Tin tức : PCCM-THỜI KHÓA BIỂU/

PCCM Lần 3- 18-19

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN   BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2018 - 2019
TRƯỜNG THCS NHÂN ĐẠO   Tổ khoa học tự nhiên - Từ tuần 6
                   
TT Họ và tên Ngày sinh GVG cấp  Trình độ       CM Phân công giảng dạy ( môn, lớp, số tiết/ lớp) Số tiết thực dạy Công tác kiêm nhiệm T.Số giờ Ký Tên
1 Trương Ngọc Huỳnh   X ĐHSP Toán Toán 7A(4), TC Toán 7A(1) 5 PC, HĐ3, LĐVS, CTCĐ    
2 Nguyễn Quang Huy 03/03/1981 X     ĐHSP          Toán - Tin Toán 6B(4), Toán 9A(4), TC Toán 6B(1), TC Toán 9A(1) 10 CN 9A (4,5), BD Toán 9(1), BD Lý 8 (2), Tổ trưởng(3) 20,5  
3 Trần Minh Tâm 03/06/1977 X ĐHSP Sinh Hóa 8 (4), Hóa 9 (2) 6 BD Hóa 8,9 (3),Phụ trách GDTX(6) 15  
4 Nguyễn Văn Đức 20/08/1983 X ĐHSP Toán Toán 6A(4), Toán 8A(4), TC Toán 6A (1), TC Toán 8A(1) 10 TPT Đội (4,5), BD Toán 6,8(4) 18,5  
5 Nguyễn Thị Thùy 29/10/1991      ĐHSP         Toán Toán 7B(4), Toán 8B(4), TC Toán 7B(1), TC Toán 8B(1) 10 CN 7B(4,5), BD Toán 7(2), CNTT (2), Thư ký(2) 20,5  
6 Bùi Mạnh Hùng 02/12/1983 X   ĐHSP  TDTT Thể dục 6,7,8,9 (14) 14 BD Thể dục (3), Thanh tra (2), Bí thư Đoàn(2) 21  
7 Trần Thị Thanh Nhàn 22/09/1976 X ĐHSP Công nghệ Công nghệ 6(4), Công nghệ 7(3), Công nghệ 8(3), Công nghệ 9(1), Nhạc 6(2) 13 CN 6A(4,5) 17,5  
8 Nguyễn Thành Trung 18/12/1985 X ĐHSP Sinh Sinh 6,7,8,9 (14), MT 9(0,5), 14,5 BD Sinh 8,9(3) 17,5  
9 Nguyễn Thị Lan  27/08/1981 X ĐHSP Ly Lý 6(2), Lý 7(2), Lý 8(2), Lý 9(2) 8 TPT Đội (4,5), BD Lý 8,9(3), Lý mạng 9(1) 16,5  
10 Nguyễn Hữu Thọ 01/07/1982 x ĐHSP Toán MT8,MT7A 3   3  
11 Nguyễn Ngọc Hà 1987 x ĐHSP Toán MT6, MT 7B 3   3  
          Nhân Đạo, ngày 21 tháng 09 năm 2018  
  TỔ TRƯỞNG       KT.HIỆU TRƯỞNG  
          PHÓ HIỆU TRƯỞNG  
                   
  Nguyễn Quang Huy       Trương Ngọc Huỳnh  
PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN   BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2018 - 2019
TRƯỜNG THCS NHÂN ĐẠO   Tổ khoa học xã hội - Từ tuần 6
                   
TT Họ và tên Ngày sinh GVG cấp  Trình độ CM Môn được phân công giảng dạy Số tiết thực dạy Công tác kiêm nhiệm T.Số giờ Ký Tên
1 Lương Quốc Hoàn 27/10/1978 X ĐHSP Sử Phụ trách chung, TC, CSVC, CM, Hướng nghiệp   Bí thư chi bộ    
2 Nguyễn Văn Giang 18/09/1979 X ĐHSP Địa Văn 8B(4), TC Văn 8B(1), Địa 6,7A,8,9(8,5) 13,5 BD Địa 8,9 (3), TT(3) 19,5  
3 Nguyễn Thị Kim Thoa 19/12/1976 X ĐHSP Anh Anh 6,8,9(15) 15 BD Anh 6,7,8,9 (7) 22  
4 Phan Thị Ngoan 22/02/1986 X ĐHSP Văn Văn 9A (5), TC Văn 9A (1), Văn 7A(4), TC Văn 7A(1), CD 9A(1)  12 BD văn 7,9 (3), CN 7A (4,5) 19,5  
5 Chu Thị Thu Hương 07/01/1983 X ĐHSP Văn Văn 8A (4), Văn 6B(4), TC Văn 8A(1), TC Văn 6AB(2), Sử 6,8 (2);  13 CN 8A(4,5), BD văn 8 (2) 19,5  
6 Bùi Thị Mẫn 17/09/1988 X ĐHSP Văn - Sử Văn 6A(4), Văn 7B(4), Sử 7(2), TC Văn 7B(1), Địa 7B(2). 13 CN 6A (4,5), BD Văn 6 (2) 19,5  
7 Vũ Thị Mỹ Lệ 22/08/1983 X ĐHSP Sử CD 6,7,8,(6), Sử 9A (1,5), Sử 8(3),   Nhạc 9A(0,5) 11 Sử 8(2), BD Sử 9(1), CN 8B(4,5) 19  
8 Nguyễn Thị Thu Hằng 13/11/1976 x ĐHSP Anh Anh 7 (6) 6   6  
9 Nguyễn Ngọc Long 01/01/1976 x CĐSP Nhạc Nhạc 7,8 (4) 4   4  
          Nhân Đạo, ngày 21 tháng 09 năm 2018  
  TỔ TRƯỞNG       KT.HIỆU TRƯỞNG  
          PHÓ HIỆU TRƯỞNG  
                   
                   
                   
                   
  Nguyễn Văn Giang     Trương Ngọc Huỳnh  
                   

TNH

Tải tệp đính kèm

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trường THCS Nhân Đạo có phải là một môi trường học tập và tu dưỡng tốt?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 2

Hôm nay: 73

Tổng lượng truy cập: 236356