Tin tức : KẾ HOẠCH, BÁO CÁO NHÀ TRƯỜNG/

BÁO CÁO Kết qủa tổ chức hoạt động Tết trung thu Năm học: 2018 - 2019

  PHÒNG GD&ĐT HUYỆN LÝ NHÂN     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       TRƯỜNG THCS NHÂN ĐẠO                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          

              Số:       / BC-THCS                                    Nhân Đạo, ngày 20 tháng 9 năm 2018                                                                                                                  

 

BÁO CÁO

Kết qủa tổ chức  hoạt động Tết trung thu

Năm học: 2018 - 2019

 

 
 

 

 

 

I. KẾT QUẢ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TẾT TRUNG THU.

1. Tuyên truyền:

- Các lớp, trang trí tuyên truyền về ngày Tết trung thu cho 100% các em học sinh thông qua chủ đề “ Đêm hội trăng rằm”.

-Lãnh đạo nhà trường cử giáo viên, nhân viên, Giáo viên chủ nhiệm, Tổng phụ trách Đội, Bí thứ Đoàn TN trường phối hợp Đoàn thanh niên, HĐ Đội xã tổ chức tập luyện văn nghệ, nghi thức đội tại các thôn, xóm để tổ chức thi cắm trại trung thu, thi cắm trại tập thể.

- Do chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần vào gần ngày rằm trung thu nên theo chỉ đạo của cấp trên sẽ không tổ chức thi văn nghệ, thi cắm trại tập chung toàn xã mà chỉ tổ chức cho HS về lũy tre xanh phá cỗ chung răng đêm rằm trung thu. Do vậy mà các tiết mục văn nghệ tập luyện của các em HS không được thi trong ngày trung thu.

2. Thời  gian:

- Nhà trường phối hợp với Đoàn thanh niên xã, thôn, xóm  tổ chức liên hoan văn nghệ “ Đêm hội trăng rằm”, tổ chức liên hoan vui Tết trung thu cho học sinh trong toàn trường vào lúc  tối đêm rằm trung thu ( ngày 03 tháng 10 năm 2018 )

3. Địa điểm: Tại điểm cá lũy tre xanh thôn xóm trong xã.

4. Nội dung:

- Bày cỗ trung thu về các lũy tre xanh các thôn ( phối hợp với trưởng thôn, xóm; Đoàn thanh niên thôn, xóm).

- Trưng đèn trung thu Liên hoan múa hát văn nghệ.

- Phát quà.

- 100% các em được tham gia các hoạt động của đêm phá cỗ Tết trung thu vui vẻ.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG.

1. Thuận lợi.

- Được sự quan tâm của các cấp, ngành.

- Trường THCS Nhân Đạo đã tổ chức thành công Tết trung thu cho các em. Tết trung thu thực sự là một ngày hội để lại ấn tượng sâu sắc cho các em.

- 100% học sinh được tham gia vào ngày hội với các hoạt động phong phú, hấp dẫn và bổ ích, thông qua hoạt động này đã tạo cho các em sự phấn khởi, vui vẻ, thoải mái. Đặc biệt thông qua hoạt động này nhà trường đã thu hút được sự quan tâm, ủng hộ của các cấp các ngành địa phương và phụ huynh học sinh, tạo được niềm tin lớn đối với nhân dân về chất lượng giáo dục của nhà trường.

2. Khó khăn.

- Do kinh phí còn hạn chế nên trong hoạt động còn gặp khó khăn; Công tác phối hợp thực hiện chưa đồng bộ, nhịp nhàng.

- Nguồn vận động PHHS còn hạn chế.

- Do chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần vào gần ngày rằm trung thu nên theo chỉ đạo của cấp trên sẽ không tổ chức thi văn nghệ, thi cắm trại tập chung toàn xã mà chỉ tổ chức cho HS về lũy tre xanh phá cỗ chung răng đêm rằm trung thu. Do vậy mà các tiết mục văn nghệ tập luyện của các em HS không được thi trong ngày trung thu.

Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả tổ chức các hoạt động tết trung thu cho trẻ em con CBCC-LĐ và học sinh trong toàn trường năm học 2018 – 2019 của trường THCS Nhân Đạo.

Nơi nhận:                                                      

- Phòng GD&ĐT (b/cáo);       

- LĐLĐ huyện (b/cáo);           

- Website nhà trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Lương Quốc Hoàn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PHÒNG GD&ĐT HUYỆN LÝ NHÂN     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       TRƯỜNG THCS NHÂN ĐẠO                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          

              Số:      / BC-THCS                                              Nhân Đạo, ngày 20 tháng 9 năm 2017                                                                                                                  

 

BÁO CÁO

Kết qủa tổ chức  hoạt động Tết trung thu

Năm học: 2017 - 2018

 

I. KẾT QUẢ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TẾT TRUNG THU.

1. Tuyên truyền:

- Các lớp, trang trí tuyên truyền về ngày Tết trung thu cho 100% các em học sinh thông qua chủ đề “ Đêm hội trăng rằm”.

-Lãnh đạo nhà trường cử giáo viên, nhân viên, Giáo viên chủ nhiệm, Tổng phụ trách Đội, Bí thứ Đoàn TN trường phối hợp Đoàn thanh niên, HĐ Đội xã tổ chức tập luyện văn nghệ, nghi thức đội tại các thôn, xóm để tổ chức thi cắm trại trung thu, thi cắm trại tập thể.

2. Thời  gian:

- Nhà trường phối hợp với Đoàn thanh niên xã thi cắm trại thu vào sáng, thi văn nghệ “ Đêm hội trăng rằm”, tổ chức liên hoan vui Tết trung thu cho học sinh trong toàn trường vào lúc 15 giờ ngày 03 tháng 10 năm 2017 đến hết ngày 04 tháng 10 năm 2017   .

3. Địa điểm: Tại điểm cơ sở trường THCS Nhân Đạo

4. Nội dung:

- Bày cỗ trung về các lũy tre xanh các thôn ( phối hợp với trưởng thôn, xóm; Đoàn thanh niên thôn, xóm).

- Trưng đèn trung thu Liên hoan thi múa hát văn nghệ.

- Liên hoan thi múa đội hình, nghi thức, thi cắm trại tập thể.

- Chơi các trò chơi dân gian.

- Phát quà.

- 100% các em được tham gia các hoạt động của ngày Tết trung thu vui vẻ: trò chơi dân gian, ….

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG.

1. Thuận lợi.

- Được sự quan tâm của các cấp, ngành.

- Trường THCS Nhân Đạo đã tổ chức thành công Tết trung thu cho các em. Tết trung thu thực sự là một ngày hội để lại ấn tượng sâu sắc cho các em.

- 100% học sinh được tham gia vào ngày hội với các hoạt động phong phú, hấp dẫn và bổ ích, thông qua hoạt động này đã tạo cho các em sự phấn khởi, vui vẻ, thoải mái. Đặc biệt thông qua hoạt động này nhà trường đã thu hút được sự quan tâm, ủng hộ của các cấp các ngành địa phương và phụ huynh học sinh, tạo được niềm tin lớn đối với nhân dân về chất lượng giáo dục của nhà trường.

2. Khó khăn.

- Do kinh phí còn hạn chế nên trong hoạt động còn gặp khó khăn; Công tác phối hợp thực hiện chưa đồng bộ, nhịp nhàng.

- Nguồn vận động PHHS còn hạn chế.

Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả tổ chức các hoạt động tết trung thu cho trẻ em con CBCC-LĐ và học sinh trong toàn trường năm học 2017 – 2018 của trường THCS Nhân Đạo.

Nơi nhận:                                                      

- Phòng GD&ĐT (b/cáo);       

- LĐLĐ huyện (b/cáo);           

- Website nhà trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Lương Quốc Hoàn

                                                                                                            

TNH

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trường THCS Nhân Đạo có phải là một môi trường học tập và tu dưỡng tốt?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 5

Tổng lượng truy cập: 236240