Tin tức : PCCM-THỜI KHÓA BIỂU/

TKB DẠY BÙ HKI (2018-2019)

Trường THCS Đạo Lý          
THỜI KHOÁ BIỀU DẠY BÙ HKI- NĂM HỌC 2018-2019  (Tuần 20 - Buổi chiều)
Thứ Tiết 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A
Thứ 2 (31/1) 1 Không dạy bù thứ 2 
2
3
Thứ3  (1/1)         1 Không dạy bù thứ 3
2
3
4
Thứ4   (2/1) 1 Không dạy bù thứ 4
2
3
4
Thứ5  (3/1) 1 Không dạy bù thứ  5
2
3
Thứ6   (4/1) 1 Sử - Hương            
2 Sinh- Trung            
3 Sinh- Trung            
4              
               
Thứ7 (5/1) 1 Sinh- Trung            
2 TCV- Hương            
3 SỬ- Hương            
4              
5              
                 
  Đạo Lý,ngày 02/1/2018
KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
   
   
Trương Ngọc Huỳnh

TNH

Tải tệp đính kèm

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trường THCS Nhân Đạo có phải là một môi trường học tập và tu dưỡng tốt?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 3

Hôm nay: 99

Tổng lượng truy cập: 235985