Tin tức : KẾT QUẢ CÁC CUỘC THI, THI ĐUA KHEN THƯỞNG/

KQ XL THI THỬ VÀO LƠP 10- THPT THÁNG 3/2019

UBND HUYỆN LÝ NHÂN        
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        
 
 
   
 
       
TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG 
ÔN TẬP THI VÀO THPT NĂM HỌC 2018 - 2019
KIỂM TRA LẦN 1
Stt Trường Ngữ văn Toán Tiếng Anh Tổng thứ tự Xếp thứ Ghi chú
1 Văn Lý 24 13 22 59.0 19  
2 Hợp Lý 8 11 13 32.0 9  
3 Chính Lý 23 21 25 69.0 23  
4 Công Lý 3 2 12 17.0 2  
5 Nguyên Lý 21 19 6 46.0 15  
6 Đức Lý  11 18 4 33.0 10  
7 Đồng Lý 14 6 9 29.0 7  
8 Vĩnh Trụ 9 22 11 42.0 12  
9 Nhân Khang 7 17 21 45.0 13  
10 Nhân Chính 5 3 5 13.0 1  
11 Nhân Nghĩa 4 7 17 28.0 6  
12 Nhân Bình 22 25 20 67.0 22  
13 Xuân Khê 10 15 10 35.0 11  
14 Nhân Mỹ 16 10 23 49.0 17  
15 Tiến Thắng 12 8 7 27.0 5  
16 Nhân Hậu  19 16 24 59.0 19  
17 Nhân Hoà 6 4 15 25.0 3  
18 Phú Phúc 2 9 14 25.0 3  
19 Nhân Thịnh  15 23 19 57.0 18  
20 Nhân Hưng 17 12 16 45.0 13  
21 Nhân Đạo 25 20 18 63.0 21  
22 Đạo Lý 20 24 2 46.0 15  
23 Chân Lý 13 14 2 29.0 7  
24 Bắc Lý 1 1 1 3.0 1  
25 Nam Cao 0 0 0 0.0 #N/A  
           
          Lý Nhân, ngày 08 tháng 4 năm 2018
          TRƯỞNG PHÒNG
Người lập biểu    
               
               
               
               
Nguyễn Anh Tuấn   Nguyễn Thị Thu
           
           
               
Khối Môn Số HS Số HS dự KT Số học sinh có điểm 0 Tổng số điểm đạt được của học sinh cả khối/môn Đạt điểm BQ/HS dự kiểm tra  
9   43 42   173.40 4.13  
  42   174.75 4.16  
  42   157.9 3.76  
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

TNH

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trường THCS Nhân Đạo có phải là một môi trường học tập và tu dưỡng tốt?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 2

Hôm nay: 9

Tổng lượng truy cập: 253880