Tin tức : HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN/

KẾ HOẠCH HỘI THẢO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HSG NĂM HỌC 2017 TỔ KHXH

TRƯỜNG THCS NHÂN ĐẠO

TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

 

 

KẾ HOẠCH HỘI THẢO

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI

 

  • Căn cứ vào kế hoạch công tác năm học của trường THCS Nhân Đạo
  • Căn cứ vào kế hoạch công tác năm học của tổ KHXH

Nay tổ KHXH xây dựng kế hoạch tổ chức chuyên đề hội thảo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

- Tiếp tục triển khai thực hiện sinh hoạt chuyên môn và thực hiện các chuyên đề trong năm học. Nhằm tạo điều kiện cho giáo viên nghiên cứu, thảo luận, trao đổi phương pháp dạy - học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục bộ môn.

- Rèn các kỹ năng sử dụng cộng nghệ thông tin cho giáo viên

- Giúp cho giáo viên nhận thức sâu sắc phương pháp trong bồi dưỡng học sinh giỏi từ đó xây dựng phương án dạy học một cách hợp lý, hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng học sinh giỏi.

- Tạo cơ hội cho giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, khả năng sáng tạo.

- Thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt học tốt trong nhà trường, nhằm đem lại hiệu quả trong giáo dục đào tạo.

2. Nội dung và thời gian thực hiện

a, Thời gian trình bày chuyên đề thảo luận, rút kinh nghiệm ngày …/…/….

- Từ 14h00' đến 14h15' khai mạc

- Từ 14h15' đến 16h30' trình bày hội thảo và đóng góp ý kiến hội thảo

b, Phân công thực hiện

*. Xây dựng chuyên đề và trình bày :

- Đ/c Bùi Thị Mẫn - giáo viên dạy môn Lịch sử

- Đ/c Nguyễn Thị Kim Thoa - giáo viên dạy môn Anh văn

c, Thành phần tham dự.

- Mời lãnh đạo trường THCS Nhân Đạo, tổ trưởng chuyên môn tổ KHXH cùng toàn thể giáo viên trong tổ.

d, Chủ trì thảo luận góp ý.

- Đ/c Nguyễn Văn Giang - Tổ trưởng tổ KHXH

- Đ/c Phan Thị Ngoan – Thư ký

e, Hỗ trợ chuẩn bị đồ dùng và công tác phụ trợ cho tiết dạy:

- Đ/c Nguyễn Văn Giang - Tổ trưởng tổ KHXH

Trên đây là kế hoạch tổ chức chuyên đề hội thảo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi.

 

Nhân Đạo, ngày … tháng … năm ….

 

           BAN GIÁM HIỆU                                 ĐẠI DIỆN TỔ KHXH

 

 

 

 

KHXH

Tải tệp đính kèm

Các tin khác

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trường THCS Nhân Đạo có phải là một môi trường học tập và tu dưỡng tốt?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 3

Hôm nay: 101

Tổng lượng truy cập: 256093