Tin tức : HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN/

DANH SÁCH VĐV DỰ THI GIẢI BÓNG CHUYỀN HƠI NGÀNH GD LÝ NHÂN - NĂM 2018

       LĐLĐ HUYỆN LÝ NHÂN                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     

 CĐCS NGÀNH GD XÃ NHÂN ĐẠO                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                         

              Số:  01 /ĐK-NGD                                           Nhân Đạo, ngày 01 tháng 11 năm 2018

ĐĂNG KÝ

Tham gia Giải bóng chuyền hơi dành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên

ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân năm 2018

 

 - Tên đơn vị:  Ngành GD xã Nhân Đạo

- Họ và tên, chức vụ, đơn vị trưởng đoàn:  Trương Ngọc Huỳnh- Chủ tịch CĐCS trường THCS Nhân Đạo.

- Số điện thoại trưởng đoàn:  0989925680.

- Họ và tên huấn luyện viên:  Bùi Mạnh Hùng.

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Giới tính

Ghi chú

1

Lương Quốc Hoàn

Hiệu trưởng Trường THCS Nhân Đạo

Nam

Đội trưởng

2

Bùi Mạnh Hùng

GV Trường THCS Nhân Đạo

Nam

HLV

3

Nguyễn Quang Huy

TTCM Trường THCS Nhân Đạo

Nam

 

4

Nguyễn Văn Đức

TPCM Trường THCS Nhân Đạo

Nam

 

5

Trần Minh Tâm

GV Trường THCS Nhân Đạo

Nam

 

6

Nguyễn Thành Trung

GV Trường THCS Nhân Đạo

Nam

 

7

Nguyễn Văn Giang

TTCM Trường THCS Nhân Đạo

Nam

 

8

Trương Ngọc Huỳnh

Hiệu Phó Trường THCS Nhân Đạo

Nam

 

9

Nguyễn Đông Sang

GV Trường TH Nhân Đạo

Nam

 

10

Nguyễn Minh Đức

 GV Trường TH Nhân Đạo

Nam

 

 

Nơi nhận:                                                                                 TRƯỞNG ĐOÀN

- LĐLĐ huyện (để b/c);                         

- Các trường có VĐV tham gia;

- Các VĐV tham gia;

- Lưu: VT.

                                                                          Chủ Tịch CĐCS Trường THCS Nhân Đạo

                                                                                        Trương Ngọc Huỳnh

 

TNH

Tải tệp đính kèm

Các tin khác

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trường THCS Nhân Đạo có phải là một môi trường học tập và tu dưỡng tốt?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 3

Hôm nay: 101

Tổng lượng truy cập: 256093