Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
656/TB-TCCB
Về việc làm hồ sơ chuyển nơi công tác năm 2018 Chi tiết
2018-05-04
611/SGDĐT-GDTh
Về việc xét tốt nghiệp THCS năm học 2017-2018 Chi tiết
2018-05-03
328
Hướng dẫn công tác tháng 5 Chi tiết
2018-04-27
585/HD-SGDĐT
Hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 10 PTTH năm học... Chi tiết
2018-04-24
583/HD-SGDĐT
Coi chấm thi vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019 Chi tiết
2018-04-24
95
Hướng dẫn công tác tháng 2/2018 Chi tiết
2018-02-01
95/PGDĐT-THCS
Hướng dẫn công tác tháng 2 Chi tiết
2018-01-31
697/GDĐT-KHTV
Hướng dẫn công tác thống kê, công tác tài chính,... Chi tiết
2017-09-10
686/PGDĐT-THCS
Hướng dẫn nhiệm vụ GD THCS năm học 2017-2018 Chi tiết
2017-08-30
639/PGDĐT-THCS
Hướng dẫn một số hoạt động đầu năm năm học... Chi tiết
2017-08-14
24/KHTS-THCS
KẾ HOẠCH TUYỂN SINH Chi tiết
2017-06-25
25/2014/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá... Chi tiết
2014-08-07
Đổi mới dạy và học ở trường THCS Nhân Hậu
TRƯỜNG THCS NHÂN HẬU 60 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIÊN
Ngoại khóa dạy học gắn với di sản: Nam Cao-Nhà văn liệt sỹ của quê hương
Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai năm học 2019-2020

Công khai năm học 2019-2020

Tiêu chí thi đua (2017-2018)

Tiêu chí thi đua (2017-2018)

CÔNG KHAI NĂM HỌC 2018-2019

THÔNG BÁO Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở, năm học 2018 - 2019

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018 - 2019

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018 - 2019

Công khai năm 2019

Công khai 2019
Xem thêm...