Tin tức : PCCM-THỜI KHÓA BIỂU/

TKB TUẦN 28(2018-2019)

Trường THCS Nhân Đạo Thời khóa biểu năm học 2018-2019  
Học kỳ II    
          Áp dụng từ ngày 03/3/2019( Tuần 28)  
Ngày Tiết 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A GV Nghỉ
Thứ 2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ  
2 VĂN - Mẫn SINH - Trung GDCD - Lệ MT-Lan TOÁN - Đức Anh - Thoa TD - Hùng  
3 ĐỊA -Giang Anh - Thoa VĂN - Ngoan SỬ - Mẫn SINH - Trung TD - Hùng TOÁN - Huy  
4 CNG - Nhàn TOÁN - Huy VĂN - Ngoan ĐỊA -Giang VĂN - Hương TOÁN - Thùy SỬ-Lệ  
5 GDCD-Lệ TCV - Hương ĐỊA - Giang CNG- Nhàn Anh - Thoa SINH - Trung LÝ -Lan  
Thứ 3 1 SINH - Trung CNG - Nhàn ĐỊA - Giang VĂN- Mẫn Anh - Thoa LÝ-Lan HÓA - Tâm  
2 NHẠC - Nhàn VĂN - Hương SỬ - Mẫn Anh - Duyên HÓA - Tâm VĂN - Giang VĂN - Ngoan Thùy
3 SỬ - Hương LÝ- Lan TOÁN - Huỳnh Anh - Duyên ĐỊA - Giang SỬ - Lệ VĂN - Ngoan Hùng
4 TOÁN - Đức TOÁN - Huy SINH - Trung NHẠC-Hương GDCD-Lệ CNG - Nhàn Anh - Thoa  
5 TCV - Mẫn TCT - Huy Anh - Duyên GDCD-Lệ TCT-Đức HÓA - Tâm NHẠC-Ngoan  
Thứ 4 1 TOÁN - Đức Anh - Thoa TD - Hùng LÝ- Lan VĂN - Hương VĂN - Giang TOÁN - Huy  
2 VĂN - Mẫn TD - Hùng TOÁN - Huỳnh TOÁN - Thùy VĂN - Hương Đọc sách- Khuyên  LÝ- Lan Ngoan
3 VĂN - Mẫn TOÁN - Huy LÝ-Lan CNG- Nhàn TOÁN - Đức Anh - Thoa ĐỊA - Giang Trung
4 Anh - Thoa VĂN - Hương SỬ - Mẫn TCT-Thùy TD - Hùng ĐỊA- Giang CNG - Nhàn Lệ
5     TCT - Huỳnh  SỬ-Mẫn Đọc sách- Khuyên TCT - Thùy TCT - Huy  
Thứ 5 1 Anh - Thoa MT - Nhàn TOÁN - Huỳnh TOÁN - Thùy TOÁN - Đức GDCD - Lệ VĂN - Ngoan Lan
2 Đọc sách- Khuyên Anh - Thoa TD - Hùng SINH - Trung CNG - Nhàn TCV - Giang TOÁN - Huy Mẫn
3 MT- Nhàn TOÁN - Huy Đọc sách- Khuyên ĐỊA-Giang SINH - Trung TOÁN - Thùy SỬ-Lệ Hương
4 TOÁN - Đức CNG - Nhàn VĂN - Ngoan TOÁN - Thùy TD - Hùng SINH - Trung Anh - Thoa  
5 TCT- Đức   CNG- Nhàn Đọc sách- Khuyên Anh - Thoa ĐỊA - Giang SINH - Trung  
Thứ 6 1 TOÁN - Đức TD - Hùng MT-Lan VĂN - Mẫn SỬ - Lệ Anh - Thoa VĂN - Ngoan Huy
2 TD - Hùng SINH - Trung VĂN - Ngoan VĂN- Mẫn TOÁN - Đức HÓA - Tâm Anh - Thoa Nhàn
3 Anh - Thoa SỬ - Hương Anh - Duyên TD - Hùng LÝ-Lan TOÁN - Thùy SINH - Trung Giang
4 VĂN - Mẫn GDCD - Lệ Anh - Duyên SINH - Trung HÓA - Tâm TD - Hùng TCV - Ngoan Huỳnh
5   Đọc sách- Khuyên TCV-Ngoan Anh - Duyên TCV-Hương MT - Trung HÓA - Tâm  
Thứ 7 1 SINH - Trung NHẠC - Nhàn TOÁN - Huỳnh VĂN - Mẫn VĂN - Hương VĂN - Giang TD - Hùng  
2 TD - Hùng VĂN - Hương CNG- Nhàn TOÁN - Thùy MT-Trung VĂN - Giang TOÁN - Huy Đức
3 CNG - Nhàn VĂN - Hương SINH - Trung TCV - Mẫn ĐỊA - Giang NHẠC - Lệ VĂN - Ngoan Thoa
4 LÝ - Lan ĐỊA - Giang NHẠC-Hương TD - Hùng NHẠC- Lệ TOÁN - Thùy GDCD-Ngoan Tâm
5 SH - Mẫn SH - Nhàn SH - Ngoan SH - Thùy SH- Hương SH - Lệ SH - Huy  
            Nhân  Đạo, ngày  28/2/2019  
            KT. HIỆU TRƯỞNG  
Chỉnh sửa lần cuối, lúc 8h ngày 28/2/2019 PHÓ HIỆU TRƯỞNG  
       
       
                   
            Trương Ngọc Huỳnh  

TNH

Tải tệp đính kèm

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trường THCS Nhân Đạo có phải là một môi trường học tập và tu dưỡng tốt?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 3

Hôm nay: 101

Tổng lượng truy cập: 256093