Tin tức : KẾ HOẠCH, BÁO CÁO NHÀ TRƯỜNG/

BÁO CÁO HĐNGLL( 2018-2019)

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG THCS NHÂN ĐẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:    /BC-NGLL

          Nhân Đạo, ngày 08 tháng 01 năm 2019

 

BÁO CÁO

Sơ kết thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, công tác học sinh và

y tế trường học học kì I, năm học 2018-2019

 

Kính gửi: Phòng GD&ĐT Lý Nhân.

 

Căn cứ Hướng dẫn số 1492 /SGDĐT-CTTT ngày 10/9/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất và y tế trường học năm học 2018-2019;

         Căn cứ Hướng dẫn số: 800/PGDĐT-NGLL ngày 18/9/2018 của Phòng Giáo dục và Đào Tạo huyện Lý Nhân về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên, giáo dục thể chất và y tế trường học năm học 2018-2019;

Căn cứ kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác học sinh, hoạt động ngoài giờ lên lớp và y tế trường học năm học 2018-2019, tình hình thực tế của địa phương và nhà trường, trường THCS Nhân Đạo xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, giáo dục thể chất và y tế trường học kì I,năm học 2018-2019, như sau:

1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

       - Nhà trường đã chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII. Nêu cao trách nhiệm gương mẫu của đảng viên, giáo viên, cán bộ; ®ề ra những nội dung phù hợp với đối tượng là học sinh. Giới thiệu rộng rãi trang thông tin về Chủ tịch Hồ Chí Minh (http://www.hochiminh.vn) tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh để nghiên cứu, tham khảo học tập và làm theo lời Bác. Tổ chức học tập và tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động; gắn với chương trình, kế hoạch công tác của từng cá nhân, đơn vị như tham gia cuộc thi viết về những tấm gương nhà giáo Việt Nam, thi viết về những tấm gương làm theo Bác, đăng ký 2-3 nội dung trong 27 tự diễn biến, tự chuyển hóa, biểu hiện suy thoái đạo đức lối sống thực hiện trong năm học.

   - Hiệu trưởng ra Quyết định kiện toàn bộ phận tư vấn tâm lý cho học sinh (thành phần gồm: Hiệu trưởng làm trưởng ban, Giáo viên TPT đội làm phó ban, các GVCN lớp và GV dạy môn GDCD là các ủy viên); xây dựng kế hoạch hoạt động hiệu quả trong trường về tư vấn tâm lý học sinh. Tăng cường và vận dụng linh hoạt sáng tạo hiệu quả các hình thức đối thoại, tuyên truyền tư vấn phương pháp, kỹ thuật giao tiếp, ứng xử,….

- Tuyên truyền, khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” lần V – 2018 (Trang Web Cuộc thi http://hocvalamtheobac.vn); cập nhật, theo dõi Thể lệ cuộc thi và thời gian tổ chức thi để đăng ký dự thi kịp thời (http://www.moet.edu.vn).

Ngay từ đầu năm học, thực hiện giảng dạy thiết thực bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học và những bài học về đạo đức lối sống dành cho học sinh” theo Công văn số 889/PGDĐT-NGLL ngày 13/12/2016 của Phòng GD&ĐT huyện.

 - Tăng cường công tác nắm bắt tình hình chính trị, tư tưởng trong học sinh. Chủ động phát hiện, phối hợp xử lý các vấn đề phức tạp về chính trị, tư tưởng liên quan đến an ninh chính trị xảy ra trong nhà trường. Tổ chức hiệu quả hoạt động đối thoại giữa lãnh đạo trường, cán bộ, nhà giáo với học sinh để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và xử lý kịp thời những vấn đề khó khăn, bức xúc trong học sinh.

2. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống

        - Nhà trường tiếp tục triển khai kế hoạch tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020, chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020  theo các văn bản hướng dẫn của ngành.

          - Thực hiện đúng chế độ chính sách cho giáo viên Tổng phụ trách đội theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ GD&ĐT; Thông tư Liên tịch số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, tổ chức cho học sinh thi phiếu điểm tốt dịp 20/11. Tiếp tục triển khai việc đưa các nội dung về xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực thành các hoạt động thường xuyên trong nhà trường; duy tr× tốt 5/5 nội dung của phong trào, tiếp tục nâng cao chất lượng các nội dung để đạt mức tèt hơn, tổ chức cho học sinh tham gia đóng góp sách báo tài liệu xây dựng thư viện. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của thư viện tiên tiến.

- Tăng cường công tác giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống cho HSSV theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/2/2014 của Bộ GDĐT về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa cho thanh, thiếu niên trong trường học với những nội dung, hình thức phù hợp, hiệu quả. Triển khai cho 100% học sinh đăng ký mua tài liệu giáo dục kỹ năng sống.

- Tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục HS (theo Chỉ thị số 71/2008/CT-BGDĐT ngày 23/12/2008 của Bộ GDĐT). Chủ động phối hợp với các ban ngành đoàn thể (Công an, Mặt trận Tổ quốc, Hội cựu Chiến binh, Hội Khuyến học, Hội Phụ nữ, Ban đại diện CMHS và các tổ chức có liên quan) để giáo dục học sinh ở trong và ngoài nhà trường; chăm sóc bảo vệ sước khỏe, phòng chống tai nạn, thương tích, bảo đảm an toàn cho trẻ em. Nâng cao trách nhiệm, phát huy tiềm năng giáo dục của các tổ chức, đoàn thể trong trường: Tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Đội thiếu niên trong việc giáo dục đạo đức pháp luật cho học sinh.

- Phối hợp với BCH Đoàn xã tổ chức chăm sóc, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn xã, tổ chức lao động công ích gắn với chủ đề chào mừng các ngày lễ, ngày kỉ niệm có ý nghĩa. Phối hợp với Ban quản lý di tích Đền Trần Thương Chương tổ chức cho học sinh tìm hiểu di tích.

 -Tham gia các hoạt động của Lễ phát lương Đức thánh Trần, Lễ hội Đền Trần Thương: Thả đền hoa đăng, đánh trống hội, dọn vệ sinh khuôn viên Đền trần và đường trục xã.

- Tham gia thi hội thi " Em yêu lịch sử quê hương em" của huyện Lý nhân năm 2018, đạt giải ba toàn đoàn.

- Tham gia hoạt động Tết trống cây điểm của Huyện nhân dịp Tết nguyên đán Kỉ Hợi 2019.

        - Tổ chức các hoạt động thi cắm hoa, làm báo tường, hoạt động ngoài giờ lên lớp. Học sinh thực hiện bài múa tập thể, bài thể dục, võ cổ truyền và các trò chơi dân gian theo lịch hàng tuần.

- Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong trường học theo tinh thần Công văn số 282/BGDĐT-CTHSSV ngày 25/01/2017 của Bộ GDĐT.

Xây dựng và thực hành Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trên cơ sở Điều lệ nhà trường, tăng cường công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua các hoạt động giáo dục nội ngoại khóa.

- Tăng cường công tác tuyên dương, vinh danh các tấm gương HS tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh; HS nghèo vượt khó, tham gia tích cực công tác xã hội, tình nguyện 

- Tiếp tục triển khai Đề án “Thông tin, truyền thông về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trong trường học giai đoạn 2013 - 2020” theo Quyết định số 329/QĐ-BGDĐT ngày 25/01/2014 của Bộ GDĐT.

- Triến khai cho 100% học sinh tham gia cuộc thi Giao thông học đường, "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" trực tuyến góp phần giáo dục và nâng cao ý thức tham gia giao thông cho học sinh. 

- Kịp thời tiếp nhận, cập nhật, khai thác thông tin liên quan đến các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, tin bài về các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống văn hóa; các tấm gương người tốt - việc tốt trong HS trên Cổng Thông tin của Bộ GDĐT, Sở GD&ĐT và Phòng GD&ĐT Lý Nhân. 

3. Công tác quản lý học sinh

        - Nhà trường đã quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 80/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường.

Chỉ đạo các tổ chức cá nhân trong trường, phối hợp với đoàn thể địa phương và các cơ quan chức năng đảm bảo an ninh, trật tự trường học, phòng chống âm mưu kích động, lôi kéo học sinh tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện hiệu quả công tác quản lý, tuyên truyền giáo dục và phối hợp ngăn chặn hiệu quả tình trạng học sinh đánh nhau ở trong và ngoài trường học; xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực, xâm hoại trẻ em trong trường học.

- Quán triệt và triển khai tốt công tác giáo dục kiến thức an toàn giao thông cho học sinh ngay từ đầu năm học mới theo Chương trình số 235/CTPH/UBATGTQG-BGDĐT ngày 05/8/2013 giữa Ủy ban An toàn giao thông quốc gia với Bộ GD&ĐT về tăng cường công tác giáo dục An toàn giao thông trong trường học giai đoạn 2013-2018; Kế hoạch số 604/PGDĐT-NGLL ngày 22/8/2016 về việc triển khai công tác đảm bảo trật tự, ATGT trong ngành giáo dục giai đoạn 2016-2020; Công văn số 708/PGDĐT-NGLL ngày 12/9/2017 về triển khai công tác ATGT năm học 2018-2019 của Phòng GD&ĐT Lý Nhân. Tổ chức tưởng niệm nạn nhân tai nạn giao thông; ký cam kết với gia đình và học sinh với nhà trường về việc chấp hành quy định an toàn giao thông, phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực cổng trường, không để xảy ra ùn tắc giao thông. Chỉ đạo giáo viên tổng phụ trách Đội và giáo viên chủ nhiệm lớp tổ chức cho học sinh tham gia cuộc thi Giao thông học đường trên internet với 78 học sinh tham gia theo thể lệ cuộc thi.

- Thực hiện tốt chỉ đạo của cấp trên về giáo dục, quán triệt học sinh không vi phạm tai, tệ nạn xã hội, không đốt pháo trong dịp tết nguyên đán Kỷ Hợi.

 - Nhà trường đã xây dựng kế hoạch thực hiện công tác quản lý học sinh cụ thể trong năm học 2018-2019 theo các văn bản hướng dẫn của Phòng GD&ĐT.

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 1537/CT-BGDĐT ngày 05/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 26/2009/TT-BGDĐT ngày 30/9/2009; Công văn số 1325/SGDĐT-CNTT&CTHSSV ngày 13/9/2013 của Sở GD&ĐT về việc tổ chức mặc đồng phục của học sinh; Công văn số 1064/GDĐT-NGLL ngày 17/9/2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân.

4. Công tác Y tế trường học

        - Nhà trường tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật về công tác y tế trường học, tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

 + Triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 93/CTr-BYT-BGDĐT ngày 16/11/2012 của Bộ Y tế và Bộ GD&ĐT về bảo vệ, giáo dục và chăm sóc sức khỏe trẻ em, HSSV trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, giai đoạn 2012-2020.

 + Xây dựng kế hoạch công tác y tế trường học, công tác chữ thập đỏ ngay từ đầu năm học theo Quy định về hoạt động y tế trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Quyết định số 73/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quy định về hoạt động y tế trong các cơ sở giáo dục mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 58/2008/QD-BGDDT ngày 17/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  + Thành lập Ban chấp hành Chi hội Chữ thập đỏ trường học. Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ xã tổ chức hiệu quả, phát triển các hình thức hoạt động Chữ thập đỏ trong trường học theo tinh thần Thông tư 07/2014/TT-BGD&ĐT ngày 14/3/2014 của Bộ GD&ĐT và hướng dẫn của Hội Chữ thập đỏ huyện, tỉnh.

  + Phân công, bố trí 01 nhân viên có năng lực kiêm nhiệm công tác tế trường học (là đ/c nhân nhân Kế toán), phân công cán bộ quản lý phụ trách, chịu trách nhiệm chính trong công tác này.

  + Bố trí có 1 phòng Y tế riêng diện tích 20m2 ; trang thiết bị, cơ số thuốc tối thiểu; sổ theo dõi sức khoẻ của học sinh, sổ cẩp phát thuốc,... theo quy định. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Phòng GD&ĐT và Trung tâm  tế huyện, phối hợp tốt với Trạm y tế xã tổ chức khám sức khoẻ định kỳ lần 1 cho học sinh toàn trường và tiêm vắc xin AT mũi 1 cho học sinh nữ lớp 9 đảm bảo đủ số lượng và an toàn tuyệt đối. Đảm bảo mỗi học sinh có 1 sổ theo dõi sức khỏe và được quản ý theo quy định.

  + Thực hiện Thông tư số 14/2007/TT-BTC ngày 08/3/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện công tác y tế trường học: Thực hiện nghiêm túc việc quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh theo quy định. Thực hiện tốt các nội dung theo Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 03/9/2014, ban hành quy chế phối hợp trong công tác thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

- Phối hợp tốt với Trạm y tế xã tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống các dịch, bệnh, tật trong trường học (cúm A H1N1, cúm A H5N1, cúm AH7N9 và các chủng vi rut cúm gia cầm lây sang người, tay chân miệng, sởi-rubella, AT, sốt xuất huyết, lao, nha học đường, mắt học đường, cong vẹo cột sống, sốt rét giun sán, và các dịch bệnh mới xuất hiện).

- Thực hiện các quy định về vệ sinh trường học, nước sạch và vệ sinh môi trường, đảm bảo dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

  + Tổ chức thực hiện các quy định về vệ sinh trường học, nước sạch và vệ sinh môi trường thực hiện việc bảo quản, tiêu hủy hóa chất, chất thải sau thí nghiệm đúng quy trình quy định về vệ sinh môi trường; đảm bảo dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm­.

  + Xây dựng trường học nâng cao sức khỏe, đảm bảo môi trường nhà trường sạch, đẹp và an toàn.

- Thực hiện giảng dạy giáo dục ngoài giờ lên lớp, tuyên truyền về giáo dục sức khỏe, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, công tác bảo hiểm y tế học sinh bắt buộc; giáo dục dân số, giáo dục giới tính, sức khoẻ sinh sản vị thành niên, phòng chống HIV/AIDS; giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, tổ chức các hoạt động liên quan đến công tác truyền thông chăm sóc sức khỏe học sinh.

- Nhà trường thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về công tác y tế trường học theo sự chỉ đạo.

5. Ưu điểm và tồn tại.

* Ưu điểm: Nhà trường thực hiện đầy đủ kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ công tác học sinh, hoạt động ngoại khóa, hoạt động Đội và y tế học đường theo chỉ đạo của cấp trên, có đủ hồ sơ, minh chứng, sổ sách theo quy định

* Tồn tại: Cơ sơ vật chất còn có những thiếu thốn, khó khăn trong các hoạt động dạy học, GDNGLL.

Trường THCS Nhân Đạo trân trọng báo cáo!

 

Nơi nhận:                                                                  

- Phòng GD-ĐT;                 (để báo cáo);

- CB phụ trách y tế, thành viên BCH CTĐ;  

  Giáo viên dạy TD, TPT, Bí thư đoàn;             (để kiểm điểm);

- Trưởng các tổ chuyên môn, đoàn thể;

- Lưu: VT.

 

KT. HiÖu tr­ëng

     PHÓ HiÖu tr­ëng

 

 

 

 

 

 Trương Ngọc Huỳnh

 

TNH

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trường THCS Nhân Đạo có phải là một môi trường học tập và tu dưỡng tốt?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 6

Hôm nay: 150

Tổng lượng truy cập: 236172