Tin tức/(Trường THCS Nhân Hậu)/TIN TỨC - SỰ KIỆN/
Công tác tháng 3

- Duy trì nghiêm nề nếp các hoạt động dạy và học

- Tập trung các điều kiện kiểm tra chất lượng 24 tuần

- Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày 8/3 và 26/3

- Tập trung ôn luyện các đội tuyển Học sinh giỏi lớp 6,7,8 và các đội thi mạng

- Tạo điều kiện cho giáo viên dự thi GVDG cấp tỉnh

Tác giả: THCS Nhân Hậu

Xem thêm

Đổi mới dạy và học ở trường THCS Nhân Hậu
TRƯỜNG THCS NHÂN HẬU 60 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIÊN
Ngoại khóa dạy học gắn với di sản: Nam Cao-Nhà văn liệt sỹ của quê hương
Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai năm học 2019-2020

Công khai năm học 2019-2020

Tiêu chí thi đua (2017-2018)

Tiêu chí thi đua (2017-2018)

CÔNG KHAI NĂM HỌC 2018-2019

THÔNG BÁO Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở, năm học 2018 - 2019

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018 - 2019

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018 - 2019

Công khai năm 2019

Công khai 2019
Xem thêm...