Bạn cần biết

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG THI VÀO THPT
 • Năm học: 2009 – 2010: Xếp thứ 3/26 trường
 • Năm học: 2010 – 2011: Xếp thứ 3/26 trường
 • Năm học: 2011 – 2012: Xếp thứ 3/26 trường
 • Năm học: 2012 – 2013: Xếp thứ 3/25 trường
 • Năm học: 2013 – 2014: Xếp thứ 2/25 trường Xếp thứ 9  trong toàn tỉnh
 • Năm học: 2014 – 2015: Xếp thứ 3/25 trường  Xếp thứ 18 trong toàn tỉnh
 • Năm học: 2016 - 2017: Xếp thứ 13/25 trường
 • Năm học: 2017 - 2018: Xếp thứ 20/25 trường. Xếp thứ 86 trong toàn tỉnh
 • Năm học 2018-2019: Xếp thứ 12/25 trường.
Các tin khác

Văn bản mới

BÀI HỌC ĐẦU TIÊN
Múa kỷ niệm mái trường trong lễ đón chuẩn năm học 2015-2016
dạy học theo VNen môn Âm nhạc 6
NÓI CHUYỆN HỌC NHƯ THẾ NÀO
 • Ba công khai
 • Thông báo

Kết quả thi khoa học kĩ thuật

kết quả thi khoa học kỹ thuật nhà trường

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM HỌC 2016-2017

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM HỌC 2016-2017

KẾ HOẠCH Công tác pháp chế năm học 2016 - 2017

KẾ HOẠCH Công tác pháp chế năm học 2016 - 2017

Quy tắc ứng xử văn hóa trường THCS Nhân Hòa

Quy tắc ứng xử văn hóa trường THCS Nhân Hòa

Quy chế làm việc năm học 2018-2019

Quy chế làm việc năm học 2018-2019
Xem thêm...