03/05/2019

Các công việc trong tâm tháng

Tác giả: THCS Nhân Hậu

20/04/2019

KẾ HOẠCH DẠY HỌC NGOẠI KHÓA TRƯỜNG HỌC GẮN VỚI DI SẢN VĂN HÓA Chủ đề: “NAM CAO – NHÀ VĂN, LIỆT SĨ CỦA QUÊ HƯƠNG”

Tác giả: THCS Nhân Hậu

03/04/2019

Những nội dung chính công tác tháng 4

Tác giả: THCS Nhân Hậu

24/03/2019

Ngoại khóa dạy học gắn với di sản: Nam Cao-Nhà văn liệt sỹ của quê hương

Tác giả: thcsnhanhau

05/03/2019

Những công tác trọng tâm tháng 3

Tác giả: THCS Nhân Hậu

05/03/2019

GẶP MẶT GIA ĐÌNH CÁN BỘ GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN

Tác giả: THCS Nhân Hậu

11/02/2019

Nhiệm vụ trọng tâm tháng 2

Tác giả: THCS Nhân Hậu

12/11/2018

V/v Tổ chức “Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường THCS Nhân Hậu (1958- 2018)

Tác giả: THCS NHÂN HẬU

07/11/2018

TRƯỜNG THCS NHÂN HẬU 60 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Tác giả: thcsnhanhau

06/11/2018

TRƯỜNG THCS NHÂN HẬU 60 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Tác giả: THCS NHÂN HẬU

Đổi mới dạy và học ở trường THCS Nhân Hậu
TRƯỜNG THCS NHÂN HẬU 60 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIÊN
Ngoại khóa dạy học gắn với di sản: Nam Cao-Nhà văn liệt sỹ của quê hương
Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai năm 2017-2018

Công khai năm 2017-2018

Kế hoạch năm học 2016-2017

Kế hoạch năm học 2016-2017

Công khai năm học 2016-2017

Công khai năm học 2016-2017

Tiêu chí thi đua (2017-2018)

Tiêu chí thi đua (2017-2018)

CÔNG KHAI NĂM HỌC 2018-2019

THÔNG BÁO Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở, năm học 2018 - 2019
Xem thêm...