Tin tức : HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN/

KẾ HOẠCH DH MÔN SINH THEO HƯỚNG PTPC, NL

KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN SINH HỌC - SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỤM II, NĂM HỌC 2018-2019

GV : Trần Minh Tâm

Đơn vị : Trường THCS Nhân Đạo

 

Tiết 16 - Bài 16    TUẦN HOÀN MÁU VÀ L­ƯU THÔNG BẠCH HUYẾT

 

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Học sinh nắm được cấu tạo hệ tuần hoàn và vai trò của chúng

- Học sinh nắm được cấu tạo hệ bạch huyết và vai trò của chúng

- Trình bày đư­ợc sơ đồ vận chuyển máu và bạch huyết trong cơ thể.

2. Kĩ năng:

 - Học sinh quan sát tranh hình phát hiện kiến thức.

 - Vẽ sơ đồ tuần hoàn máu.

3. Thái độ:

 - GD ý thức bảo vệ tim, tránh tác động mạnh vào tim.

4.Năng lực phát triển trong bài

  -  Năng lực tự học, tư duy, phân tích tổng hợp, giải quyết vấn đề.

  -  Năng lực hợp tác.

  -  Năng lực sử dụng ngôn ngữ, giao tiếp.

  - Năng lực vận dụng kiến thức vào trong cuộc sống

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 - GV: Tranh “Sơ đồ cấu tạo hệ tuần hoàn máu”

 - Phiếu học tập : Sơ đồ đường đi của máu và bạch huyết

III. PH­ƯƠNG PHÁP:

 - Nêu và giải quyết vấn đề, hoạt động nhóm, vấn đáp.

IV. TỔ CHỨC DẠY HỌC:

 

A. Khởi động (5 phút)

 -Mục tiêu: Gắn kết mạch kiến thức bài cũ với bài học mới, tạo hứng thú cho HS khi tìm hiểu về hệ tuần hoàn của ng­ười.

 -Cách tiến hàmh : Gv nêu câu hỏi

+Đông máu có vai trò gì ? Trình bày cơ chế đông máu?

-Gv đặt vấn đề :“Hệ tuần hoàn có vai trò vận chuyển khí và các chất dinh

d­ưỡng đến khắp tế bào cơ thể. Vậy hệ tuần hoàn có cấu tạo và l­ưu thông trong mạch nh­ư thế nào?”.

B. Hình thành kiến thức ( 32 phút)

  -   Mục tiờu: + Trình bày đư­ợc sơ đồ vận chuyển máu trong cơ thể.

                      + Vẽ sơ đồ tuần hoàn máu.

              + Trình bày đư­ợc sơ đồ vận chuyển bạch huyết trong cơ thể.

  • Phương thức thực hiện: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm.
  • Sản phẩm hoạt động:  + Hoạt động nhóm:  Mô tả đ­ường đi của máu trong vòng tuần hoàn nhỏ và trong vòng tuần hoàn lớn? Phân biệt vai trò chủ yếu của tim và hệ mạch trong sự tuần hoàn máu? Nhận xét về vai trò của hệ tuần hoàn máu?

     + Hoạt động nhóm : Mô tả đ­ường đi của bạch huyết trong phân hệ lớn?  Mô tả đ­ường đi của bạch huyết trong phân hệ nhỏ? Nhận xét về vai trò của hệ bạch huyết?

  • Phương án kiểm tra, đánh giá: Đánh giá bằng quan sát, nhận xét, sản phẩm của nhóm, hoạt động cá nhân và cặp đôi bằng hình thức học sinh đánh giá học sinh; giáo viên đánh giá học sinh; học sinh tự đánh giá.
  • Tiến trình hoạt động:

 

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của HS

Nội dung

Hoạt động 1 (16 phút)   Tìm hiểu về hệ tuần hoàn máu

 

 

  • GV yêu cầu HS quan sát hình 16.1 SGK/51. 
  • GV nêu câu hỏi, yêu cầu HS hoạt động cá nhân

+Hệ tuần hoàn gồm những thành phần nào?

+Cấu tạo của mỗi thành phần đó nh­ư thế nào?

 

- Cá nhân HS lên nêu kết quả chú thích tại hình

- GV cho các HS khác nhận xét;  sau đó chốt kiến thức đúng.

 

-GV nhận xét câu trả lời của HS và l­ưu ý cho HS:

+Với tim: Nửa phải chứa máu đỏ thẫm (màu xanh), nửa trái chứa máu đỏ tư­ơi (màu đỏ).

+Hệ mạch: Không phải màu xanh là tĩnh mạch, màu đỏ là máu động mạch.

 

 

 

 

GV: Yêu cầu HS hoạt động nhóm, trả lời câu hỏi  (Phiếu học tập số 1 - phần chuẩn bị)

+Mô tả đ­ường đi của máu trong vòng tuần hoàn nhỏ và trong vòng tuần hoàn lớn?

+Phân biệt vai trò chủ yếu của tim và hệ mạch trong sự tuần hoàn máu?

+Nhận xét về vai trò của hệ tuần hoàn máu?

 

- Trong quá trình HS hoạt động nhóm, GV  luôn quan sát; đôn đốc, nhắc nhở HS; trợ giúp nếu HS vướng mắc.

- Sau đó cho đại diện 1 nhóm lên trình bày.

- Các nhóm khác nhận xột, bổ sung

- GV chốt kiến thức theo nội dung đó thống nhất trong phiếu nhóm.

 

 

  • Cá nhân tự quan sát hình 16.1 SGK/51 trả lời.Yêu cầu:

 

 

 

+ Số ngăn tim, vị trí, màu sắc.

+ Tên động mạch, tĩnh mạch chính.

 

-Một HS lên trình bày trên tranh, lớp nhận xét bổ sung.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhóm trưởng điều hành cho cá nhân trong nhóm hoạt động, sau đó thảo luận nhóm.

- Yêu cầu sản phẩm của nhóm đạt được:

+Nêu đ­ược điểm xuất phát và kết thúc của mỗi vòng tuần hoàn.

+Tim co bóp đẩy máu.

+Hệ mạch dẫn máu.

+Hệ tuần hoàn trao đổi chất tại phổi và các cơ quan trong cơ thể.

 

 

 

 

 

- Đại diện nhóm lên trình bày kết quả trên tranh, nhóm khác bổ sung.

 

 

I-Tuần hoàn máu

1. Cấu tạo hệ tuần hoàn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Hệ tuần hoàn gồm tim và hệ mạch.

+Tim: có 4 ngăn (2 tâm thất, 2 tâm nhĩ) chia 2 nửa. Nửa phải chứa máu đỏ thẫm, nửa trái chứa máu đỏ t­ươi.

+Hệ mạch: Động mạch, tĩnh mạch và mao mạch.

 

 

2.Vai trò của hệ tuần hoàn

 

 

-Tim làm nhiệm vụ co bóp tạo lực đẩy máu vào hệ mạch.

-Hệ mạch: Dãn máu từ tim đến các tế bào và từ các tế bào trở về tim.

+Vòng tuần hoàn lớn: Từ tâm thất trái Cơ quan Tâm nhĩ phải.

+Vòng tuần hoàn nhỏ: Từ tâm thất phải  Phổi  Tâm nhĩ trái.

-Hệ tuần hoàn giúp máu l­ưu thông trong toàn bộ cơ thể.

 

Hoạt động 2 (16 phút)  Tìm hiểu về hệ bạch huyết

 

 

 

 

-GV yêu cầu HS quan sát hình 16-2 SGK giới thiệu về hệ bạch huyết. Yêu cầu hoạt động cá nhân

-GV nêu câu hỏi: hoạt động cá nhân

+Hệ bạch huyết gồm những thành phần cấu tạo nào?

Yêu cầu HS khác nhận xét; sau đó chốt kiến thức đúng.

-GV giảng thêm:

Hạch bạch huyết nh­ư một chiếc máy lọc, khi bạch huyết chảy qua các vật lạ lọt vào cơ thể đ­ược giữ lại. Hạch th­ường tập trung ở cửa vào các tạng, các vùng khớp.

 

 

 

- GV: Yêu cầu HS hoạt động nhóm, trả lời câu hỏi và bài tập điền từ (Phiếu học tập số 2 - phần chuẩn bị)

-GV nêu câu hỏi:

+Mô tả đ­ường đi của bạch huyết trong phân hệ lớn?

+ Mô tả đ­ường đi của bạch huyết trong phân hệ nhỏ?

+Nhận xét về vai trò của hệ bạch huyết?

 

- Trong quá trình HS hoạt động nhóm, GV luôn quan sát; đôn đốc, nhắc nhở HS; trợ giúp nếu HS vướng mắc.

- Sau đó cho đại diện 1 nhóm lên trỡnh bày.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung

- GV chốt kiến thức theo nội dung đó thống nhất trong phiếu hoạt động nhóm.

 

-GV thông báo thêm: Bạch huyết có thành phần t­ương tự như­ huyết t­ương không chứa hồng cầu và bạch cầu. Bạch huyết liên hệ mật thiết với hệ tĩnh mạch của vòng tuần hoàn máu và bổ sung cho máu.

 

 

 

 

-HS quan sát và nghe ghi nhớ kiến thức.

 

 

 

 

-HS trả lời

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhóm trưởng điều hành cho cá nhân trong nhóm hoạt động, sau đó thảo luận nhóm.

 

 

-HS nghiên cứu SGK thảo luận nhóm thống nhất câu trả lời.

- Yêu cầu sản phẩm của nhóm đạt được:

Nêu đ­ược đường đi của bạch huyết trong mỗi phân hệ

 

 

 

 

 

 

-Đại diện nhóm trình bày đáp  án,

 

Nhóm khác bổ sung nhận xét

 

II-Lư­u thông bạch huyết

1 .Cấu tạo hệ bạch huyết

-Hệ bạch huyết gồm:

+Mao mạch bạch huyết.

+Mạch bạch huyết, tĩnh mạch máu.

+Hạch bạch huyết, ống bạch huyết.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Vai trò của hệ bạch huyết

 

-Phân hệ bạch huyết nhỏ: Thu bạch huyết ở nửa trên bên phải cơ thể đổ vào tĩnh mạch máu.

-Phân hệ bạch huyết lớn: Thu bạch huyết ở phần còn lại của cơ thể.

-Vai trò của hệ bạch huyết: Hệ bạch huyết cùng với hệ tuần hoàn máu thực hiện chu trình luân chuyển môi trư­ờng trong cơ thể và tham gia bảo vệ cơ thể.

 

C. Hoạt động luyện tập (3 phút)

*Mục tiêu: Hs làm được bài tập để khắc sâu kiến thức

 GV cho HS làm bài tập

 +Chọn ý trả lời trong các câu sau:

 1-Hệ tuần hoàn gồm:

 a.Động mạch, tĩnh mạch và tim.       

 b.Tâm nhĩ, tâm thất, động mạch, tĩnh mạch.           

 c.Tim và hệ mạch.

 2-Máu l­ưu chuyển trong toàn cơ thể là do:

 a.Tim co bóp đẩy máu vào hệ mạch.        

 b.Hệ mạch dẫn máu đi khắp cơ thể.           

 c.Cơ thể luôn cần chất dinh d­ưỡng.

 d.Chỉ a và b             

 

D. Hoạt động vận dụng (3 phút)

Cho 1-2 học sinh lên bảng vẽ sơ đồ cấu tạo hệ tuần hoàn, có chú thích

 

E.Hoạt động vận dụng, tỡm tũi mở rộng (2 phút)

 -Học bài, trả lời câu hỏi SGK

 -Đọc mục “ Em có biết”

 -Giải thích tại sao người già,đàn ông hay bị tai biến

 -HS kẻ bảng 17 vào vở.

 

 

 

 

 

TMT

Tải tệp đính kèm

Các tin khác

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trường THCS Nhân Đạo có phải là một môi trường học tập và tu dưỡng tốt?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 92

Tổng lượng truy cập: 235978