Tin tức : PCCM-THỜI KHÓA BIỂU/

TKB Lần 2- 2017-2018

TRƯỜNG THCS NHÂN ĐẠO

 

THỜI KHÓA BIỂU HKI ( Thực hiện từ 11/09/2017 ) 

 

Năm học: 2017-2018

 

Lần 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày

Tiết

6A

6B

7A

7B

8A

9A

9B

Ngày nghỉ

THỨ 2

1

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

 

2

Văn - Yến

TC Toán - Nhật

Địa- Giang

Anh - Thoa

Mĩ thuật - Đức

TD- Hùng

Hóa- Tâm

 

3

Công dân - Yến

Anh- Tuấn

Lí - Nhật

Sinh - Tâm

Toán- Đức

Toán - Huy

Văn - Giang

 

4

Toán - Đức

Sử - Huyền

Sinh - Tâm

Sử - Yến

Anh - Tuấn

Văn - Giang

Toán- Huy

 

5

Anh - Tuấn

Toán- Nhật

TC Anh- Thoa

Toán- Huy

Văn - Huyền

Văn - Giang

Sinh - Tâm

 

THỨ 3

1

TD- Hùng

Sinh - Đức

Toán - Nhật

Sinh - Tâm

Nhạc - Hòa

Anh- Thoa

Sử - L Yến

 

2

Sinh - Đức

Văn - L Yến

TC Toán - Nhật

Văn - Hòa

Anh - Tuấn

Sinh - Tâm

Anh- Thoa

 

3

Nhạc - Đức

Anh- Tuấn

Văn - Hòa

TD - Hùng

Hóa - Tâm

Văn- Giang

Toán - Huy

 

4

Anh - Tuấn

Lí - Nhật

TD- Hùng

Địa - Giang

Công dân - Hòa

Toán - Huy

Công dân - L Yến

 

5

 

Địa - Giang

 

 

Toán- Đức

Hóa- Tâm

Lí - Nhật

 

THỨ 4

1

Văn - Yến

Toán- Nhật

Công dân - Huyền

Công nghệ - T Tâm

Công nghệ - Bắc

Anh- Thoa

TD- Hùng

 

2

Văn - Yến

Sinh - Đức

Toán - Nhật

Toán- Huy

Sử - Huyền

Công nghệ - Bắc

TC Anh - Thoa

 

3

TC Toán - Đức

Công nghệ- T Tâm

Sinh - Tâm

Sử - Yến

Công nghệ - Bắc

TD- Hùng

Anh- Thoa

 

4

Công nghệ - T Tâm

TD - Hùng

Sử - Yến

TC Anh - Thoa

Văn - Huyền

Sinh - Tâm

Công nghệ - Bắc

 

5

 

 

Mĩ thuật - Hùng

Công dân - Yến

Văn - Huyền

Toán - Huy

Sinh - Tâm

 

THỨ 5

1

Sinh - Đức

Văn - L Yến

Địa- Giang

Anh - Thoa

Lí - Nhật

Hóa- Tâm

Toán - Huy

 

2

Toán - Đức

Văn - L Yến

Văn - Hòa

Địa - Giang

TD- Hùng

Mĩ thuật - Huy

Hóa- Tâm

 

3

Lý - Nhật

Nhạc - L Yến

Văn - Hòa

TD - Hùng

Sinh - Tâm

Văn - Giang

Anh- Thoa

 

4

TD- Hùng

Toán - Nhật

Anh- Thoa

Văn - Hòa

Toán- Đức

Công dân - L Yến

Văn - Giang

 

5

 

 

Nhạc - Thoa

Văn - Hòa

Hóa- Tâm

Địa- Giang

Lí - Nhật

 

THỨ 6

1

Mĩ thuật  - Đức

TD - Hùng

Công nghệ - T Tâm

Toán- Huy

Sử - Huyền

TC Anh- Thoa

Văn - Giang

 

2

Toán - Đức

Công dân - Yến

Anh- Thoa

Nhạc - Huyền

Địa - Giang

Toán - Huy

TD- Hùng

 

3

Văn - Yến

Công nghệ- T Tâm

Toán - Nhật

TC Toán - Huy

TD- Hùng

Anh - Thoa

Địa -  Giang

 

4

Công nghệ - T Tâm

Mĩ thuật - Hùng

Sử - Yến

Lý - Nhật

Văn - Huyền

Địa- Giang

Mĩ thuật - Huy

 

5

Sử - Huyền

 

 

 

TC Toán - Đức

Lí- Nhật

Văn - Giang

 

THỨ 7

1

Địa - Giang

Văn - L Yến

Anh- Thoa

Văn - Hòa

Toán- Đức

Lí- Nhật

Toán- Huy

 

2

Toán - Đức

Toán- Nhật

TD- Hùng

Toán- Huy

Anh - Tuấn

Sử - L Yến

Văn - Giang

 

3

Anh - Tuấn

TC Văn - L Yến

Toán - Nhật

Mĩ thuật - Hùng

TC Văn - Hòa

TC Toán - Huy

Địa -  Giang

 

4

TC Văn - L Yến

Anh- Tuấn

Văn - Hòa

Anh - Thoa

Sinh - Tâm

Văn - Giang

TC Toán- Huy

 

5

Sinh hoạt- Tuấn

Sinh hoạt- Hùng

Sinh hoạt - Nhật

Sinh hoạt - Giang

Sinh hoạt- Tâm

Sinh Hoạt- Huy

Sinh hoạt- Thoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T/M BGH:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lương Quốc Hoàn

 

thcsnhandao

Tải tệp đính kèm

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trường THCS Nhân Đạo có phải là một môi trường học tập và tu dưỡng tốt?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 3

Hôm nay: 101

Tổng lượng truy cập: 256093