múa tập thể: Duyên dáng Việt Nam

 14.     

THCS Nhân Đạo

Đơn ca: Dấu chân phía trước

 15.     

MN Nhân Hưng

Đơn ca: Cô gái Pa-ko

 16.     

THCS Nhân Khang

Đơn ca: Những ánh sao đêm

 17.     

TH Nhân Chính

Múa tập thể: Bên sườn non

 18.     

TH Hợp Lý

Song ca: Bài ca Thống nhất

 

+ Cụm 3: Thời gian: 7 giờ 30 phút, Ngày 19/8/2018 tại Nhà văn hóa xã Nhân Bình. Gồm các đơn vị:

TT

Tên đơn vị

Tiết mục đăng ký

Cụm 3: Miền Nhân Bình

     1.     

Xã Nhân Bình

Đơn ca:

     2.     

Xã Xuân Khê

Hát, múa tạp thể:

     3.     

TH Nhân Bình

Đơn ca: Hà Nam nắng về

     4.     

MN Nhân Nghĩa

Múa tập thể: Lúa mùa duyên thắm

     5.     

MN Hòa Hậu

Múa tập thể: Duyên dáng Việt Nam

     6.     

MN Phú Phúc

Múa đôi: Đất nước tình yêu

     7.     

MN Hiệp Hòa

Múa tập thể: Màu cỏ xanh

     8.     

TH Nhân Hậu

Hát, múa phụ họa: Tiếng trống Pa-ra-nưng

     9.     

THCS Nhân Nghĩa

Tốp ca: Thẳng hướng tương lai

 10.     

THCS Nhân Bình

Hát, múa: Bóng cây Kơ-nia

 11.     

TH Nhân Thịnh

Đơn ca: Những ánh sao đêm

 12.     

TH Nhân Nghĩa

Đơn ca, múa phụ họa: Tổ quốc gọi tên mình

 13.     

MN Xuân Khê

Múa: Sen Việt

 14.     

MN Nhân Thịnh

Hát, múa phụ họa: Nổi lửa lên em

 15.     

MN Nhân Mỹ

Múa: Xinh tươi Việt Nam

 16.     

MN Tiến Thắng

Múa đôi: Duyên dáng Việt Nam

 17.     

TH Nhân Hòa

Song ca: Những bông hoa trong vườn Bác

 18.     

TH Phú Phúc

Múa tập thể: Một thoáng quê hương

 19.     

TH Nguyên Lý

Đơn ca, múa phụ họa: Mái đình làng biển

 20.     

TH Xuân Khê

Múa tập thể: Thu sang

 21.     

MN Nhân Bình

Đơn ca, múa phụ họa: Ngồi tựa mạn thuyền

 

          * Mời các đồng chí trưởng đoàn các đơn vị đúng 8 giờ ngày 17/8/2018 (sáng Thứ 6) họp Trưởng đoàn và bốc thăm thứ tự biểu diễn. Địa điểm họp: tại Hội trường huyện Lý Nhân (tầng 2).

 

          - Giai đoạn 2: Ban Tổ chức lựa chọn các tiết mục xuất sắc của các cơ quan, đơn vị về tham gia Hội thi cấp huyện dự kiến tổ chức ngày 25,26/8/2018. Địa điểm: Tại Hội trường UBND huyện Lý Nhân.

Ban Tổ chức lựa chọn các tiết mục đạt giải cao tại Hội thi cấp huyện tham gia Hội thi “Tiếng hát Công đoàn tỉnh Hà Nam” chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023 (ngày tổ chức sẽ có thông báo sau).

          5. Phương thức chấm điểm: Thang điểm 15

- Đúng chủ đề: 02 điểm

- Hát đúng nhạc (cao độ, trường độ), thể hiện được sắc thái tình cảm của tác phẩm; các tiết mục múa, nhạc, kịch, tiểu phẩm có tính nghệ thuật cao, hấp dẫn, lôi cuốn: 06 điểm

- Chương trình được dàn dựng công phu, có múa phụ họa, phối bè... kết hợp biểu diễn nhuần nhuyễn, đạt chất lượng nghệ thuật: 04 điểm

- Hóa phục trang, đạo cụ, đẹp, phù hợp với nội dung tác phẩm: 02 điểm

- Đảm bảo thời gian: 01 điểm

6. Ban Giám khảo, Thư ký hội thi

- Ban Giám khảo: Gồm 05 thành viên (có Quyết định thành lập).

- Thư ký: 01 thành viên (có Quyết định)

- Cách thức chấm điểm: Các giám khảo chấm điểm riêng, độc lập theo phiếu điểm in sẵn của Ban Tổ chức, đảm bảo tính khách quan và chính xác theo các tiêu chí được quy định trong Thể lệ. Điểm chính thức của mỗi chương trình là điểm trung bình cộng của các thành viên Ban Giám khảo.

Thành viên Ban Giám khảo không tham gia chấm điểm tiết mục đơn vị mình biểu diễn (nếu có).

7. Cơ cấu giải thưởng

          Căn cứ kết quả hội thi cấp huyện, Ban tổ chức trao giải cho các cơ quan, đơn vị có tiết mục xuất sắc.

          - Cơ cấu giải: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 02 giải Ba, 06 giải Khuyến khích.

          - Giá trị giải thưởng:

          + Giải Nhất:                     3.000.000đ

          + Giải Nhì:                      2.000.000đ

          + Giải Ba:                        1.000.000đ

          + Giải Khuyến khích:          500.000đ

          Trên đây là Thể lệ Hội thi “Tiếng hát Công đoàn huyện Lý Nhân năm 2018”, Ban Tổ chức đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp căn cứ Thể lệ này để tổ chức thực hiện ./.

Nơi nhận:

- Thường trực LĐLĐ tỉnh;

- Thường trực Huyện ủy;           (để báo cáo)

- BTV LĐLĐ huyện;

- Các CĐCS; (để thực hiện)

- Lưu: LĐLĐ.

TM. BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

Nguyễn Văn Hùng

CHỦ TỊCH LĐLĐ HUYỆN

 

TNH

Tải tệp đính kèm

Các tin khác

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trường THCS Nhân Đạo có phải là một môi trường học tập và tu dưỡng tốt?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 3

Hôm nay: 101

Tổng lượng truy cập: 256093