Tin tức/(Trường THCS Nhân Hậu)/TIN TỨC - SỰ KIỆN/
Công tác tháng 8

- Bồi dưỡng chính trị cho CBGVNV

- Triển khai các văn bản, chỉ thị năm học

- Bổ xung sửa chữa CSVC chuẩn bị cho năm học mới

- Hoàn thiện hồ sơ kiểm định chất lượng

- Thực hiện các nội dung của tuần lễ đầu năm

-Triển khai kế hoạch và các công việc kỷ niệm 60 năm thành lập trường

 

Tác giả: THCS Nhân Hậu

Xem thêm

Đổi mới dạy và học ở trường THCS Nhân Hậu
TRƯỜNG THCS NHÂN HẬU 60 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIÊN
Ngoại khóa dạy học gắn với di sản: Nam Cao-Nhà văn liệt sỹ của quê hương
Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai năm học 2019-2020

Công khai năm học 2019-2020

Tiêu chí thi đua (2017-2018)

Tiêu chí thi đua (2017-2018)

CÔNG KHAI NĂM HỌC 2018-2019

THÔNG BÁO Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở, năm học 2018 - 2019

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018 - 2019

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018 - 2019

Công khai năm 2019

Công khai 2019
Xem thêm...