Bạn cần biết

Báo cáo thực trạng đội ngũ tháng 1/2019
Báo cáo thực trạng đội ngũ tháng 1/2019

PHÒNG GD-ĐT HUYỆN LÝ NHÂN

BÁO CÁO THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CB, GV, NV TRƯỜNG THCS NHÂN HÒA

V1.61

TRƯỜNG THCS NHÂN HÒA

TẠI THỜI ĐIỂM NGÀY 10 THÁNG 1 NĂM 2019

0

#N/A

#N/A

20

#N/A

#N/A

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Nữ

Quê quán

Trú quán

Vị trí việc làm

Chức vụ hiện tại

Ngày, tháng, năm vào ngành

Ngày, tháng, năm vào Đảng

Trình độ lý luận chính trị

Đào tạo
chính quy

Đào tạo tại chức, liên thông

Đã đạt giáo viên giỏi cấp

Trình độ ngoại ngữ

Trình độ Tin học

BD QL GD/ Nhà nước

Biên chế, HĐ68, HĐNH

Ngày, tháng, năm về trường hiện nay

Hạng CDNN giáo viên

Thai sản

Ghi chú

Thôn/Xóm/Khu phố

Xã/TT

Trình độ

Chuyên ngành

Trình độ

Chuyên ngành

Hạng đang giữ

CC bồi dưỡng cao nhất

Thời gian nghỉ hoặc dự kiến nghỉ

Ngày sinh hoặc ngày dự kiến

Sinh con thứ

Bắt đầu

Kết thúc

1

Trần Trọng Giang Nam

10/05/1964

 

Phú Phúc

Xóm 7

Phú Phúc

GV

HT

09/1986

05/1996

TC

Toán

ĐH

Toán

 

 

B

CC

BC

08/2007

II

 

 

 

 

 

 

2

Trần Hữu Thân

28/07/1978

Hòa Hậu

xóm 13

Hòa Hậu

GV

HP

09/2001

11/2004

TC

Toán - Lý

ĐH

Toán

T

B

CC

BC

09/2018

II

 

 

 

 

 

 

3

Trần Thị Hồng Quyên

26/01/1975

x

Nhân Thắng

Xóm 18

Hòa Hậu

GV

TTTN

09/1996

04/2004

 

Toán

ĐH

Toán-Tin

H

 

B

 

BC

09/1998

II

 

 

 

 

 

 

4

Trần Thị Bích Thủy

12/05/1975

x

Nhân Mỹ

Thống nhất

Nam Định

GV

TTXH

09/1996

 

 

Văn

ĐH

Văn

 

 

A

 

BC

09/2000

II

 

 

 

 

 

 

5

Trần Văn Thụ

17/12/1966

 

Tiến Thắng

Viềng

Nam Định

GV

GV

08/1988

 

 

Lý-Kỹ

 

 

 

 

A

 

BC

08/1994

III

 

 

 

 

 

 

6

Trần Bá Bắc

20/10/1970

 

Hòa Hậu

Lộc Hạ

Nam Định

GV

GV

08/1998

08/2003

 

Ngoại ngữ

ĐH

Ngoại ngữ

 

B2

B

 

BC

09/2016

II

 

 

 

 

 

 

7

Đinh Đức Dũng

04/09/1978

 

Nhân Chính

Xóm 4

Hòa Hậu

GV

GV

09/2004

 

 

Thể dục

ĐH

Văn

H

 

A

 

BC

09/2006

III

 

 

 

 

 

TPTĐ

8

Nguyễn Thị Kim Chi

11/08/1980

x

Nhân Nghĩa

Xóm 19

Hòa Hậu

GV

GV

09/2001

06/2008

 

Toán-Tin

ĐH

Toán-Tin

H

 

 

 

BC

07/2013

II

 

 

 

 

 

 

9

Trần Thị Châu Sinh

07/01/1985

x

Nhân Thịnh

Cửa Bắc

Nam Định

GV

GV

01/2011

08/2012

 

Văn-Địa

ĐH

Văn

H

A2

B

 

BC

01/2011

III

 

15/11/2018

15/05/2019

20/11/2018

2

NGHỈ THAI SẢN

10

Trần Thị Biên

27/07/1985

x

Hòa Hậu

Lộc vượng

Nam Định

GV

GV

10/2006

 

 

Sinh-Hóa

ĐH

Sinh-Hoá

H

 

A

 

BC

10/2006

III

 

 

 

 

 

 

11

Trần Hữu Khánh

02/09/1972

 

Tiến Thắng

Xóm 3

Tiến Thắng

NV

NVVT

09/2017

05/2005

 

TC

LĐTBXH

ĐH

CTXH

 

A2

B

 

HĐ68

09/2017

 

 

 

 

 

 

 

12

Trần Thị Thúy

05/05/1983

x

Hòa Hậu

Văn Miếu

Nam Định

NV

NVKT

09/2007

 

 

TC

Kế toán

ĐH

Kế toán

 

 

B

 

HĐ68

09/2007

 

 

 

 

 

 

 

13

Trương Thị Ánh Tuyết

13/09/1984

x

Xuân Khê

Xóm 19

Hòa Hậu

NV

NVVT

09/2009

 

 

TC

Kế toán

 

 

 

 

B

 

HĐ68

09/2011

 

 

 

 

 

 

 

 


Tải tệp đính kèm
Các tin khác

Văn bản mới

BÀI HỌC ĐẦU TIÊN
Múa kỷ niệm mái trường trong lễ đón chuẩn năm học 2015-2016
dạy học theo VNen môn Âm nhạc 6
NÓI CHUYỆN HỌC NHƯ THẾ NÀO
  • Ba công khai
  • Thông báo

Kết quả thi khoa học kĩ thuật

kết quả thi khoa học kỹ thuật nhà trường

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM HỌC 2016-2017

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM HỌC 2016-2017

KẾ HOẠCH Công tác pháp chế năm học 2016 - 2017

KẾ HOẠCH Công tác pháp chế năm học 2016 - 2017

Quy tắc ứng xử văn hóa trường THCS Nhân Hòa

Quy tắc ứng xử văn hóa trường THCS Nhân Hòa

Quy chế làm việc năm học 2018-2019

Quy chế làm việc năm học 2018-2019
Xem thêm...