Tin tức : PCCM-THỜI KHÓA BIỂU/

PCCM Lần 1 - 2017-2018

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN   BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2017 - 2018
TRƯỜNG THCS NHÂN ĐẠO   Tổ khoa học tự nhiên
                       
TT Họ và tên Ngày sinh GVG cấp  Trình độ       CM Phân công giảng dạy ( môn, lớp, số tiết/ lớp) Số tiết thực dạy Công tác kiêm nhiệm T.Số giờ Ký Tên    
1 Nguyễn Quang Huy 03/03/1981 X     ĐHSP          Toán - Tin Toán 7B(4), Toán 9(8), TC Toán 7B(1), TC Toán 9(2), MT 9(2) 17 CN 9A (5), BD Toán 7,9(3), Tổ trưởng(3) 28      
2 Trần Minh Tâm 03/06/1977   ĐHSP Hóa Sinh 7,8,9(10),Hóa 8 (2), Hóa 9 (4) 16 BD Sinh 8,9(3), BD Hóa 8,9 (3),CN 8A(5),Phụ trách GDTX(13) 39      
3 Nguyễn Văn Đức 20/08/1983 X    CĐSP           Toán - Lý Toán 6A(4), Toán 8(4),MT 8(1), MT 6A(1),TC Toán 6A (1), TC Toán 8(1), Sinh 6(4), Nhạc 6A(1) 17 TPT Đội (9,5), BD Toán 6,8(4), CNTT(2), Thanh tra(2) 34.5      
4 Đặng Quốc Nhật 07/01/1983 X    ĐHSP         Toán - Tin Toán 6B(4), Toán 7A(4),Lý 6,7,8,9(9), TC Toán 6B(1), TC Toán 7A(1) 19 CN 7A(5), BD Lý 8(2), BD Lý 9(1) 27      
5 Bùi Mạnh Hùng 02/12/1983 X   ĐHSP  TDTT Thể dục 6,7,8,9 (14), MT 7(2), MT 6B(1), Nhạc 6B(1) 18 BD Thể dục (3), Bí thư Đoàn (2), CN 6B(5) 28      
6 Vũ Thị Thanh Tâm     CĐSP KTCN Công nghệ 6(4), Công nghệ 7(3) 7   7      
7 Nguyễn Thị Bắc     ĐHSP KTCN Công nghệ 8(1,5), Công nghệ 9(2) 3.5   3.5      
                       
          Nhân Đạo, ngày 10 tháng 09 năm 2017  
  TỔ TRƯỞNG       HIỆU TRƯỞNG  
                       
                       
                       
                       
  Nguyễn Quang Huy         Lương Quốc Hoàn      
PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN   BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2017 - 2018
TRƯỜNG THCS NHÂN ĐẠO   Tổ khoa học xã hội
                       
TT Họ và tên Ngày sinh GVG cấp  Trình độ CM Môn được phân công giảng dạy Số tiết thực dạy Công tác kiêm nhiệm T.Số giờ Ký Tên    
1 Lương Quốc Hoàn 27/10/1978 X ĐHSP Sử Phụ trách chung, TC, CSVC, CM, Hướng nghiệp   Bí thư chi bộ        
2 Nguyễn Văn Giang 18/09/1979 X ĐHSP Địa Văn 9 (10), Địa 6,7,8,9(10,5) 20.5 CN 7B(5),BD Địa 8,9 (3), Văn 9(1), Thư ký (2), TT(3), BD Văn 6,7,8(6) 40.5      
3 Trần Quang Tuấn 09/05/1977 X ĐHSP Anh Anh 6 (6), Anh 8 (3), Biệt phái (12) 21 BD Anh 6,8 (4), CN 6A(5) 30      
4 Nguyễn Thị Kim Thoa 19/12/1976 X ĐHSP Anh Anh 7 (6), Anh 9 (6), TC Anh 7,9(4), Nhạc 7A(1) 17 BD Anh 7,9 (3), CN 9B(5) 25      
5 Phạm Thị Hải Yến     CĐSP Văn - Sử Văn 6A(4),  CD 6(2),Sử 7 (4), CD 7B(1) 11   11      
6 Phạm Thị Hòa     CĐSP Văn - Sử Văn 7 (8), Nhạc 8(1), CD 8(1),TC Văn 8(1), 11   11      
7 Trần Thị Huyền     CĐSP Văn - Sử Văn 8A (4),  CD 7A(1),Nhạc 7B(1), Sử 8 (2), Sử 6(2) 10   10      
8 Lý Thị Hải Yến     CĐSP Văn - Sử Văn 6B(4), Sử 9(2), CD 9(2), Nhạc 6B(1), TC Văn 6(2) 11   11      
                       
          Nhân Đạo, ngày 10 tháng 09 năm 2017  
  TỔ TRƯỞNG       HIỆU TRƯỞNG  
                       
                       
                       
                       
                       
  Nguyễn Văn Giang         Lương Quốc Hoàn        

thcsnhandao

Tải tệp đính kèm

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trường THCS Nhân Đạo có phải là một môi trường học tập và tu dưỡng tốt?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 2

Hôm nay: 21

Tổng lượng truy cập: 234062