Tin tức : KẾ HOẠCH, BÁO CÁO NHÀ TRƯỜNG/

BÁO CÁO Công tác thực hiện lao động, bảo vệ, chăm sóc, giữ gìn môi trường năm học 2018-2019

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THCS NHÂN ĐẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 44a/BC-THCSNĐ

     Nhân Đạo, ngày 24 tháng 5  năm 2019

 

                            BÁO CÁO

Công tác thực hiện lao động, bảo vệ, chăm sóc, giữ gìn môi trường

 năm học 2018-2019

 

 
 

 

 

 

Thực hiện kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019;

- Thực hiện kế hoạch thực hiện nhiệm vụ lao động năm học 2018-2019;

Nay Trường THCS Nhân Đạo báo cáo về công tác thực hiện lao động, bảo vệ, chăm sóc, giữ gìn môi trường cụ thể như sau:

I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền giáo dục :

- Ngay từ đầu năm nhà trường đã phân công CBQL,  GV phụ trách công tác lao động, GVCN lớp trong nhà trường.

- Xây dựng kế hoạch lao động cụ thể, rõ ràng cho từng tháng.

- Triển khai phong trào “Xây dựng trường học thân thiện – Học sinh tích cực” đến ban ngànhh, đoàn thể, CB-GV-VN và HS trong nhà trường để mỗi người đều có ý thức, hành vi và thói quen giữ gìn vệ sinh trường lớp, cơ quan; tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh ...làm cho trường lớp ngày càng xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn.

- Thông qua các buổi chào cờ đầu tuần, chương trình ngoại khoá về môi trường, các buổi lao động,… nhằm tuyên truyền và giáo dục sâu rộng trong học sinh, tạo cho các em có ý thức trong việc giữ vệ sinh, bỏ giấy, các vật dụng khác đúng nơi quy định; tích cực trong việc trồng, bảo vệ và chăm sóc cây xanh, bồn hoa để các em ngày càng nhận thức được cây xanh như là “lá phổi sống” hàng ngày của mỗi người.

II. Những nội dung kế hoạch đã triển khai:

- Xây dựng kế hoạch lao động cụ thể cho từng tháng, phân công các lớp quản lí, chăm sóc và trồng thêm vào bồn hoa cây cảnh.

- Hằng tháng phân công các lớp thực hiện việc cắt cỏ.

- Phân công cho GV tham gia cắt tỉa cây xanh trên sân trường.

- Tổ chức để học sinh trồng cây và chăm sóc cây xanh, cây hoa thường xuyên  ở vường sinh vật, bồn hoa trong khuôn viên sân trường.

- Tham gia giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không làm ảnh hưởng xấu đến lớp học và cảnh quan môi trường.

- Có đủ nhà vệ sinh được đặt ở vị trí phù hợp với cảnh quan trường học, được giữ gìn vệ sinh sạch sẽ.

- Học sinh tích cực tham gia giữ vệ sinh cảnh quan trường lớp, bảo vệ các công trình công cộng của nhà trường, lớp học, phòng bộ môn, phòng chức năng và đảm bảo vệ sinh cá nhân.

- Thực hiện tốt các yêu cầu như đã nêu trong phần đối với tập thể lớp. Tạo cho các em có ý thức khi cầm một mảnh giấy, bao ny lông, muốn vứt thì không được vứt bừa bãi trên sân trường, trong phòng học, hành lang... mà cần tự giác đến ngay giỏ rác để bỏ vào. Khi phát hiện có giấy loại, rác... trên sân trường các em tự giác nhặt và bỏ vào thùng rác.

- Bảo vệ cây xanh, không ngắt hoa, bẻ phá cây xanh trong trường học, tham gia trồng cây xanh, tạo quang cảnh xanh, đẹp trong nhà trường.

- Qua việc phát động thường xuyên cho thấy các em đã có ý thức trong việc bảo vệ trường lớp, kết quả cho thấy sân trường trở nên sạch sẽ, các em có ý thức trong việc bảo vệ cây xanh, tạo môi trường thân thiện, thoáng đãng trong học tập, vui chơi.

III. Kết quả tổ chức thực hiện:

- Các công trình cây xanh được thực hiện trong năm:

 Các công trình bồn hoa trong khuôn viên sân trường, vườn sinh vật đã tạo được cảnh quan đẹp cho nhà trường.

- Nhà trường đã tổ chức phân công các lớp thực hiện dọn về sinh theo khu vực phân công của Ban lao động. Và trực vệ sinh hằng ngày tại sân trường, cổng trường, cầu thang, hành lang,...

- Liên Đội đã làm và chăm sóc Vườn sinh vật trong khu vực trường để tạo thêm cảnh quan xanh đẹp.

- Mỗi lớp tham gia nộp mỗi em 02 kg phân để bón cho các bồn hoa, cây xanh trong khu vực trường theo kế hoạch Ban lao động phát động.

- Thông qua các buổi chào cờ đầu tuần, sinh hoạt 15 phút, TPT Đội kết hợp với Ban kỷ luật nhà trường, Giáo viên chủ nhiệm đã thường xuyên kiểm tra nhắc nhở các lớp có ý thức, thói quen vệ sinh phòng học, lau chùi cửa kính, tẩy vết bẩn trên tường, hành lang sạch sẽ.

- Tổ chức cho các lớp tẩy, rửa các vết bẩn, viết vẽ bậy trên tường, trên bàn, trên cửa, quét mạng nhện sạch sẽ trong phòng học theo định kỳ, vào giờ sinh họat lớp, hoặc tổ chức riêng.

- Quán triệt các lớp thường xuyên làm vệ sinh trong phòng học sạch sẽ, có khăn lau bảng, khăn bàn, chổi,  vệ sinh quét rác phải bỏ vào giỏ rác và đổ rác đúng nơi quy định (thùng rác, hố rác nhà trường).

- Duy trì lịch dọn vệ sinh khu vực xung quanh Đền Trần Thường và đường tâm linh.

IV. Đánh giá chung:

*  Ưu điểm:

- Toàn thể BC-GV-CNV và học sinh luôn nhiệt tình tình trong các hoạt động lao động, bảo vệ chăm sóc, giữ gìn môi trường.

- Các em học sinh ý thức được trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ môi trường, xây dựng trường lớp, chăm sóc cây xanh của mình, có tinh thần trách nhiệm cao việc thực hiện công tác lao động, giữ gìn môi trường.

- Số lượng cây xanh nhiều và đã có bóng mát, nhiều bồn hoa, cây cảnh xanh tươi và phát triển tốt.

- Công tác vệ sinh trường lớp, vệ sinh cá nhân ngày càng sạch sẽ, học sinh đã có ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh lớp học, sân trường, vệ sinh cá nhân.

* Tồn tại:

- Một số cá nhân chưa làm hết trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ.

- GVCN chưa theo sát lớp trong các buổi lao động.

- Ý thức của một số em HS còn chưa cao.

Trên  đây là báo cáo về công tác thực hiện lao động, bảo vệ, chăm sóc, giữ gìn môi trường năm học 2017-2018 của trường THCS Nhân Đạo./.

Nơi nhận:

- Phòng GD-ĐT;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Lương Quốc Hoàn

 

 

 

TNH

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trường THCS Nhân Đạo có phải là một môi trường học tập và tu dưỡng tốt?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 3

Hôm nay: 101

Tổng lượng truy cập: 256093