Tin tức/(Trường THCS Nhân Hậu)/THÔNG BÁO/
Thời khóa biểu Hội thi GVDG cấp THCS huyện Lý Nhân( cụm 1) - Năm học 2017-2018
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO LÝ NHÂN          
THỜI KHÓA BIỂU HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI NĂM HỌC 2017-2018 - CỤM 1      
STT Thời gian Môn Trường Họ và tên Tiết Tên bài Tiết
dạy
Lớp
dạy
Bài
Sáng 8h00'-8h45' Văn Nhân Hậu Tô Thị Mây 87 Câu cảm thán 1 8D Bài TC
900h'-9h45' Văn Nhân Nghĩa Đào Thị Lan Dung 90 THM - Đức tính giản dị của Bác Hồ 2 7B1 Bài BT
10h00'-10h45' Văn Công Lý Đinh Thị Quỳnh Lam 78 THM-Bài 20: Các kiểu so sánh - Phương pháp viết văn tả cảnh 3 6A1 Bài TC
Chiều 13h45'-14h30' Văn Công Lý Đinh Thị Quỳnh Lam 89 THM - Đức tính giản dị của Bác Hồ 1 7A2 Bài BT
14h45'-15h30' Văn Nhân Hậu Tô Thị Mây 116 Mùa xuân nho nhỏ 2 9A1 Bài BT
15h45'-16h30' Văn Nhân Nghĩa Đào Thị Lan Dung 85 THM - Ngắm trăng 3 8A1 Bài TC
                   
Sáng 8h00'-8h45' Toán Nhân Hậu Trần Anh Tuấn 69 THM - Phân số bằng nhau. Tính chất cơ bản của phân số 1 6A1 Bài TC
900h'-9h45' Toán Xuân Khê Phan Quang Thái 71 THM-Bài 3. Rút gọn phân số.   2 6B1 Bài TC
10h00'-10h45' Toán Tiến Thắng Phan Thị Tuyền 40 Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông 3 7C Bài TC
Chiều 13h45'-14h30' Toán Nhân Hậu Trần Anh Tuấn 54(đại) THM - Bài: Khái niệm về biểu thức đại số - Giá trị của biểu thức đại số 1 7A1 Bài BT
14h45'-15h30' Toán Tiến Thắng Phan Thị Tuyền 42 (hình) Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung 2 9C Bài BT
15h45'-16h30' Toán Xuân Khê Phan Quang Thái 42(hình) THM - Bài: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác 3 7A2 Bài BT
                   
Sáng 8h00'-8h45' Sử Phú Phúc Nguyễn Thị Sâm 43 Bài 20: Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428-1457) 1 7C Bài TC
900h'-9h45' Sử Nhân Hưng Vũ Thị Mỹ Lệ 28 Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 2 9C Bài TC
10h00'-10h45' Sử Nhân Mỹ Trần Thị Tiến Hà 40 Phong trào kháng Pháp trong những năm cuối thế kỷ XIX (tiết 1) 3 8B Bài BT
Chiều 13h45'-14h30' Sử Nhân Mỹ Trần Thị Tiến Hà 22 Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (giữa thế kỷ I-VI) 1 6D Bài TC
14h45'-15h30' Sử Phú Phúc Nguyễn Thị Sâm 46 Sự suy yếu của nhà nước tập quyền (Thế kỷ XVI - XVIII) 2 7D Bài BT
15h45'-16h30' Sử Nhân Hưng Vũ Thị Mỹ Lệ 40 Phong trào kháng Pháp trong những năm cuối thế kỷ XIX (tiết 1) 3 8C Bài BT
                   
Sáng 8h00'-8h45' GDCD Xuân Khê Trần Thanh Thơ 22 Phòng ngừa tai nạn vũ khí cháy nổ và các chất độc hại 1 8C Bài TC
900h'-9h45' GDCD Nhân Khang Nguyễn Thị Huệ 22 Bài 14 - Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân 2 9D Bài TC
10h00'-10h45' GDCD Nhân Hậu Trần Thị Lan 23 Bài 14: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên 3 7D Bài TC
Chiều 13h45'-14h30' GDCD Xuân Khê Trần Thanh Thơ 23 Thực hiện trật tự an toàn giao thông 1 6C Bài BT
14h45'-15h30' GDCD Nhân Hậu Trần Thị Lan 23 Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân 2 9A2 Bài BT
15h45'-16h30' GDCD Nhân Khang Nguyễn Thị Huệ 24 Bảo vệ di sản văn hóa 3 7C Bài BT
                   
Sáng 8h00'-8h45' Nhạc Nhân Mỹ Hoàng Thị Thủy 21 THM-Ôn TĐN: số 6. Âm nhạc thường thức. Một số thể lợi bài hát. 1 7A1 Bài TC
900h'-9h45' Nhạc Nhân Thịnh Trần Thị Thảo 23 THM - Học hát bài Ngày đầu tiên đi học 2 6B2 Bài TC
10h00'-10h45' Nhạc Tiến Thắng Trần Thị Thu Hương 23 Ôn tập bài hát : Nổi trống lên các bạn ơi! Tập đọc nhạc: TĐN số 6: Chỉ có một trên đời 3 8C Bài TC
Chiều 13h45'-14h30' Nhạc Tiến Thắng Trần Thị Thu Hương 24 Ôn tập bài hát "Khúc ca bốn mùa"; Ôn tập TĐN số 7 "Quê hương": ANTT "Vài nét về âm nhạc thiếu nhi Việt Nam" 1 7C Bài BT
14h45'-15h30' Nhạc Nhân Mỹ Hoàng Thị Thủy 24 THM - Bài: Chủ đề 6 - bài 2: Ôn tập bài hát "Ngày đầu tiên đi học"; TĐN số 7 2 6B1 Bài BT
15h45'-16h30' Nhạc Nhân Thịnh Trần Thị Thảo 24 THM - Bài: Chủ đề 6 - bài 2: Ôn tập bài hát "Khúc ca bốn mùa"; TĐN số 7 3 7B2 Bài BT
                   
Sáng 8h00'-8h45' MT Nhân Hậu Trần Ngọc Tú 23 Vẽ tranh - Đề tài: Ngày tết và mùa xuân 1 6D Bài TC
900h'-9h45' MT Nhân Khang Dương Đại Quang 23 Vẽ tranh - Đề tài: Ngày tết và mùa xuân 2 6C Bài TC
10h00'-10h45' MT Xuân Khê Trương Minh Khuê 23 THM- Chữ trang trí 3 7B2 Bài TC
Chiều 13h45'-14h30' MT Xuân Khê Trương Minh Khuê 24 THM - Ứng dụng của chữ trang trí 1 7B1 Bài BT
14h45'-15h30' MT Nhân Khang Dương Đại Quang 24 Vẽ trang trí - Vẽ tranh cổ động (tiết 1) 2 8B Bài BT
15h45'-16h30' MT Nhân Hậu Trần Ngọc Tú 24 Vẽ tranh - Đề tài ngày tết và mùa xuân (tiết 2) 3 6D Bài BT
                   
Sáng 8h00'-8h45' TD Nhân Hòa Đinh Đức Dũng 43 THM - Bài tập bổ trợ đá cầu 1 6A2 Bài TC
10h00'-10h45' TD Nhân Mỹ Nguyễn Chí Công 44 THM - Bài tập bổ trợ đá cầu 3 6A2 Bài TC
Chiều 13h30'-14h15' TD Nhân Mỹ Nguyễn Chí Công 46 THM - Bài 5: Chủ đề đá cầu: 1/ Bật nhảy đổi chân, ép dẻo cổ chân, bài tập dẻo lưng, hông; xoạc dọc, xoạc ngang  1 7B2 Bài BT
15h30'-16h15' TD Nhân Hòa Đinh Đức Dũng 45 THM - Bài 5: Chủ đề đá cầu: 1/ Bật nhảy đổi chân, ép dẻo cổ chân, bài tập dẻo lưng, hông; xoạc dọc, xoạc ngang  3 7B1 Bài BT
                   
Sáng 8h00'-8h45' Nhân Thịnh Nguyễn Thị Quỳnh Nga 23 THM - Sơ đồ mạch điện-Chiều dòng điện 1 7D Bài TC
900h'-9h45' Phú Phúc Trần Ngọc Ninh 46 Bài 43: Ảnh của vật tạo bởi thấu kính hội tụ 2 9A2 Bài TC
10h00'-10h45' Đồng Lý Trần Thị Thúy Nhài 22 Sự nở về nhiệt của chất lỏng 3 6D Bài TC
Chiều 13h45'-14h30' Phú Phúc Trần Ngọc Ninh 24 Các chất được cấu tạo như thế nào 1 8B Bài BT
14h45'-15h30' Nhân Thịnh Nguyễn Thị Quỳnh Nga 45 Thấu kính hội tụ 2 9B Bài BT
15h45'-16h30' Đồng Lý Trần Thị Thúy Nhài 24 Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt 3 6C Bài BT
                   
Sáng 8h00'-8h45' Hóa Nhân Mỹ Nguyễn Thị Yến 44 Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ 1 9A1 Bài TC
900h'-9h45' Hóa Nhân Hậu Trần Thị Ngọc Linh 44 THM - Muối 2 8A1 Bài TC
Chiều 13h45'-14h30' Hóa Nhân Hậu Trần Thị Ngọc Linh 45 THM - Bài: Muối 1 8A1 Bài BT
15h45'-16h30' Hóa Nhân Mỹ Nguyễn Thị Yến 47 Tính chất ứng dụng của hidro (tiết 1) 3 8D Bài BT
                   
Sáng 8h00'-8h45' CN Nhân Khang Trần Ngọc Lâm 36 Đồ dùng điện-Quang. Đèn sợi đốt 1 8B Bài TC
10h00'-10h45' CN Công Lý  Nguyễn Xuân Thìn 36 Đồ dùng loại điện - Quang đèn sợi đốt 3 8D Bài TC
Chiều 13h45'-14h30' CN Nhân Khang Trần Ngọc Lâm 37 Bài 39: Đèn huỳnh quang 1 8D Bài BT
15h45'-16h30'  CN  Công Lý  Nguyễn Xuân Thìn 23 Bài 9: Thực hành lắp mạch điện hai công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn 3 9D Bài BT
                   
Sáng 8h00'-8h45'  Tin  Nhân Thịnh Trần Tiến Nghị 43 THM - Lọc dữ liệu 1 7B2 Bài TC
900h'-9h45' Tin Nhân Nghĩa Nguyễn Thị Thu Thủy 43 THM - Lọc dữ liệu 2 7A2 Bài TC
10h00'-10h45' Tin Nhân Hòa Trần Đức Đô 43 THM - Lọc dữ liệu 3 7A1 Bài TC
Chiều 13h45'-14h30' Tin Nhân Nghĩa Nguyễn Thị Thu Thủy 45 THM -  Bài: Mạng internet 1 6A2 Bài BT
14h45'-15h30' Tin Nhân Hòa Trần Đức Đô 46 THM -  Bài: Mạng internet 2 6A1 Bài BT
15h45'-16h30' Tin Nhân Thịnh Trần Tiến Nghị 44 THM - Bài: Lọc dữ liệu 3 7A1 Bài BT
Tác giả: thcsnhanhau

Xem thêm

Đổi mới dạy và học ở trường THCS Nhân Hậu
TRƯỜNG THCS NHÂN HẬU 60 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIÊN
Ngoại khóa dạy học gắn với di sản: Nam Cao-Nhà văn liệt sỹ của quê hương
Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai năm học 2019-2020

Công khai năm học 2019-2020

Tiêu chí thi đua (2017-2018)

Tiêu chí thi đua (2017-2018)

CÔNG KHAI NĂM HỌC 2018-2019

THÔNG BÁO Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở, năm học 2018 - 2019

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018 - 2019

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018 - 2019

Công khai năm 2019

Công khai 2019
Xem thêm...