Tin tức : KẾT QUẢ CÁC CUỘC THI, THI ĐUA KHEN THƯỞNG/

THỐNG KÊ XL THI HKII-2017-2018

UBND HUYỆN LÝ NHÂN                            
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   BẢNG THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG KIỂM TRA           
 
 
   
 
   KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018          
               
Stt Trường Khối 6 Khối 7 Khối 8 Khối 9 Tổng Xếp thứ Ghi chú
Ngữ văn Toán Tiếng Anh Ngữ văn Toán Tiếng Anh Ngữ văn Toán Tiếng Anh Ngữ văn Toán Tiếng Anh Hóa học
1 Văn Lý 17 15 20 11 4 23 24 15 12 18 22 22 23 226 20  
2 Hợp Lý 21 20 17 25 21 19 13 20 25 19 11 14 12 237 22  
3 Chính Lý 10 12 24 22 8 12 8 3 10 4 2 7 4 126 7  
4 Công Lý 3 25 5 13 24 2 9 24 5 11 19 17 20 177 13  
5 Nguyên Lý 25 6 21 4 7 21 10 10 20 14 5 3 22 168 11  
6 Đức Lý  16 22 9 23 19 16 25 21 16 24 25 24 11 251 25  
7 Đồng Lý 2 3 2 3 20 8 6 16 2 2 12 2 5 83 2  
8 Vĩnh Trụ 6 13 8 1 18 15 15 22 18 3 4 18 3 144 8  
9 Nhân Khang 20 10 13 24 22 20 22 25 17 16 20 11 15 235 21  
10 Nhân Chính 23 23 25 7 15 25 16 18 24 13 16 25 13 243 24  
11 Nhân Nghĩa 8 2 23 9 9 7 4 12 11 12 7 10 8 122 6  
12 Nhân Bình 19 17 18 20 14 18 11 5 8 9 15 20 21 195 16  
13 Xuân Khê 9 18 11 6 16 10 5 23 15 22 24 23 25 207 19  
14 Nhân Mỹ 4 19 4 14 2 11 2 7 9 5 8 6 19 110 4  
15 Tiến Thắng 24 16 22 18 6 24 19 4 21 6 9 12 16 197 17  
16 Nhân Hậu  5 8 3 8 12 5 14 6 6 10 6 4 9 96 3  
17 Nhân Hoà 11 4 10 15 10 22 3 13 22 25 10 9 18 172 12  
18 Phú Phúc 22 11 12 10 17 17 23 17 23 23 23 19 24 241 23  
19 Nhân Thịnh  7 9 16 16 13 13 7 14 19 21 21 21 14 191 15  
20 Nhân Hưng 15 7 19 12 5 14 17 11 13 7 14 15 2 151 9  
21 Nhân Đạo 13 5 15 19 3 3 21 2 3 8 3 8 7 110 4  
22 Đạo Lý 14 14 7 17 11 4 20 19 4 15 13 5 10 153 10  
Ghi chú: Xếp thứ tự theo môn của khối 6,7,8 được tính theo điểm trung mình của các lớp bình thường và VNEN                 Lý Nhân, ngày      tháng 5  năm 2018
  Ví dụ: Môn Văn: Lớp bình thường 50 em với tổng điểm là 250 điểm; lớp VNEN 35 em với số điểm là 200 điểm                 KT. TRƯỞNG PHÒNG
thì điểm trung bình của môn Văn được tính bằng: (250+200):(50+35)                 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
  Người lập biểu                            

TNH

Tải tệp đính kèm

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trường THCS Nhân Đạo có phải là một môi trường học tập và tu dưỡng tốt?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 8

Hôm nay: 222

Tổng lượng truy cập: 233406