Tin tức : HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN/

DANH SÁCH Công đoàn cơ sở vững mạnh, năm học 2017 - 2018

LĐLĐ TỈNH HÀ NAM

LĐLĐ HUYỆN LÝ NHÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

DANH SÁCH

Công đoàn cơ sở vững mạnh, năm học 2017 - 2018

(Kèm theo Quyết định số 14/QĐ-LĐLĐ ngày 18/7/2018 của Ban Thường vụ

Liên đoàn Lao động huyện Lý Nhân)

      

1. Cấp Mầm non (20 CĐCS)

 1. Mầm non xã Văn Lý;
 2. Mầm non xã Đồng Lý;
 3. Mầm non xã Xuân Khê;
 4. Mầm non xã Bắc Lý;
 5. Mầm non xã Chân Lý;
 6. Mầm non xã Nhân Mỹ;
 7. Mầm non xã Nhân Khang;
 8. Mầm non xã Nguyên Lý.
 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
 9. Mầm non xã Đạo Lý;
 10.  Mầm non xã Nhân Chính;
 11.  Mầm non xã Phú Phúc;
 12.  Mầm non xã Nhân Thịnh;
 13.  Mầm non xã Nhân Nghĩa;
 14.  Mầm non xã Hợp Lý;
 15.  Mầm non xã Chính Lý;
 16.  Mầm non xã Công Lý;
 17.  Mầm non xã Hoà Hậu;
 18.  Mầm non xã Nhân Bình;
 19.  Mầm non xã Hiệp Hòa;
 20.  Mầm non xã Đức Lý.

2. Cấp Tiểu học (18 CĐCS)

 1. Tiểu học xã Nguyên Lý;
 2. Tiểu học xã Chân Lý;
 3. Tiểu học Nhân Hậu;
 4. Tiểu học xã Nhân Nghĩa;
 5. Tiểu học xã Nhân Chính;
 6. Tiểu học xã Nhân Khang;
 7. Tiểu học thị trấn Vĩnh Trụ;
 8. Tiểu học xã Đức Lý;
 9. Tiểu học xã Nhân Thịnh;
 10.  Tiểu học xã Phú Phúc;
 11.  Tiểu học xã Xuân Khê.
 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
 9.  
 10.  
 11.  
 12.  Tiểu học xã Nhân Hưng;
 13.  Tiểu học xã Nhân Hòa;
 14.  Tiểu học xã Nhân Bình;
 15.  Tiểu học xã Đồng Lý;
 16.  Tiểu học xã Nhân Đạo;
 17.  Tiểu học xã Nhân Mỹ;
 18.  Tiểu học xã Đạo Lý.

3. Cấp THCS (13 CĐCS)

 1. THCS Nam Cao;
 2. THCS Đồng Lý;
 3. THCS Nhân Chính;
 4. THCS Nhân Nghĩa;
 5. THCS Chân Lý;
 6. THCS Bắc Lý;
 7. THCS Nhân Hậu.
 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8. THCS Hợp Lý;
 9. THCS Vĩnh Trụ;
 10.  THCS Phú Phúc;
 11.  THCS Nhân Khang;
 12.  THCS Nhân Mỹ;
 13.  THCS Nhân Đạo.

4. CĐCS Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Nhân

CĐCS vững mạnh xuất sắc

5. Tổng hợp chung: 52 CĐCS vững mạnh.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

thcsnhandao

Tải tệp đính kèm

Các tin khác

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trường THCS Nhân Đạo có phải là một môi trường học tập và tu dưỡng tốt?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 3

Hôm nay: 101

Tổng lượng truy cập: 256093