Tin tức/(Trường THCS Hòa Hậu)/TIN TỨC - SỰ KIỆN/
Công tác tháng 4

- Duy trì kỷ cương, nền nếp, nâng cao chất lượng dạy và học; nghiêm túc thực hiện nội dung, chương trình, kế hoạch dạy học theo phân phối chương trình của Sở GD&ĐT Hà Nam;

- Nâng cao chất lượng các hoạt động chuyên môn, đặc biệt quan tâm đầu tư bồi dưỡng học sinh cho các cuộc thi cấp Quốc gia (thi giải Toán 9, Vật lý 9, Toán Tiếng Anh lớp 8 qua mạng Internet) và thi học sinh giỏi văn hóa lớp 9 cấp tỉnh đạt kết quả cao; tăng cường bồi dưỡng các đội tuyển và tham gia kiểm tra học sinh giỏi lớp 6, 7, 8 cấp huyện.

Ngày 5/4/2019: Từ 15h00 gặp mặt học sinh dự thi HSG lớp 9 cấp tỉnh và học sinh tham gia cuộc thi thi giải Toán, Vật lý và Tiếng Anh qua Internet cấp quốc gia.

- Ngày 06/4/2019: Thi Tiếng Anh qua Internet cấp quốc gia tại Phòng GD&ĐT và Trường THCS Nam Cao theo Thông báo số 343/TB-GD&ĐT ngày 26/3/2019 của Phòng GD&ĐT.

-  Ngày 07/4/2019: Thi giải Toán, Vật lý qua Internet cấp quốc gia tại Phòng GD&ĐT và Trường THCS Nam Cao theo Thông báo số 343/TB-GD&ĐT ngày 26/3/2019 của Phòng GD&ĐT.

- Ngày 10/4/2019: Tham dự kỳ thi học sinh giỏi văn hóa lớp 9 tại trường THCS Trần Phú theo Công văn số 166/SGDĐT-KTKĐCL ngày 23/01/2019 của Sở GD&ĐT.

-  Ngày 15+16/4/2019: Kiểm tra học sinh giỏi lớp 6, 7 và 8 cấp huyện tại THCS Nam Cao, THCS Bắc Lý và TH&THCS Nhân Mỹ theo Công văn số 225/HD-PGDĐT ngày 15/02/2019 của Phòng GD&ĐT.

- Từ ngày 18/4/2019: Chấm kiểm tra học sinh giỏi lớp 6, 7 và 8 tại Phòng GD&ĐT.

Tác giả: THCS Nhân Hậu

Xem thêm

Đổi mới dạy và học ở trường THCS Nhân Hậu
TRƯỜNG THCS NHÂN HẬU 60 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIÊN
Ngoại khóa dạy học gắn với di sản: Nam Cao-Nhà văn liệt sỹ của quê hương
Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai năm học 2019-2020

Công khai năm học 2019-2020

Tiêu chí thi đua (2017-2018)

Tiêu chí thi đua (2017-2018)

CÔNG KHAI NĂM HỌC 2018-2019

THÔNG BÁO Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở, năm học 2018 - 2019

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018 - 2019

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018 - 2019

Công khai năm 2019

Công khai 2019
Xem thêm...