• Địa chỉ: Xóm 9-Hòa Hậu, Lý Nhân, Hà Nam
  • Email: C2nhanhau@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 03513875956
TT Thông tin
1
Họ tên: TRẦN DUY TRUNG
Vị trí: HIỆU TRƯỞNG
Email: trungc2nhanhau@gmail.com
Điện thoại: 0966881868
2
Họ tên: Trần Thị Hồng Nhung
Vị trí: PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Email: TTHNHUNG74C2NHA@hanam.edu.vn
Điện thoại: '0979413566
3
Họ tên: Trần Văn Hùng
Vị trí: Phó hiệu trưởng
Email: vanhungc2nhanhau@gmail.com
Điện thoại: 0914654470
Đổi mới dạy và học ở trường THCS Nhân Hậu
TRƯỜNG THCS NHÂN HẬU 60 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIÊN
Ngoại khóa dạy học gắn với di sản: Nam Cao-Nhà văn liệt sỹ của quê hương
Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai năm 2017-2018

Công khai năm 2017-2018

Kế hoạch năm học 2016-2017

Kế hoạch năm học 2016-2017

Công khai năm học 2016-2017

Công khai năm học 2016-2017

Tiêu chí thi đua (2017-2018)

Tiêu chí thi đua (2017-2018)

CÔNG KHAI NĂM HỌC 2018-2019

THÔNG BÁO Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở, năm học 2018 - 2019
Xem thêm...