Tin tức/(Trường THCS Nhân Hậu)/TIN TỨC - SỰ KIỆN/
Công tác tháng 2/2018

Nhiệm vụ chính

1. Duy trì nghiêm túc nề nếp các hoạt động dạy và học trước, trong và sau tết.

2. Tập trung các điều kiện cho thi GVDG cấp huyện

3. Tập trung cho thi HSG TDTT cấp huyện.

4. Nghỉ tết đúng quy định. Đảm bảo an toàn CSVC trong thời gian nghỉ tết.

Tác giả: thcsnhanhau

Xem thêm

Đổi mới dạy và học ở trường THCS Nhân Hậu
TRƯỜNG THCS NHÂN HẬU 60 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIÊN
Ngoại khóa dạy học gắn với di sản: Nam Cao-Nhà văn liệt sỹ của quê hương
Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai năm học 2019-2020

Công khai năm học 2019-2020

Tiêu chí thi đua (2017-2018)

Tiêu chí thi đua (2017-2018)

CÔNG KHAI NĂM HỌC 2018-2019

THÔNG BÁO Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở, năm học 2018 - 2019

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018 - 2019

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018 - 2019

Công khai năm 2019

Công khai 2019
Xem thêm...