Tin tức : PCCM-THỜI KHÓA BIỂU/

PCCM LẦN 2- 18-19

  BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2018 - 2019
  Tổ khoa học tự nhiên - Từ tuần 5
                 
GVG cấp  Trình độ       CM Phân công giảng dạy ( môn, lớp, số tiết/ lớp) Số tiết thực dạy Công tác kiêm nhiệm T.Số giờ Ký Tên    
X ĐHSP Toán Toán 7A(4), TC Toán 7A(1) 5 PC, HĐ3, LĐVS, CTCĐ        
X     ĐHSP          Toán - Tin Toán 6B(4), Toán 9A(4), TC Toán 6B(1), TC Toán 9A(1) 12 CN 9A (4,5), BD Toán 9(1), BD Lý 8 (2), Tổ trưởng(3) 22,5      
X ĐHSP Sinh Hóa 8 (4), Hóa 9 (2) 6 BD Hóa 8,9 (3),Phụ trách GDTX(13) 22      
X ĐHSP Toán Toán 6A(4), Toán 8A(4), TC Toán 6A (1), TC Toán 8A(1) 10 TPT Đội (4,5), BD Toán 6,8(4) 24,5      
     ĐHSP         Toán Toán 7B(4), Toán 8B(4), TC Toán 7B(1), TC Toán 8B(1) 10 CN 7B(4,5), BD Toán 7(2), CNTT (2), Thư ký(2) 20,5      
X   ĐHSP  TDTT Thể dục 6,7,8,9 (14) 14 BD Thể dục (3), Thanh tra (2), Bí thư Đoàn(2) 21      
X ĐHSP Công nghệ Công nghệ 6(4), Công nghệ 7(3), Công nghệ 8(3), Công nghệ 9(1),  MT 6(2), Nhạc 6(2) 15 CN 6A(4,5) 19,5      
X ĐHSP Sinh Sinh 6,7,8,9 (14), MT 8(2), MT 9(0,5), MT 7A(1) 17,5 BD Sinh 8,9(3) 20,5      
X ĐHSP Ly Lý 6(2), Lý 7(2), Lý 8(2), Lý 9(2), MT7  (2) 10 TPT Đội (4,5), BD Lý 8,9(3), Lý mạng 9(1) 18,5      
    Nhân Đạo, ngày 12 tháng 09 năm 2018  
    HIỆU TRƯỞNG      
                 
                 
                 
                 
    Lương Quốc Hoàn      
  BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2018 - 2019
  Tổ khoa học xã hội - Từ tuần 5
                 
GVG cấp  Trình độ CM Môn được phân công giảng dạy Số tiết thực dạy Công tác kiêm nhiệm T.Số giờ Ký Tên    
X ĐHSP Sử Phụ trách chung, TC, CSVC, CM, Hướng nghiệp   Bí thư chi bộ        
X ĐHSP Địa Văn 8B(4), TC Văn 8B(1), Địa 6,7,8,9(10,5) 15,5 BD Địa 8,9 (3), TT(3) 21,5      
X ĐHSP Anh Anh 6,7,8,9(21) 21 BD Anh 6,7,8,9 (7) 28      
X ĐHSP Văn Văn 9A (5), TC Văn 9A (1), Văn 7A(4), TC Văn 7A(1), CD 9A(1), Nhạc 9A(0,5) 12,5 BD văn 7,9 (3), CN 7A (4,5) 20      
X ĐHSP Văn Văn 8A (4), Văn 6B(4), TC Văn 8A(1), TC Văn 6B(1), Sử 6,8 (2), Nhạc 7(2) 14 CN 8A(4,5), BD văn 8 (2) 20,5      
X ĐHSP Văn - Sử Văn 6A(4), Văn 7B(4), Sử 7(2), TC Văn 6A(1), TC Văn 7B(1), Nhạc 6(2)  14 CN 6A (4,5), BD Văn 6 (2) 20,5      
X ĐHSP Sử CD 6,7,8,(6), Sử 9A (1,5), Sử 8(3),  Nhạc 8(2) 12,5 Sử 8(2), BD Sử 9(1), CN 8B(4,5) 20,5      
                 
    Nhân Đạo, ngày 12 tháng 09 năm 2018  
    HIỆU TRƯỞNG      
                 
                 
                 
                 
                 
    Lương Quốc Hoàn      

thcsnhandao

Tải tệp đính kèm

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trường THCS Nhân Đạo có phải là một môi trường học tập và tu dưỡng tốt?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 3

Hôm nay: 101

Tổng lượng truy cập: 256093